จากขนมปังเหลือทิ้ง สู่ ‘เบียร์’ ส่งออก ไอเดียลดขยะอาหารของสิงคโปร์

จากขนมปังเหลือทิ้ง สู่ ‘เบียร์’ ส่งออก ไอเดียลดขยะอาหารของสิงคโปร์

ชวนรู้จักแนวคิดการจัดการ ‘ขยะอาหาร’ (Food Waste) ของสตาร์ตอัปสิงคโปร์ ด้วยการนำขนมปังเหลือทิ้งจากร้านเบเกอรี่มาแปรรูปเป็นเบียร์ ส่งออกทั่วโลก ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ต้องการผลิตภัณฑ์เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

หลาย ๆ คนคงเคยรับประทานนมและขนมปั ซึ่งอาหารประเภทนี้จะมีวันที่ผลิตและวันหมดอายุแสดงบอกไว้ การเลือกซื้อจึงต้องจำเป็นคำนวนระยะวันเวลาในการรับประทานให้ทันก่อนมันจะเสีย 

หากเสียจนรับประทานไม่ได้ อาหารเหล่านั้นก็จะกลายเป็นขยะที่ถูกทิ้ง และในบางครั้งการนำเข้าอาหารประเภทขนมปังอาจจะเกิดความล่าช้าในการขนส่ง บางครั้งอุณหภูมิการเก็บรักษาไม่คงที่จึงทำให้เสียก่อนถึงมือผู้บริโภค นี่จึงเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดขยะอาหาร (Food Watse) ล้นโลก 

บริษัทผลิตเบียร์จากประเทศสิงคโปร์ ซึ่งอยู่ภายใต้กลุ่มบริษัท Crust Group ผู้พัฒนาอาหารและเครื่องดื่มเพื่อความยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้นำเทคโนโลยีผสานกับความรู้และความเชี่ยวชาญในการเปิดบริษัทผลิตเบียร์ของตน แปรรูปขนมปังเหลือทิ้งเป็นเบียร์ส่งออก ที่สร้างมูลค่าทางรายได้และมูลค่าทางจิตใจให้กับบริษัทส่งตรงถึงมือผู้บริโภค

ขนมปังส่วนเกิน สู่เบียร์ส่งออก

จุดเริ่มต้นมาจาก ทราวิน ซิงห์ (Travin Singh) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Crust Group นำ “ขนมปังบาแกต” ที่หมดอายุและเหลือทิ้งจากร้านเบเกอรี่ Tiong Bahru ที่มีหลายสาขาในสิงคโปร์ มาแปรรูปเป็นเบียร์ 

โดยซิงห์ มีเป้าหมายว่า โซลูชันการผลิตเบียร์ของเขาจะช่วยลดขยะอาหารทั่วโลกได้ 1% ภายในปี 2030 ซึ่งเบียร์จากขนมปังของเขามีราคาระหว่าง 6 - 8.50 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อขวด (ประมาณ 150 - 190 บาท) เป็นราคาใกล้เคียงกับคราฟต์เบียร์ (Craft Beer) ยี่ห้ออื่นในสิงคโปร์

หลังจากนั้นก็ถ่ายทอดนวัตกรรมดังกล่าวให้กับบริษัทลูกอย่าง Crust Japan ทางฝั่งญี่ปุ่นนำขนมปังส่วนเกินและกำลังจะถูกนำไปทิ้งจากร้านอาหาร ร้านเบเกอรี่ ประเภทอื่น ๆ ที่มีความหอมละมุน มาผสมกับน้ำแร่จากเทือกเขาญี่ปุ่น โดยใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ว่า Crust Pilsner และมีการผสมวัตถุดิบอื่น ๆ เช่น ข้าว ชา กาแฟ ผลไม้และผัก 

นอกจากนี้ Crust ไม่ได้เป็นบริษัทที่ผลิตแค่เบียร์เท่านั้น แต่ยังมีเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์อีกหลายประเภท ที่เน้นเรื่องการรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม เพราะถือเป็นอุดมการณ์อันแน่วแน่ของบริษัท ซึ่งผลตอบรับของเบียร์จากขนมปังเป็นสิ่งที่เกินความคาดหมาย

เนื่องจากมีรสชาติกลมกล่ม ราคาอยู่ในเกณฑ์พอเหมาะพอควร และยังเป็นเบียร์ที่ใส่ใจแวดล้อม ตอบโจทย์กับผู้บริโภคในปัจจุบันที่มองเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นลำดับแรก 

จากขนมปังเหลือทิ้ง สู่ ‘เบียร์’ ส่งออก ไอเดียลดขยะอาหารของสิงคโปร์

การจัดการขยะแบบยั่งยืนในสิงคโปร์

อานันท์ สุนดาเรียน (Anand Sundaresan) รองประธานฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ดีเอสเอ็ม (DSM) กล่าวว่า ขยะอาหารเป็นปัญหาในมุมมืด เนื่องจากผู้คนไม่ทราบว่า อุตสาหกรรมหลาย ๆ แห่ง ทิ้งขยะปริมาณเท่าไร ซึ่งนำไปสู่ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคมในระยะยาว เพราะขยะที่อยู่ในหลุมจะสร้างก๊าซมีเทน (Methane) ที่ร้ายแรงกว่าก๊าซคาร์บอนถึง 21 เท่า

Crust เป็นหนึ่งในองค์กรช่วยแก้ไขปัญหาขยะอาหารในสิงคโปร์ ทว่าก็ยังมีภาคเอกชนจำนวนไม่น้อยที่ให้ความสนใจเรื่องการลดอาหารขยะ จึงเกิดการรวมตัวในชุมชนริเริ่มโครงการรณรงค์ รวมถึงก่อตั้งกิจการเพื่อสังคม เพื่อลดขยะอาหารในสิงคโปร์ เช่น

  1. Food from the Heart องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (NGO) ก่อตั้งเมื่อปี 2546 ริ่เริ่มโครงการ ‘Clean Plate’ ในโรงเรียนเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของขยะอาหาร โดย Clean Plate Ambassadors จะไปเยี่ยมโรงเรียนเพื่อแบ่งปันข่าวสารและปลูกฝังนิสัยการลด/ป้องกันการเกิดขยะอาหาร
  2. SG Food Rescue การรวมตัวกันของผู้ที่ส่งเสริมการลดขยะอาหารในสิงคโปร์ โดยจัดสรรอาหารแก่ผู้ที่เต็มใจจะบริโภค ก่อนที่จะกลายเป็นขยะ
  3. Foodprints @ South West ริเริ่มโดยสภาพัฒนาชุมชนตะวันตกเฉียงใต้ (South West Community Development Council) โดยจะมอบรางวัลให้องค์กร/หน่วยงานเขตตะวันตกเฉียงใต้ที่ดำเนินการลดปริมาณขยะอาหาร เช่น การออกแบบและติดโปสเตอร์การลดขยะอาหารรอบโรงเรียน และให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการโรงอาหารเกี่ยวกับวิธีจัดการและจัดเก็บอาหารที่ดี
  4. Community fridges โครงการตู้เย็นชุมชนเขต Queenstown Yishun และ Tampines โดยรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยในเขตดังกล่าวบริจาคอาหารที่ไม่ต้องการแล้วแต่ยังบริโภคได้แทนการทิ้ง
  5. Foodscape Collective กลุ่มผู้สนใจการสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืนและยืดหยุ่น เช่น การจัดสรรอาหารส่วนเกินที่ยังไม่หมดอายุ และการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารในครัว
  6. Treatsure แอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือแรกของสิงคโปร์ที่จัดสรรอาหารส่วนเกินจากธุรกิจและโรงแรมแก่ผู้บริโภคที่สนใจ เพื่อลดการเกิดขยะอาหาร
  7. TreeDots แพลตฟอร์มออนไลน์หรือ marketplace ที่จัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือไปยังผู้บริโภค ตั้งแต่ปี 2560 TreeDots ช่วยลดการเกิดขยะอาหารถึงประมาณ 2,300 ตัน หรือเทียบเท่ากับอาหาร 23 ล้านมื้อ และเมื่อปี 2561 ได้รับเงินสนับสนุนสาขา Business Transformation and Improvement Grant (BTI Grant) จากมูลนิธิ DBS เพื่อพัฒนาธุรกิจด้วย
  8. UglyFood กิจการด้านอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสังคมที่พยายามลดขยะอาหารอันเป็นผลมาจากการคัดเลือกรูปลักษณ์อาหาร และพยายามเปลี่ยนความเชื่อเรื่องการเลือกซื้ออาหารจากรูปลักษณ์
  9. Good for Food ธุรกิจสตาร์ตอัปที่ผลักดันให้โรงแรมและครัวเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่เกิดการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อลดขยะอาหาร ต้นทุน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สิงคโปร์ยังคงเป็นแนวหน้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เรื่องการนำเทคโนโลยีเพื่อการจัดการที่ยั่งยืน สิงคโปร์จะกลายเป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดในโลก

ขณะที่ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกกำลังจะกลายเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนหลักของการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลก ผู้คนหลายพันล้านคนมีส่วนได้ส่วนเสียในการบรรลุความยั่งยืนของการเติบโตทางเศรษฐกิจ

 

อ้างอิงข้อมูลจาก: channelnewsasia thaibizsingapore Crust