TikTok Shop ร่วมมือกรมการค้าฯ อัปสกิลดิจิทัลให้ SMEs ไทย 7,000 ราย

TikTok Shop ร่วมมือกรมการค้าฯ อัปสกิลดิจิทัลให้ SMEs ไทย 7,000 ราย

อัดฉีดงบ 3.6 ล้านบาท TikTok - กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดแคมเปญ “SMEs ไทยน่าใช้น่าช้อป” ส่งเสริมผู้ประกอบการบนแพลตฟอร์ม TikTok Shop ดึงครีเอเตอร์ช่วยติวเข้มธุรกิจรายย่อย พร้อมเพิ่มการมองเห็น

เปิดฉากความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง TikTok ผู้นำด้านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ด้วยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อผลักดันและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายย่อยหรือธุรกิจ SMEs ของไทยก้าวสู่โลกดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

ความร่วมมือในครั้งนี้มุ่งเน้นการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีจุดประสงค์หลัก ได้แก่ 1.ปลดล็อกโอกาสทางธุรกิจให้กับ SMEs ไทยเพื่อเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 2.ขยายการเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะให้กับผู้ประกอบการผ่านแพลตฟอร์ม TikTok Shop และ 3.สร้างชุมชนออนไลน์เพื่อรองรับและพัฒนาไปสู่ระบบเศรษฐกิจอัจฉริยะ

TikTok Shop ตั้งเป้าหมายที่จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาดดิจิทัลและเทคนิคการทำ Live Commerce ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ไทยกว่า 7,000 รายทั่วประเทศภายในปี 2567 ผ่านเวิร์กช็อปทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยจะมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานแพลตฟอร์ม TikTok Shop อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการถ่ายทอดวิธีการไลฟ์สตรีมมิ่งขายสินค้าอย่างมืออาชีพ 

นับเป็นการเปิดโอกาสให้ SMEs ไทยได้ปรับตัวและพัฒนาทักษะการทำการตลาดรูปแบบใหม่ เพื่อรับมือกับพฤติกรรมการช้อปปิ้งของผู้บริโภคที่หันมานิยมการชมวิดีโอสตรีมมิ่ง ตามแนวโน้ม Shoppertainment ที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า TikTok เป็นหนึ่งในพันธมิตรแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสำคัญของ DBD ที่ผ่านมาเราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก TikTok ในการมาช่วยโปรโมทโครงการ พัฒนาทักษะ เพิ่มช่องทางการขายใหม่ในแบบ Shoppertainment ที่สร้างความบันเทิงผ่านการไลฟ์ขายสินค้าไปพร้อมๆ กัน 

การลงนามบันทึกความร่วมมือจะช่วยเร่งพัฒนาทักษะดิจิทัลใหม่ๆ อย่างเข้มข้นขึ้น ผ่านเวิร์กช็อปทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ในภูมิภาคต่างๆ โดยผนวกรวมเข้ากับ 2 โครงการหลักที่กรมฯ ได้ดำเนินงานมาก่อนหน้านี้ร่วมกับ TikTok 

ได้แก่ โครงการ Digital Village BCG ชุมชนออนไลน์นวัตกรรมรักษ์โลก และ Online Marketing Genius (OMG) ที่กรมฯ จัดมาครบ 4 ครั้ง ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากร้านค้าออนไลน์และผู้ประกอบการเข้าร่วมมากกว่า 2,500 ราย

TikTok Shop ร่วมมือกรมการค้าฯ อัปสกิลดิจิทัลให้ SMEs ไทย 7,000 ราย

ด้าน ชนิดา คล้ายพันธ์ Head of Public Policy - Thailand, TikTok กล่าวว่า ขณะนี้ผู้ที่ได้รับฝึกอบรมนั้นมีไปแล้วกว่า 3,000 ราย ทั้งหมดจาก 7,000 ราย TikTok มุ่งมั่นสนับสนุน Smart Economy ตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล

โดยยึดแนวคิด TikTok for Smart Economy, Smart People, and Smart Environment เราร่วมมือกับ DBD มาตั้งแต่ปี 2565 เพื่อ UpSkill ทักษะดิจิทัลใหม่ๆ ให้แก่ SMEs และได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี ทำให้ SMEs มีรายได้เพิ่มขึ้นและใช้แพลตฟอร์ม TikTok Shop อย่างสร้างสรรค์และเต็มประสิทธิภาพ

ข้อมูลจากรายงาน The TikTok Effect ระบุว่าธุรกิจ SMEs ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีรายได้เพิ่มขึ้นเกือบ 50% จากการขายสินค้าและบริการผ่านแพลตฟอร์ม TikTok นับเป็นโอกาสทองสำหรับ SMEs ไทยที่จำเป็นต้องปรับกลยุทธ์การตลาดและเรียนรู้ทักษะการทำ Live Commerce เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดอีคอมเมิร์ซที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้

อย่างไรก็ดี TikTok ยังจัดแคมเปญ “SMEs ไทยน่าใช้น่าช้อป” โดยมอบส่วนลดสูงสุด 30% แต่ไม่เกิน 1,000 บาท เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคหันมาสนับสนุนสินค้าจากผู้ประกอบการรายย่อยบนแพลตฟอร์ม พร้อมสนับสนุนการตลาดให้กับ SMEs มูลค่ากว่า 3.6 ล้านบาท

นอกจากนี้ TikTok ยังได้คัดเลือก 10 SMEs ไทยมาร่วมลงมือปฏิบัติจริงด้วยการไลฟ์สตรีมขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม พร้อมรับคำแนะนำจากครีเอเตอร์ระดับแนวหน้าของ TikTok ได้แก่ คุณลอเรน และคุณเอื้อ เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์และเรียนรู้เทคนิคการทำ Live Commerce อย่างแท้จริง

การร่วมมือกันระหว่างพันธมิตรการค้าครั้งนี้จึงนับเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมให้ SMEs ไทยปรับตัวสู่ธุรกิจยุคดิจิทัลและเปิดโลกทัศน์ใหม่สำหรับผู้ประกอบการในการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม TikTok Shop เพื่อขยายช่องทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจ