‘ดีอี’ คุยศูนย์ AOC 1441 เริ่มเห็นผล ใช้เวลา 9 นาทีระงับบัญชีคืนเงินได้ทัน 56%

‘ดีอี’ คุยศูนย์ AOC 1441 เริ่มเห็นผล ใช้เวลา 9 นาทีระงับบัญชีคืนเงินได้ทัน 56%

หลังนายกฯจี้ดำเนินการเด็ดขาด ลั่นภาพรวมศูนย์ฯมีการทำงานดีขึ้นมาก โดยในเดือน มกราคม 2567 อายัด ได้ถึง 500 บัญชีต่อวัน ช่วยให้คืนเงินทัน 56.7 % มั่นใจเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาภัยออนไลน์ให้ประชาชนได้อย่างดี

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี เผย ผลการทำงานของ AOC 1441 ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ (Anti Online Scam Operation Center : AOC ) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 31 มกราคม 2567 ประชาชนติดต่อ 307,515 สาย และ AOC 1441 ช่วยระงับ/อายัดบัญชีแล้ว 39,918 บัญชี โดยในเดือน มกราคม 2567 ใช้เวลาเฉลี่ย 9 นาที ต่อการระงับบัญชี

นอกจากนี้ จากข้อมูลของ ตำรวจไซเบอร์ ในเดือน มกราคม 2567 จำนวนเงินที่ประชาชนขอระงับ/อายัด 3,408 ล้านบาท อายัดได้ 1,934 ล้านบาท คิดเป็น 56.7% เทียบกับเดิม ก่อนมีศูนย์ 1441 สถิติ ระงับ/อายัดได้เพียง 11% โดย 1 มี.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566 ขอระงับ/อายัด 11,252 ล้านบาท อายัดได้ 1,316 ล้านบาท

TOP 5 การระงับ/อายัดบัญชีแยกตามประเภทคดีออนไลน์ และร้อยละของจำนวนบัญชีที่ระงับ/อายัดทั้งหมด (1 พ.ย. 66 – 31 ม.ค. 2567)

1.หลอกลวงซื้อขายสินค้า ระงับ 17,954 บัญชี คิดเป็น 44.9 % ของจำนวนบัญชีที่ระงับ/อายัดทั้งหมด

2.หลอกลวงรายได้พิเศษ ระงับ 5,340 บัญชี คิดเป็น 13.3 %

3.หลอกลวงลงทุน ระงับ 3,733 บัญชี คิดเป็น 9.3%

4.หลอกลวงให้กู้เงิน ระงับ 3,353 บัญชี คิดเป็น 8.4%

5.หลอกลวง ข่มขู่ให้โอนเงิน  ระงับ 2,462 บัญชี คิดเป็น 6.2% 

ภาพรวมการดำเนินงานศูนย์ AOC 1441 น่าพอใจ สามารถช่วยประชาชนได้เป็นจำนวนมาก จากภัยออนไลน์การทำงานร่วมกับ ตำรวจ สมาคมธนาคารไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงาน กสทช. และผู้ให้บริการมือถือ สามารถระงับ/อายัดบัญชีได้รวดเร็ว และทำการขยายผลจับกุมดีขึ้น อย่างไรก็ตามในระยะต่อไปตำรวจ ต้องเร่งขยายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ผลจับกุมดำเนินคดี จากข้อมูล บัญชีม้า (บัญชีที่คนร้ายใช้สำหรับการรับโอนเงิน) และเส้นทางการเงิน หมายเลขโทรศัพท์ที่เชื่อมโยงกับบัญชี เป็นต้น 

รัฐมนตรี ประเสริฐกล่าวในตอนท้ายว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใย ต่อผู้เสียหายจากโจรออนไลน์ ได้สั่งการให้ ดีอี ทำงานเชิงรุก ด้วยความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ได้จัดตั้ง ศูนย์ AOC 1441 ขึ้น ในวันที่ 1 พ.ย. 2566 ซึ่งในภาพรวม มีการทำงานดีขึ้นมาก โดยในเดือน มกราคม 2567 ใช้เวลาในการอายัดบัญชีลดลงเหลือ เฉลี่ย 9 นาที และทำการอายัด ได้ถึง 500 บัญชีต่อวัน ช่วยให้อายัดเงินทันถึง 56.7 % จากก่อนมีจัดตั้งศูนย์ 1441 ที่อายัดทันเฉลี่ย 11% ดังนั้น จึงมั่นใจว่า 1441 ช่วยแก้ปัญหาภัยออนไลน์ให้ประชาชนได้  ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้บังคับใช้กฎหมาย สามารถดำเนินคดี หาตัวผู้กระทำความผิดได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น