ChatGPT ไม่ใช่ อับดุลถามได้ตอบได้ แต่ต้องการทักษะ Prompt Engineering

ChatGPT ไม่ใช่ อับดุลถามได้ตอบได้  แต่ต้องการทักษะ Prompt Engineering

ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า ChatGPT ไม่ใช่โปรแกรมที่มาทำงานแบบอับดุล ที่เราจะจินตนาการว่าจะถามอะไรก็ตอบได้ทุกเรื่อง และ ChatGPT ไม่ใช่เครื่องมือในการค้นข้อมูล (Search Engine) แบบกูเกิล ไม่ได้เชื่อมต่อกับข้อมูลในอินเทอร์เน็ตที่จะค้นข้อมูลแบบออนไลน์ได้

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผมใช้ ChatGPT ทำงานสำคัญ 2 อย่าง อย่างแรก คือ ช่วยทำสไลด์ประกอบการบรรยายสำหรับงานสัมมนางานหนึ่ง โดยเริ่มต้นตั้งแต่ร่างเค้าโครงการบรรยาย และให้ช่วยทำสไลด์ที่ละหน้า และหลายหน้าผมก็ใช้ข้อความที่ ChatGPT แนะนำมาทั้งหมดซึ่งเมื่อทำเอกสารประกอบการบรรยายเสร็จ

ผมพบว่า สไลด์มากกว่าครึ่งหนึ่งมาจากคำแนะนำของ ChatGPT และเมื่อผมขึ้นบรรยาย ผมก็บอกกับผู้เข้าฟังว่าสไลด์เหล่านี้ ChatGPT ช่วยผมทำขึ้นมา หากเขาพูดได้ แสดงท่าทางประกอบการบรรยายได้ ต่อไปผมก็คงตกงาน

ส่วนอีกงานหนึ่ง ผมให้ ChatGPT ช่วยวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศให้ ผมเริ่มแนะนำตัวเอง และผู้ร่วมเดินทาง บอกจุดประสงค์การเดินทาง ระบุเที่ยวบินไปกลับเป็นข้อมูลเบื้องต้น และก็ค่อยๆ วางแผนเดินทางในแต่ละเมืองและแต่ละสถานที่ด้วยกัน ได้คำแนะนำไปเรื่อยๆ หลายชั่วโมง

จนสุดท้ายได้โปรแกรมการเดินทางที่ถูกใจเราออกมา อีกทั้งยังขอให้ ChatGPT เขียนจดหมายเพื่อขอวีซ่าจากสถานทูต ซึ่งก็ได้จดหมายมาด้วยความรวดเร็วและเป็นภาษาที่สละสลวยออกมา

ChatGPT ไม่ใช่ อับดุลถามได้ตอบได้  แต่ต้องการทักษะ Prompt Engineering

ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า ChatGPT ไม่ใช่โปรแกรมที่มาทำงานแบบอับดุล ที่เราจะจินตนาการว่าจะถามอะไรก็ตอบได้ทุกเรื่อง และ ChatGPT ไม่ใช่เครื่องมือในการค้นข้อมูล (Search Engine) แบบกูเกิล ไม่ได้เชื่อมต่อกับข้อมูลในอินเทอร์เน็ตที่จะค้นข้อมูลแบบออนไลน์ได้

แต่ ChatGPT เป็นโปรแกรมแชตบอตที่มีความสามารถในการโต้ตอบกับผู้ใช้ ChatGPT เป็นโมเดลประมวลผลภาษาขนาดใหญ่ที่ใช้ข้อมูลที่ถูกเทรนมาตั้งแต่ปลายปี 2021 จึงไม่ได้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

การจะเทรนโมเดลอย่าง ChatGPT ขึ้นมา ต้องใช้เงินมูลค่ามหาศาล ทั้งการเตรียมข้อมูล ใช้ทรัพยากรด้านสตอเรจ และเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลจำนวนมาก และยังมีค่าใช้จ่ายในการทำงาน เพื่อตอบคำถามผู้ใช้แต่ละครั้ง ซึ่งมีนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าเฉลี่ยครั้งละหนึ่งเซ็นต์ และบริษัท Open AI ผู้พัฒนาน่าจะมีค่าใช้จ่ายในการรัน ChatGPT เดือนละถึง 3 ล้านดอลลาร์

ดังนั้น เมื่อบางคนลองเล่น ChatGPT แล้วตั้งคำถามกับโปรแกรม ด้วยความคาดหวังว่า จะตอบแบบ Siri หรือ Google ก็อาจรู้สึกว่า ตอบอะไรแปลกๆ หรือคำตอบหลายอย่างไม่ตรงใจ หรือไม่ถูกต้องนัก พอเจอคำตอบแบบงงๆ หลายครั้งก็อาจเลิกใช้ไป และรู้สึกว่าประสิทธิภาพ ChatGPT ยังไม่ดีพอ ยิ่งถ้าใช้ภาษาไทยบางทียิ่งไม่ได้คำตอบที่ดี

การใช้งาน ChatGPT ต้องป้อนคำสั่ง Prompt เข้าไป บางคนพอเข้ามาใช้ ก็อาจคุ้นเคยการใช้กูเกิล ก็อาจตั้งคำถามเลยเช่น “มวยไทยคืออะไร” (ซึ่งเราควรใช้ภาษาอังกฤษในการป้อนคำสั่งว่า What is Muay Thai? จะได้คำตอบที่ดีกว่าการใช้ภาษาไทย) ChatGPT อาจตอบออกมาได้เป็นข้อความที่เป็นคำอธิบายหลายบรรทัด ซึ่งบางทีก็ไม่ถูกใจเรา

แต่ถ้าคนที่มีทักษะในการป้อนคำสั่ง Prompt ให้กับโปรแกรมเอไอเหล่านี้ จะพอเข้าใจได้ว่า เราจะถาม ChatGPT ตรงๆ แบบนั้นอาจยังไม่ได้คำตอบที่ดี ตัวอย่างเช่นถ้าอยากได้คำตอบสั้นๆ เราอาจต้องป้อนคำสั่ง Prompt ให้ ChatGPT สรุปในสิบคำ เช่น What is Muay Thai in 10 words?

การใช้ ChatGPT ที่ดีต้องแนะนำ ChatGPT ด้วยการเกริ่นข้อความบางอย่างก่อนว่า เราต้องการอะไร และต้องการให้โปรแกรมตอบแบบไหน

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า เมื่อโปรแกรมแชตบอตลักษณะนี้เข้ามาทำงานเป็นเพื่อนสนทนากับผู้คน คนที่จะใช้งานให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ได้ต้องมีทักษะในการสอนให้โปรแกรมเหล่านี้เรียนรู้ผ่านการป้อนคำสั่ง Prompt ซึ่งเราเรียกทักษะแบบนี้ว่า “Prompt Engineering” ซึ่งคาดการณ์ว่าต่อไปจะมีความจำเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ ในการที่จะให้คนสามารถทำงานร่วมกับระบบเอไอ

โปรแกรม Chat GPT ไม่ได้ถูกสร้างมาแบบอับดุลในจินตนาการของเรา แต่โปรแกรมจะฉลาดได้ต้องมีข้อมูลให้เรียนรู้ ต้องสอนข้อมูลต่างๆ ให้กับโปรแกรมจนกว่าจะได้คำตอบที่เหมาะสม การสนทนากับ ChatGPT ก็เหมือนกับการสนทนากับคนทุกคน ต่อให้เขาเก่งแค่ไหน เขาก็อาจไม่สามารถที่จะตอบคำถามให้เราได้ถูกใจเราทันทีในทุกเรื่องถ้ารู้จักกันใหม่ๆ กว่าจะตอบคำถามได้ บางทีต้องทำความรู้จักกันพอสมควร ทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน สุดท้ายจึงจะได้คำตอบที่ดีออกมา

จากที่ผมให้ ChatGPT ช่วยทำสไลด์ในการบรรยาย ต้องอธิบายเกี่ยวกับความต้องการตัวเอง บอกกลุ่มเป้าหมาย รูปแบบที่ต้องการ และต้องค่อยๆ ป้อนคำสั่ง Prompt ไปเรื่อยๆ ปรับเปลี่ยนตั้งคำถามตลอด กว่าจะทำได้สไลด์ที่เหมาะสม

ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องฝึกทักษะ Prompt Engineering กัน ถ้าอยากจะใช้งานโปรแกรมเหล่านี้ให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ และเราก็เริ่มเห็นอาชีพใหม่ที่กำลังเกิดขึ้น คืองานด้าน Prompt Engineering ที่สร้างคำสั่ง Prompt ให้คนใช้ และเริ่มเห็นเว็บไซต์ที่ขายงานเหล่านี้อาทิ Promtbase.com

ขอปิดท้ายต่อจากบทความสัปดาห์ที่แล้วว่า แทนที่เราจะห้ามนักเรียนใช้ ChatGPT โรงเรียน เรามามองว่า ควรสอนทักษะ Prompt Engineering ควบคู่กับทักษะทางสังคม (Soft Skill) อื่นๆ ให้นักเรียนจะดีกว่าไหม