ช้อปปี้ ชี้แจงแล้ว! พร้อมช่วยเหลือ -ชี้ผู้เสียหายอาจถูก Phishing Scam

ช้อปปี้ ชี้แจงแล้ว! พร้อมช่วยเหลือ -ชี้ผู้เสียหายอาจถูก Phishing Scam

ช้อปปี้ ชี้แจงแล้ว !!! พร้อมให้ความช่วยเหลือ ชี้ ผู้เสียหายอาจถูก Phishing Scam ติดต่อกับผู้เสียหายแล้ว และขอยืนยันที่จะให้ความช่วยเหลือในขั้นตอนการตรวจสอบอย่างเต็มที่

ช้อปปี้ ชี้แจงแล้ว !!! พร้อมให้ความช่วยเหลือ ชี้ ผู้เสียหายอาจถูก Phishing Scam ติดต่อกับผู้เสียหายแล้ว และขอยืนยันที่จะให้ความช่วยเหลือในขั้นตอนการตรวจสอบอย่างเต็มที่

ช้อปปี้ ส่ง Statement ชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้น โดยระบุว่า ......

จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่าผู้ร้องเรียนอาจเป็นผู้เสียหายจากการหลอกลวงออนไลน์ (Phishing Scam) โดยเราตระหนักถึงความกังวลที่เกิดขึ้นแก่ผู้เสียหาย ทั้งนี้เราได้ติดต่อกับผู้เสียหายแล้ว และขอยืนยันที่จะให้ความช่วยเหลือในขั้นตอนการตรวจสอบอย่างเต็มที่ให้กับผู้เสียหาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้งานสามารถมั่นใจและสั่งซื้อสินค้าได้อย่างปลอดภัยบนแพลตฟอร์มของเรา ช้อปปี้ยังคงดำเนินการสอดคล้องเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการมาโดยตลอด


 

ขณะเดียวกัน การยุติช่องทางการโอน/ชำระเงินผ่านระบบธนาคาร มิได้มีความเกี่ยวข้องสืบเนื่องจากกรณีดังกล่าวแต่อย่างใด ด้วยความมุ่งมั่นในการยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้งานให้ดียิ่งขึ้น เราจึงได้ทำการปรับปรุงช่องทางการชำระเงินที่มีความทับซ้อนกันซึ่งรวมไปถึงการยุติช่องทางโอน/ชำระเงินผ่านระบบธนาคาร อาทิ เคาน์เตอร์ธนาคาร ซึ่งเราได้ทำการเริ่มประกาศแจ้งไปตั้งแต่ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

ทั้งนี้ผู้ใช้งานยังคงสามารถทำการซื้อสินค้าบนช้อปปี้ได้ตามปกติ โดยสามารถเลือกใช้ช่องทางการชำระเงินต่างๆได้ รวมไปถึง  ช้อปปี้เพย์ วอลเล็ต (ShopeePay Wallet),  การตัดบัญชีธนาคารที่ผูกไว้ (direct debit), พร้อมเพย์ และ บัตรเครดิต เป็นต้น