"ดีอีเอส" ดึงเกม-อีสปอร์ตหนุนเศรษฐกิจดิจิทัล

"ดีอีเอส" ดึงเกม-อีสปอร์ตหนุนเศรษฐกิจดิจิทัล

ผนึกพันธมิตรทั้งรัฐ-เอกชน ดึงสตาร์ทอัพเอสเอ็มอี นำนวัตกรรมและดิจิทัลมาใช้สร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจ พร้อมเปิดโลกกีฬาอีสปอร์ตผ่านเทรนด์ธุรกิจเกมั้ วางแผนตั้งเป้าการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลสู่การพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ

นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวในการเป็นประธานเปิดงาน “ไทยแลนด์ 4.0 ประเทศไทยไปไกลกว่าที่คิด” ว่า เศรษฐกิจดิจิทัล เป็นเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยถือเป็นแก่นหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในอีก 10 – 20 ปี ข้างหน้า 

โดยกลุ่มธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่ได้รับประโยชน์จึงหนีไม่พ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลหรือออนไลน์ อาทิ การบริการทางการเงินดิจิทัล (FinTech) ไปจนถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในด้านสุขภาพ (HeathTech) และด้านการศึกษา (EdTech) ด้วยเหตุนี้ กระทรวง ดีอีเอส จึงมีนโยบายด้านดิจิทัลที่ชัดเจนในการส่งเสริมการพัฒนาและการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักการพัฒนาทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

อีกทั้ง ยังมีพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ที่ชี้ประเด็นสำคัญในการส่งเสริมไปสู่เป้าหมาย ทั้งในเรื่องของการส่งเสริมอุตสาหกรรม นวัตกรรม การลงทุน ไปจนถึงการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม และการพัฒนากำลังคนดิจิทัลของประเทศอีกด้วย ดังนั้นจึงเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 อย่างมีศักยภาพ
 

"ดีอีเอส" ดึงเกม-อีสปอร์ตหนุนเศรษฐกิจดิจิทัล

ด้านนายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สดช. กล่าวเพิ่มเติมว่า การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ที่ไม่เพียงส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเท่านั้น แต่ยังทำให้เกิดพฤติกรรมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนสังคมอีกด้วย ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ นอกจากจะได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดของเทคโนโลยีดิจิทัล ยังได้แนวคิดการปรับตัวให้เท่าทันเทคโนโลยีและสามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคธุรกิจ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ทั้งนี้ กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน ประกอบด้วย การให้ความรู้ด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์โลกปัจจุบันและอนาคตจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ รวมถึงการให้ความสำคัญกับเทรนด์เทคโนโลยีโลกที่ก้าวล้ำและสามารถพลิกผันกิจกรรมต่าง ๆ ในด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีนัยสำคัญ ไม่ว่าจะในด้านการใช้ประโยชน์จากข้อมูล อาชีพแห่งอนาคต หรือโลกอนาคตอย่างเมตาเวิร์ส และที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับเทรนด์ที่กำลังมาแรงคือ ‘ธุรกิจเกม’ ซึ่งถือเป็นธุรกิจดิจิทัลที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดในหมู่คนรุ่นใหม่ และขยับขยายกลายเป็นธุรกิจ อีสปอร์ต ซึ่งได้สร้างชื่อเสียงและมูลค่ามหาศาลให้แก่ประเทศจำนวนไม่น้อย ซึ่งปัจจุบัน ตลาดอีสปอร์ตที่ใหญ่ที่สุดของโลกได้แก่ จีน รองลงมา คือ สหรัฐอเมริกา ในขณะที่ประเทศไทยนั้นอยู่ในอันดับที่ 20 ของโลก ซึ่งถือว่าเป็นอันดับที่มีศักยภาพ