สดร.ชวนชม "ดวงจันทร์เต็มดวง" เคียงดาวเรกูลัส ตลอดคืน "วันมาฆบูชา"

สดร.ชวนชม "ดวงจันทร์เต็มดวง" เคียงดาวเรกูลัส ตลอดคืน "วันมาฆบูชา"

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) เชิญชวนประชาชนชม "ดวงจันทร์เต็มดวง" เคียงดาวเรกูลัส ในคืนวันมาฆบูชา 16 กุมภาพันธ์ 2565 สามารถสังเกตได้ตลอดทั้งคืน

เมื่อวันที่ 15 ก.พ.65 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) เผยแพร่ผ่านเพจ NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ระบุว่า  "ดวงจันทร์เต็มดวง" เคียงข้างดาวเรกูลัส เมื่อใด นั่นคือ "วันมาฆบูชา"

โดยในคืน "วันมาฆบูชา" ของทุกปี จะเห็นว่าดวงจันทร์เต็มดวงนั้นจะสว่างอยู่เคียงข้างดาวเรกูลัส (Regulus) ในกลุ่มดาวสิงโตเสมอ รวมถึงในคืนวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็น "วันมาฆบูชา" ประจำปีนี้ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

กลุ่มดาวสิงโต (Leo) มีชื่อกลุ่มดาวนักษัตรตามดาราศาสตร์อินเดียโบราณว่า กลุ่มดาวมาฆะ และในบางครั้ง ชื่อ "ดาวมาฆะ" ก็ใช้กับดาวเรกูลัส (หรือที่เรียกว่า ดาวหัวใจสิงห์) ในฐานะที่เป็นดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดและใช้อ้างอิงกลุ่มดาวดังกล่าว 

นอกจากนี้ กลุ่มดาวมาฆะ ยังเป็นที่มาของชื่อเดือนมาฆะของอินเดีย รวมถึง "วันมาฆบูชา" ซึ่งหมายถึงการถวายบูชาในวันเพ็ญของเดือนมาฆะนั่นเอง

สดร.ชวนชม "ดวงจันทร์เต็มดวง" เคียงดาวเรกูลัส ตลอดคืน "วันมาฆบูชา"