'เอไอเอส’ เปิด 5 เมกะเทรนด์ เทคโนโลยีพลิกโลกธุรกิจปี 68

'เอไอเอส’ เปิด 5 เมกะเทรนด์ เทคโนโลยีพลิกโลกธุรกิจปี 68

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า โลกยุคปัจจุบันขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลต่อการเติบโต และการอยู่รอดของภาคธุรกิจองค์กร บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส เปิด 5 เมกะเทรนด์เทคโนโลยีที่น่าจะเกิดขึ้นภายในปี 2568

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า โลกยุคปัจจุบันขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลต่อการเติบโต และการอยู่รอดของภาคธุรกิจองค์กร วันนี้โลกดูจะหมุนเร็วขึ้น พฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนแปลงเร็ว ยิ่งโลกมีสถานการณ์โควิด-19 มาเป็นตัวเร่ง ยิ่งทำให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตผู้คน กระทั่งสร้างเทรนด์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงธุรกิจทั่วโลกได้เลย 

บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส เปิด 5 เมกะเทรนด์เทคโนโลยีที่น่าจะเกิดขึ้นภายในปี 2568   

5จี-ไอโอที ปลุกการเชื่อมต่อ

1.เทคโนโลยีเชื่อมต่อประสิทธิภาพสูง เรื่องนี้อาจไม่ไกลตัวจนเกินไป เพราะปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ 5จี หรืออุปกรณ์ที่เป็นระบบอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ หรือไอโอที เริ่มมีใช้งานในภาคอุตสาหกรรมและองค์กรใหญ่ ๆ กันแล้ว ปี 2568 เป็นต้นไป เทคโนโลยีการเชื่อมต่อประสิทธิภาพสูงเหล่านี้จะกระจายตัวไปสู่กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก และมีแนวโน้มว่าในปี 2573 เรื่องของการเชื่อมต่อด้วย 5จี จะครอบคลุมประชากรถึง 80% ของประชากรโลก

กลุ่มธุรกิจที่จะสามารถได้ประโยชน์จากการวางแผนลงทุนในเทคโนโลยี มี 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ธุรกิจโทรคมนาคม การให้บริการเรื่องสัญญาณ 5จี ภาพการแข่งขันจะเป็นไปในเรื่องของความเสถียร ความเร็ว ความสามารถในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ระบบไอโอที

ธุรกิจด้านกีฬาและความบันเทิง เทคโนโลยีเชื่อมต่อประสิทธิภาพสูง จะถูกนำมาใช้อัพเกรดการถ่ายทอดกีฬาแบบสตรีมมิ่ง และถูกนำมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพภายในสนามกีฬาสถานที่แข่งขัน อาจวางระบบกล้องที่ใช้งานคู่กัน หรือใช้ร่วมกับเออาร์ (Augmented Reality)

รวมถึงจะมีการใช้ในอุตสาหกรรมความบันเทิง มีการใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงมากขึ้น เรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน การคมนาคมระบบราง ยกตัวอย่างในจีน นำ 5จี มาใช้สำหรับการตรวจสอบความปลอดภัยที่สถานีรถไฟ เป็นต้น

คอมพ์อัจฉริยะขับเคลื่อนองค์กร

2.ระบบคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงในองค์กร องค์กรขนาดใหญ่จะมุ่งที่ คลาวด์ และเอดจ์ คอมพิวติ้งมากขึ้น ดันระบบคอมพิวเตอร์และดาต้า เซ็นเตอร์ในองค์กรมีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น ลดความซับซ้อน คาดว่าภายในปี 2565 เป็นต้นไป องค์กรขนาดใหญ่จะเริ่มกำหนดแผนวางโครงสร้างพื้นฐานไอทีขององค์กรใหม่ เพื่อปรับตัวรับเทคโนโลยีที่โตอย่างก้าวกระโดด 

ภายในปี 2568 ประมาณ 80% ขององค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีอยู่บนโลก จะมีระบบคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจ และกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่ง อีกไม่ช้าอุตสาหกรรมการผลิต จะเริ่มการติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ไว้ในทุกกระบวนการของการผลิตสินค้า เพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้องของการผลิตและวัดคุณภาพของสินค้า

3.ออโตเมชั่น จะมีบทบาทกับอุตสาหกรรมมากขึ้น เทคโนโลยีกลุ่มออโตเมชั่น เกี่ยวกับหุ่นยนต์ต่างๆ จะถูกนำมาใช้กันมากขึ้น และจะมีบทบาทอย่างมากในกลุ่มงานที่ต้องมีระบบการทำงานแบบซ้ำๆ งานเหล่านี้จะถูกเคลื่อนย้ายไปเป็นหน้าที่ของหุ่นยนต์ ทำให้ภาคธุรกิจสามารถสร้างสินค้าต่างๆ เข้าสู่ตลาดได้เร็วขึ้น คาดว่าภายในปี 2568 จะมีอุปกรณ์ราว 5 หมื่นล้านชิ้นที่เกี่ยวข้องกับระบบอุตสาหกรรมเชื่อมต่อแบบไอโอทีได้ และแน่นอนว่าเทรนด์เทคโนโลยีนี้จะสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจยานยนต์

ควอนตัม คอมพิวติ้งไขความลับโลก

4.ก้าวเข้าสู่ยุคควอนตัม คอมพิวติ้ง คาดการณ์ว่าปี 2568 เป็นต้นไประบบคอมพิวเตอร์ของโลกจะถูกเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปสู่ระบบใหม่แบบควอนตัม (Quantum Computing) ที่ระบบคอมพิวเตอร์จะฉลาดขึ้น มีความสามารถมากขึ้น ปัญหาทางวิทยาศาสตร์จำนวนมากที่ยังไม่สามารถหาคำตอบได้ จะเริ่มถูกไขปัญหาจากเทคโนโลยีนี้ 

กลุ่มแรก ๆที่จะสามารถใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีนี้ได้ ก็คือ กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ ที่จะทำให้ระบบ Machine Learning มีความสมบูรณ์มากขึ้น ใช้ให้เทคโนโลยีตอบสนองมนุษย์ได้ดีมากขึ้นในหลากหลายมิติ

กลุ่มโลจิสติกส์ขนาดใหญ่ เทคโนโลยีนี้จะช่วยวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศ สภาพจราจรและเส้นทางในการขนส่ง โดยระบบจะสามารถเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดให้กับผู้ขนส่ง รวมไปถึงยังสามารถใช้กับโดรนเพื่อการขนส่งสินค้าไปถึงระดับครัวเรือนได้อย่างแม่นยำ

5.หลายกิจกรรมให้ เอไอ ตัดสินใจแทน เมื่อแมชีน เลิร์นนิ่งสมบูรณ์ขึ้น เอไอจะมีความสามารถมากขึ้น สามารถรับรู้ ตีความ และตัดสินใจที่จะดำเนินการในเรื่องต่างๆ ได้อย่างอิสระ การดำเนินการของเอไอ จะตอบสนองมนุษย์ได้ดีขึ้นกว่าในตอนนี้ ทำให้มนุษย์สามารถมี Productivity ในงานด้านต่างๆ ได้ดีขึ้น

คาดว่าภายในปี 2567 ราว 50% ของเครื่องมือต่างๆ ด้านไอทีหรือที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีไอที จะเริ่มดำเนินการด้วยเอไอ กลุ่มงานที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนี้ได้เลยก็มีตัวอย่าง เช่น กลุ่มงานเคมีภัณฑ์ กลุ่มธุรกิจค้าปลีก ที่เอไอจะช่วยสร้างประสบการณ์การณ์ชอปปิงแบบใหม่ที่ตอบสนองลูกค้าได้อย่างเข้าถึงมากขึ้น