‘สกายไอซีที’ ชู ‘เอไอ’ พลิกโฉมซิเคียวริตี้

‘สกายไอซีที’ ชู ‘เอไอ’ พลิกโฉมซิเคียวริตี้

"สกาย ไอซีที” ดึงความเชี่ยวชาญเอไอ สร้างแพลตฟอร์มซิเคียวริตี้อัจฉริยะบุกภาคเอกชน เปิดตัว “ทศกัณฐ์” เจาะตลาดอาคาร 7 กลุ่ม มุ่งยกระดับความปลอดภัยในชีวิตผู้อยู่อาศัย-ผู้ใช้งานอาคารทุกประเภท

นายสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มและเอไอโซลูชั่น กล่าวว่า พัฒนาแพลตฟอร์มที่เป็นทั้งพรอพเทค (PropTech) และซิเคียวริตี้เทค (SecurityTech) ขึ้นมาภายใต้ชื่อ “Tossakan” (ทศกัณฐ์) เพื่อเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มหลักสำหรับบุกภาคเอกชน

โดยทศกัณฐ์เป็นแพลตฟอร์มด้านความปลอดภัยอัจฉริยะ (Smart Security Platform) ที่พัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิด “ปลุกยักษ์พิทักษ์คุณ” ผสานพลังอันแข็งแกร่งของเทคโนโลยีเอไอมาทำงานร่วมกันแบบไร้รอยต่อ เพื่อดูแลความปลอดภัยภายในอาคารและพื้นที่สาธารณะยกระดับความปลอดภัยในชีวิตให้แก่ผู้อยู่อาศัยและผู้ใช้งานอาคารทุกประเภท

ปัจจุบัน สกายไอซีทีดำเนินงานใน 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ 1.ระบบและให้บริการทางการบิน (Airport System & Airline Services) 2.ความปลอดภัย (Security) 3.กลุ่มงานบริการ (Services) 4.แพลตฟอร์ม (Platform)

โดยบริษัทจะยังคงเดินหน้าประมูลงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ตอบโจทย์ภาคเอกชน โดยจะนำร่องจากเทคโนโลยีด้านอสังหาริมทรัพย์ (PropTech) และเทคโนโลยีด้านการท่องเที่ยว (TravelTech)

‘สกายไอซีที’ ชู ‘เอไอ’ พลิกโฉมซิเคียวริตี้

นายขยล ตันติชาติวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด สกาย ไอซีที กล่าวเสริมว่า สกายไอซีทีนำจุดแข็งด้านการวางระบบรักษาความปลอดภัยและเอไอโซลูชั่นมาสร้างสรรค์พลังที่แข็งแกร่งเพื่อพิทักษ์ความปลอดภัยให้กับทุกคน

แพลตฟอร์มทศกัณฐ์มุ่งเจาะตลาดความปลอดภัยของอาคาร 7 กลุ่ม ได้แก่ 1.โครงการที่อยู่อาศัย ทั้งคอนโดมิเนียมและบ้านจัดสรร 2.อาคารสำนักงาน 3.โรงแรม 4.โรงพยาบาล 5.โรงงาน 6.อาคารเชิงพาณิชย์หรือห้างสรรพสินค้า 7.สถานศึกษา ตั้งแต่โรงเรียนจนถึงมหาวิทยาลัย

โดยบูรณาการหลากหลายระบบอัจฉริยะ อาทิ ระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะอย่าง เอไอ ซีซีทีวี ที่นำเทคโนโลยีเอไอนำมาเพิ่มศักยภาพให้แก่ระบบกล้องวงจรปิดและระบบจดจำใบหน้าที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้แบบเรียลไทม์, ศูนย์สั่งการอัจฉริยะด้านความปลอดภัย (Security Operation Center หรือ SOC) เชื่อมโยงทุกอุปกรณ์ความปลอดภัยเข้ากับศูนย์ เฝ้าระวังโดยผู้เชี่ยวชาญ และช่วยแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

พร้อมด้วย ระบบบริหารจัดการผู้มาติดต่อ ควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่ด้วยระบบระบบ License Plate Recognition (LPR), การจดจำใบหน้า ระบบวิเคราะห์ข้อมูลและทำรายงาน และอัพเดทสถานการณ์รายวัน ฯลฯ

นายขยล กล่าวอีกว่า ระบบอัจฉริยะต่างๆ ที่จะเข้ามาช่วยบริหารความปลอดภัยแบบครบวงจร ประกอบด้วย 1.ตรวจจับ (Detection) 2.เฝ้าระวังและระงับเหตุ (Monitoring & Suppression) และ 3.ระบบบริหารจัดการผู้มาติดต่ออัจฉริยะ (Visitor Management System)

“ความปลอดภัยอัจฉริยะเคยถูกมองว่าเป็นเรื่องเฉพาะสำหรับองค์กรใหญ่ๆ มีต้นทุนสูงและเข้าถึงได้ยาก แต่แท้จริงแล้วความมั่นคงปลอดภัยคือความต้องการพื้นฐานของคนทุกกลุ่ม อาคารทุกประเภท ไม่ใช่เฉพาะองค์กรใหญ่ เราจึงทำให้ทศกัณฐ์เป็นแพลตฟอร์มด้านความปลอดภัยอัจฉริยะที่อาคารทุกกลุ่มเข้าถึงได้ ในราคาที่จับต้องได้ง่ายขึ้น”

โดยเจ้าของอาคารสามารถใช้งานแพลตฟอร์มได้ผ่านเว็บพอร์ทัล ขณะที่ผู้อยู่อาศัยหรือผู้ใช้งานอาคารนั้นๆ สามารถใช้งานได้ในรูปแบบแอพพลิเคชั่น