'ปณท JWD แฟลช' เขย่าสมรภูมิโลจิสติกส์ !! ผุดแบรนด์ใหม่ 'FUZE' บูม 'Cold chain'

'ปณท JWD แฟลช' เขย่าสมรภูมิโลจิสติกส์ !! ผุดแบรนด์ใหม่ 'FUZE' บูม 'Cold chain'

“ไปรษณีย์ไทย – JWD – Flash Express” ผนึกศักยภาพปั้น “ฟิ้วซ์ โพสต์”บริการขนส่งควบคุมอุณหภูมิแบบด่วน รับดีมานด์ตลาดอยากกินของสด อาหารทะเล ผัก ผลไม้ พร้อมให้บริการ 1 กันยายนนี้ หวังเข้าไปกินมาร์เก็ตแชร์ปีละ 34,000 ล้านบาท โตทะลุ 8%

162977733386

จับตาสมรภูมิโลจิสติกส์ เดือด !!! “ไปรษณีย์ไทย – JWD – Flash Express” ผนึกศักยภาพปั้น “ฟิ้วซ์ โพสต์” FUZE บริการขนส่งควบคุมอุณหภูมิแบบด่วน พร้อมให้บริการ 1 กันยายนนี้

โดยในระยะแรกจะเน้นให้บริการในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และ 6 เส้นทางภูมิภาค คือ หนองคาย เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต ตราด และบางละมุงเป็นหลักก่อน สำหรับลูกค้ารูปแบบ B2B B2C และ C2C ที่เป็นกลุ่มลูกค้าเดิมของ ไปรษณีย์ไทย และ JWD สำหรับลูกค้าใหม่จะเน้นการให้บริการแบบ Direct Pick-up เป็นหลัก โดยเรียกใช้บริการผ่าน www.fuzepost.co.th และมีแผนจะเปิดให้บริการจุดรับฝาก (Drop off) ขยายเส้นทางขนส่งระหว่างภูมิภาคในเดือนมกราคม 2565

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้การขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยจาก อุปสงค์ของผู้บริโภค รวมถึงความต้องการในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร ธุรกิจแฟรนไชส์อาหารสด ยาและเวชภัณฑ์ ฯลฯ ที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ มูลค่าธุรกิจขนส่งควบคุมอุณหภูมิในประเทศไทย มีมูลค่าตลาดในปี 2564 ประมาณ 34,000 ล้านบาท เติบโตปีละ 8% หรือคิดเป็นสัดส่วน 5% ของตลาดโลจิสติกส์ทั้งหมด และคาดการณ์ว่าการเติบโตของธุรกิจขนส่งรูปแบบนี้จะมีการเติบโตถึง 8-10% ในปี 2565

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในการร่วมทุนพัฒนาธุรกิจขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิภายใต้แบรนด์ “ฟิ้วซ์ โพสต์” นับเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่ผู้นำ ด้านการขนส่ง โลจิสติกส์  3 หน่วยงาน มาร่วมเป็นพันธมิตรพร้อมนำศักยภาพของแต่ละหน่วยงานมาร่วมพัฒนาการให้บริการขนส่งควบคุมอุณหภูมิที่ดีที่สุดด้วยแนวคิด “ธุรกิจการขนส่งและกระจายสินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบด่วน หรือ Cold Chain Express” 

“ฟิ้วซ์ โพสต์ เกิดขึ้นจากการดึงจุดแข็งของทั้ง ไปรษณีย์ไทย JWD และ Flash Express มาขับเคลื่อนการให้บริการที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยไปรษณีย์ไทยมีศักยภาพในการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งแบบ Door to Door ที่มีเครือข่ายที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มายาวนาน โดยเฉพาะบุรุษไปรษณีย์กว่า 20,000 คน ที่รู้จักทุกพื้นที่ใกล้ชิดกับชุมชน เมื่อผนวกกับความเชี่ยวชาญด้านการขนส่งควบคุมอุณหภูมิของ JWD และเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการที่สามารถตอบโจทย์ผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดีของ Flash Express จะทำให้ “ฟิ้วซ์ โพสต์” สามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิที่แข็งแกร่งในธุรกิจ Cold Chain Express ได้”
ด้าน

162977966539

นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า JWD เป็นผู้นำตลาดและดำเนินธุรกิจด้าน Cold Chain Logistics & Supply Chain มากว่า 25 ปี มีองค์ความรู้และความชำนาญครบทั้งในด้าน คลังจัดเก็บและบริหารจัดการสินค้าควบคุมอุณหภูมิ ศูนย์กระจายสินค้าควบคุมอุณหภูมิ  การขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ รวมไปถึงการบริหารจัดการซัพพลายเชนของธุรกิจอาหาร ไม่ว่าจะเป็นการผลิตหรือแปรรูปอาหาร

ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องอาศัยประสบการณ์และความชำนาญทางด้านระบบควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า เทคโนโลยีในการบริหารจัดการอุณหภูมิตลอดทั้งซัพพลายเชน ตลอดจนเข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม โดยที่ผ่านมาทาง JWD ได้ให้บริการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิให้กับกลุ่มลูกค้า B2B มากว่า 15 ปี และได้เปิดบริการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบด่วน หรือ Cold Chain Express ให้กลุ่มลูกค้า B2C และ C2C มาเป็นระยะเวลา 2 ปี ภายใต้ชื่อ JWD Express

ดังนั้น การผนึกกำลังร่วมกับไปรษณีย์ไทย และ Flash Express ในครั้งนี้ จึงเป็นก้าวที่สำคัญที่สร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดในธุรกิจ Cold Chain Express และเป็นการขับเคลื่อนการเติบโตธุรกิจทางด้าน e-Commerce ตามแผนธุรกิจ 5 ปีที่ได้วางไว้ JWD เชื่อมั่นว่าการเอาจุดแข็งของพันธมิตรแต่ละฝ่าย         

162978716023

162978718327

นายคมสันต์ ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด ผู้ให้บริการขนส่งสัญชาติไทยและ e-Commerce แบบครบวงจร ขนส่งเอกชนไทยรายแรกที่ก้าวสู่ยูนิคอร์นระดับสากล เปิดเผยว่า จากการเติบโตของตลาดขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ หรือ Cold Chain Logistics ในประเทศไทย Flash Express เล็งเห็นถึงโอกาสในการเข้ามาทำตลาดในกลุ่มธุรกิจ Cold Chain จึงจับมือร่วมทุนกับผู้นำในตลาดอีก 2 บริษัท ในการรุกตลาด Cold Chain Logistics โดยตั้งเป้าเป็นผู้นำตลาดในประเทศไทย และในอาเซียนต่อไป

“เราต้องการนำเอาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เรามี เข้ามาขับเคลื่อนในธุรกิจ Cold Chain เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยการต่อยอดธุรกิจไปสู่บริการในด้านอื่นๆ ที่สามารถตอบโจทย์ แก่ผู้บริโภคยุค New normal และ Next normal ที่เปลี่ยนพฤติกรรมจากออฟไลน์ไปสู่ออนไลน์มากขึ้น พร้อมกันนี้ทีมงาน IT ของ Flash Express กว่า 100 คน"

เจาะลึกความร่วมมือ 3 โลจิสติกส์ชั้นนำ 

- บริษัทร่วมลงทุน  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด

- ความหมายสะท้อนสัญลักษณ์ของแบรนด์ “FUZE POST” คือ การรวมตัวกันของ ผู้นำด้านการขนส่งที่ผสานจุดเด่นของทั้ง 3 องค์กร โดยมีตัว Z ที่ผสมสี 3 สีเข้าด้วยกัน- สีฟ้า มาจากสีของ JWD - สีเหลือง มาจากสีของ Flash Express- สีแดง มาจากสีของ ไปรษณีย์ไทย - สีน้ำเงิน สื่อถึงความเย็น ซึ่งเป็นหัวใจหลักของ FUZE POST 

- ปัจจุบันตลาด Cold Chain Logistics มีมูลค่าตลาดมากกว่า 3 หมื่นล้านบาท และมีแนวโน้มเติบโตราว 8-10% ในระยะเวลาอีก 3-5 ปี โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนหลักจากการขยายตัวของกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งการเติบโตของตลาดอีคอมเมิร์ซที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในตลาดสินค้าอาหารและเครื่องดื่มมากขึ้น โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีการ แพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร หันมาทำตลาดออนไลน์ และมีความต้องการใช้บริการขนส่งควบคุมอุณหภูมิ เพื่อรักษาคุณภาพสินค้าให้สดใหม่จนถึงปลายทาง

รวมทั้งการขนส่งยาและเวชภัณฑ์ ดังนั้น ไปรษณีย์ไทย JWD และ Flash Express จึงได้เล็งเห็นความสำคัญและศักยภาพในการเติบโตของตลาดกลุ่มนี้ ประกอบกับแต่ละบริษัทมีจุดแข็งต่างๆ ที่เมื่อผนวกรวมกันแล้ว จะทำให้ธุรกิจ Cold Chain Logistics ไทยเติบโตยิ่งขึ้น โดย “FUZE POST” พร้อมที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิที่แข็งแกร่งในธุรกิจ Cold Chain Express ไทยในอนาคต

จุดแข็งของ FUZE POST


- “FUZE POST” เกิดจากการร่วมพันธมิตรของผู้นำด้านการขนส่ง โลจิสติกส์ไทย นำศักยภาพของแต่ละหน่วยงานมาร่วมพัฒนา การให้บริการขนส่งควบคุมอุณหภูมิที่ดีที่สุดด้วยแนวคิด “ธุรกิจการขนส่งและกระจายสินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบด่วน หรือ Cold Chain Express ทำให้ “FUZE POST” กลายเป็นผู้ให้บริการขนส่งระบบควบคุมอุณหภูมิที่โดดเด่น

- สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกที่ทั่วไทยจากศักยภาพของไปรษณีย์ไทย ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งแบบ Door to Door และมีเครือข่ายที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศกว่า 10,000 สาขา มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญมายาวนาน โดยเฉพาะบุรุษไปรษณีย์กว่า 20,000 คน ที่รู้จักทุกพื้นที่ทั่วไทย

- มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการขนส่งระบบควบคุณอุณหภูมิ จากประสบการณ์กว่า 25 ปี ของ JWD ที่มีองค์ความรู้และความชำนาญครบทุกด้าน ทั้งระบบควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า การบริหารคลังสินค้า และการขนส่ง

- ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยตลอดกระบวนการตั้งแต่ต้นทาง จนถึงมือผู้รับ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานได้ดี ลดความผิดพลาด และแก้ไขปัญหาได้อย่างท่วงทัน ท่วงที จากศักยภาพของทีมงาน IT จาก Flash Express กว่า 100 คน

รูปแบบการดำเนินธุรกิจ 

“FUZE POST” เน้นการใช้ทรัพยากรทางธุรกิจของไปรษณีย์ไทย JWD และ Flash Express ที่มีอยู่ มาผนวกรวมกันเพื่อพัฒนาต่อยอดบริการขนส่งระบบควบคุมอุณหภูมิที่ดีที่สุด ภายใต้แนวคิด “ธุรกิจการขนส่งและกระจายสินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบด่วน หรือ Cold Chain Express”


- บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด การใช้เครือข่ายที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ในการดูแลระบบขนส่งสินค้าตั้งแต่ First Mile ทั้ง Direct Pick-up และการให้บริการจุดรับส่งสินค้า Drop off จนถึง Last Mile 

- บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) การใช้ประสบการณ์และเทคโนโลยีในการดูแลบริหารจัดการสินค้าควบคุมอุณหภูมิของทั้งในส่วนของคลังจัดเก็บและกระจายสินค้า คลังศูนย์กลางคัดแยกและกระจายสินค้าควบคุมอุณหภูมิ เทคโนโลยีกล่องควบคุมอุณหภูมิ และรถขนส่งกระจายสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ

- บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด  วางระบบขนส่ง Cold Chain Management System ทั้งในส่วนของ Fast optimization and tech adaption การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาปรับปรุงระบบให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งาน และแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที ระบบ Cloud computing หรือ การคำนวณด้วยเทคโนโลยี การวางระบบเชื่อมการทำงานเข้ากับระบบปฏิบัติการ และระบบจัดการคำสั่งซื้อ  

- การให้บริการ  “FUZE POST” พร้อมให้บริการในวันที่ 1 กันยายน 2564 โดยในระยะแรกจะเน้นให้บริการในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และ 6 เส้นทางภูมิภาค คือ หนองคาย เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต ตราด และบางละมุงเป็นหลักก่อน สำหรับลูกค้ารูปแบบ B2B B2C และ C2C ที่เป็นกลุ่มลูกค้าเดิมของ JWD และไปรษณีย์ไทย สำหรับลูกค้าใหม่จะเน้นการให้บริการแบบ Direct Pick-up เป็นหลักโดยเรียกใช้บริการผ่าน www.fuzepost.co.th และมีแผนจะเปิดให้บริการจุดรับฝาก (Drop off) ขยายเส้นทางขนส่งระหว่างภูมิภาคในเดือนมกราคม 2565

-กระบวนการขนส่ง  รับสินค้าจากลูกค้า ระยะแรก “FUZE POST” จะเน้นให้บริการแบบ Direct Pick-up สำหรับกลุ่มลูกค้าเดิมของไปรษณีย์ไทยและ JWD และจะขยายการให้บริการ Drop Off ที่สาขา ในปี 2565  ขนส่งสินค้า First & Middle Mile แบ่งเส้นทางกันระหว่างไปรษณีย์ไทยและ Flash Express คลังสินค้าส่วนภูมิภาค / ส่วนกลาง ใช้ศูนย์กระจายสินค้าของทั้งไปรษณีย์ไทย JWD และ Flash Express ในการให้บริการ Sorting และ Fulfillment และเป็นศูนย์พักสินค้าสำหรับการขนส่งระยะทางไกล การขนส่งสินค้า Last Mile แบ่งเส้นทางกันระหว่างไปรษณีย์ไทยและ Flash Express