‘สิริน สเปซ’ ผนึกพาร์ทเนอร์ปลุก ‘เอไอ’ หนุน 'เอชอาร์' 

‘สิริน สเปซ’ ผนึกพาร์ทเนอร์ปลุก ‘เอไอ’ หนุน 'เอชอาร์' 

“สิริน สเปซ” จับมือ Happily.ai ใช้ “เอไอ” ตอบโจทย์ลูกค้าเอชอาร์ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มยุคนิวนอร์มอล เผยมีแผนขยายไลน์ธุรกิจใหม่สิ้นปีเจาะกลุ่มเอสเอ็มอี 

ขณะที่ ปัจจุบันงานด้านทรัพยากรบุคคล หรือเอชอาร์ นับเป็นงานส่วนแรกๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่งผลให้ผู้บริหารด้านเอชอาร์หลายองค์กร เริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์กรแบบดิจิทัล เอชอาร์ ซึ่งการนำดิจิทัล แพลตฟอร์ม มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการทำงานของเอชอาร์จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกต่อธุรกิจ และสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อพนักงานได้อย่างมากและนำองค์กรไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้สำเร็จ

“ในฐานะที่ปรึกษาองค์กรชั้นนำระดับโลก และโครงการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมากว่า 20 ปี มั่นใจว่า ดิจิทัลแพลตฟอร์มนี้ จะช่วยตอบ Pain Point ของหลายองค์กร ในการยกระดับความสัมพันธ์ของพนักงานและองค์กรได้ดีและมีประสิทธิภาพ เพราะความสุขของพนักงาน เป็นสิ่งสำคัญมากๆ ที่ช่วยขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กรในยุคนี้ ซึ่งการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ของ Happily.ai จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่สำคัญในการช่วยกระตุ้นให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ การพัฒนาและการมีส่วนร่วมในการทํางาน โดยยังคงสามารถทำงานสอดประสานร่วมกันได้อย่างมีความสุขภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป"

นอกจากนี้ บริษัท สิริน สเปซ ยังมีแผนที่จะขยายไลน์ธุรกิจใหม่ เพื่อตอบรับกับการเติบโตของบริษัทในปลายปีนี้ กับดิจิทัลแพลตฟอร์มที่บริษัทกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อที่จะช่วยเป็น “ลมใต้ปีก” ให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในประเทศ