'บลูบิค' แนะธุรกิจเร่งปรับแผน‘ข้อมูล’ รับโค้งสุดท้าย 'พีดีพีเอ' 

'บลูบิค' แนะธุรกิจเร่งปรับแผน‘ข้อมูล’ รับโค้งสุดท้าย 'พีดีพีเอ' 

บลูบิค แนะองค์กรธุรกิจเร่งปรับระบบข้อมูล รับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ PDPA จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิ.ย.นี้ ชี้ระบบจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแต้มต่อให้ธุรกิจ

CMP ตัวช่วยจบปัญหาจัดการ Consent

พชร อธิบายต่อว่า หลังลูกค้ายินยอมให้เก็บข้อมูลผ่านคุกกี้ และอนุญาตให้นำข้อมูลไปใช้แล้ว องค์กรธุรกิจต้องเก็บเอกสารให้ความยินยอมของลูกค้าไว้อย่างปลอดภัย โดยควรมีระบบที่รวมข้อมูลจากทุกแหล่ง ทั้งจากภายในและภายนอกมาไว้ยังที่เดียวกัน เพื่อสร้างแหล่งข้อมูลจริงเพียงแห่งเดียว รวมถึงมีกระบวนการประมวลผลข้อมูลที่รวดเร็วเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งระบบ

เนื่องด้วยข้อมูลที่ขอจากลูกค้ามีปริมาณมหาศาล การติดตาม ดูแล และประมวลผลข้อมูลของลูกค้าจึงต้องใช้เวลาและความละเอียดสูง ดังนั้น ระบบการบริหารจัดการความยินยอมของลูกค้า หรือ Consent Management Platform (CMP) จึงกลายเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยจัดการการเก็บความยินยอมของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นใน 3 ด้าน ดังนี้

1. การจัดการและประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ขั้นตอนการขออนุญาตเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลไว้ที่แหล่งเดียวกัน ไปจนถึงการคัดกรองว่าใครที่ยังไม่อนุญาตให้นำข้อมูลไปใช้ และแยกประเภท Consent ตามวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูล เพื่อให้สะดวกในการนำไปวิเคราะห์ต่อไป

การมี CMP จะช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการระบุตำแหน่งข้อมูล และแจ้งเตือนไปยังผู้ประมวลผลข้อมูล (Data Processor) เมื่อเจ้าของข้อมูลต้องการให้ลบหรือโอนย้ายข้อมูลไปที่อื่น ทั้งยังช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้ง่ายขึ้น เมื่อมีความจำเป็นต้องถ่ายโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ

2. การวางแผนการใช้งานข้อมูล จุดเด่นหนึ่งของ CMP คือการรายงานข้อมูลแบบเรียลไทม์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพวางแผนการใช้งานข้อมูล เนื่องจากทำให้ธุรกิจประเมินระยะเวลาที่สามารถเก็บความยินยอมได้ ตั้งแต่ช่วงเริ่มแรกที่ลูกค้าเพิ่งให้ข้อมูล ไปจนถึงการยื่นคำขอเพิกถอนสิทธิการอนุญาตให้ใช้ข้อมูล ซึ่งจะจำเป็นต่อการนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์และทำการตลาดในรูปแบบต่างๆ

3. การออกแบบรูปแบบการขอ Consent แน่นอนว่าธุรกิจย่อมอยากได้รับความยินยอมจากลูกค้าเพื่อนำข้อมูลไปใช้ แต่หลายครั้งกลับทำไม่สำเร็จ โดยสาเหตุหนึ่งอาจมาจากการออกแบบรูปแบบการขอ Consent ที่ยังไม่ดีพอ เช่น จัดวางในตำแหน่งที่รบกวนการใช้งานมากเกินไป หรือวางข้อความที่อ่านได้ยาก ทำให้เจ้าของข้อมูลปฏิเสธให้ความยินยอม

แม้จุดเริ่มต้นในการบริหารจัดการ Consent เป็นไปเพื่อทำตามกฎหมาย PDPA แต่หากมองไปไกลขึ้นอีก จะพบว่า การมีระบบจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพจะสามารถเป็นแต้มต่อให้ธุรกิจ สู่การเปลี่ยนข้อมูลธรรมดาให้กลายเป็นข้อมูลที่นำไปใช้เพิ่มคุณค่าให้สินค้าและบริการ รวมถึงสร้างแหล่งรายได้ใหม่ให้ธุรกิจจากข้อมูล (Data Monetization) ในยุคที่ข้อมูลกลายเป็นกลไกหลักที่ขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ