"ซอฟต์แวร์พาร์ค" หนุนดิจิทัลทรานฟอร์ม ยกระดับผู้ประกอบการอีอีซี

"ซอฟต์แวร์พาร์ค" หนุนดิจิทัลทรานฟอร์ม ยกระดับผู้ประกอบการอีอีซี

"ซอฟต์แวร์พาร์ค" เปิดบ้านเดินหน้าหนุนผู้ประกอบการในพื้นที่อีอีซี รุกสร้างเสริมความรู้ด้าน 'ดิจิทัลทรานฟอร์มเมชั่น' หวังลงหลักสร้างฐานไทยแลนด์ 4.0

ดร.ภัทราวดี พลอยกิติกูล  ผู้อำนวยการซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. กล่าวว่า ซอฟต์แวร์พาร์คเป็นองค์กรภายใต้ สวทช. ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาธุรกิจและกำลังคนของประเทศให้รองรับอุตสาหกรรมใหม่ คือ อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ซึ่งมีภารกิจ คือ การสนับสนุนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ โดยการช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพของตนเอง ซึ่งกุญแจสำคัญคือเรื่องของ Digital transformation หรือการที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับใช้กับทุกภาคส่วนของธุรกิจ

160734545835

ซึ่งการทำให้สำเร็จนั้นมีองค์ประกอบหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องของ คน ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักที่ทำให้เกิด Digital transformation โดยส่วนนี้ถือเป็นโจทย์สำคัญที่ซอฟต์แวร์ปาร์คได้รับจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ให้ช่วยพัฒนากำลังคนที่สามารถสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็น Thailand 4.0 ด้วยการนำเทคโนโลยีทางด้าน Automation Robotic และระบบอัจริยะ เข้ามาสนับสนุนผู้ประกอบการโดยเฉพาะภาคการผลิตในการ transform สู่อุตสาหกรรมใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิต โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากตัวแทนที่เป็นพันธมิตรจากหลากหลายองค์กรที่จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ประกอบการที่สนใจและต้องการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับธุรกิจของตนเอง

 

ความรู้และประสบการณ์ที่ทางเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย และผู้เชี่ยวชาญมีในวันนี้ จะมีส่วนช่วยในการแบ่งปันให้ทุกท่านมาช่วยกัน transform ประเทศเข้าสู่ไทยแลนด์ยุคใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยีเป็นฐานในการเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มรายได้ ลดต้นทุนและสร้างโอกาสใหม่ ๆ ในการแข่งขันให้กับประเทศไทยภัทราวดี กล่าว

160734547644

ด้าน สมบูรณ์ ตรีพรเจริญ  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การที่สวทช.และบริษัทพันธมิตร รวมถึงสถาบัน ICTI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี จัดงานในครั้งนี้และมีผู้ประกอบการให้ความสนใจจำนวนมาก ซึ่งทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีถือเป็นแกนกลางระหว่างผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการนำความรู้ด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลมาส่งต่อสู่สมาชิกซึ่งเป็นผู้ประกอบการทั้งรายเล็ก กลาง และ ใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตจะมีกิจกรรมดี ๆ ที่เป็นประโยชน์เช่นนี้มากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังมีในส่วนของการให้ความรู้ในการนำเทคโนโลยี Cloud Computing มาช่วยยกระดับอุตสาหกรรม ซึ่งมีบรรดาวิทยากรจากหลากหลายสถาบันที่มาร่วมให้ความรู้ในด้านต่างๆ อาทิ ปิยเรศ แซ่หลี  ผู้อำนวยการอาวุโส  บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ผ่าการให้ความรู้ด้าน Cloud Computing สามารใช้สร้าง Smart Farmer โดยเกษตรกรสามารถตรวจเช็ครวมถึงดึงข้อมูลต่างๆ มาใช้ได้อย่างง่ายผ่านระบบดิจิทัล หรือเทคโนโลยี Facial recognition ระบบการรู้จำใบหน้าที่ช่วยเรื่องของการลงเวลาเข้างาน ที่สามารถลดจำนวนบุคลากรที่ต้องทำงานด้านเอกสารในส่วนนี้ได้ เป็นต้น

อีกทั้งภายในงานยังมีนิทรรศการจากหน่วยงานพันธมิตร เช่น True Corporation Public Company Limited บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์วิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (DAIRC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) บริษัท พีทีที เรส จำกัด ที่ร่วมกับบริษัทพาร์ทเนอร์ อย่าง บริษัท ซาโต้ ออโต้-ไอดี (ประเทศไทย) จำกัด ธนาคารกรุงไทย SSP Platform Co.,Ltd  บริษัท ซอฟท์โปรดัคท์ จำกัด ที่นำตัวอย่างเทคโนโลยีและสิทธิประโยชน์ดี ๆ เช่น การทดลอง VR Training การให้สินเชื่อสำหรับ SME หรือ ทุนสนับสนุน  สำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วย

160734549193