RAIL Asia 2020กระตุ้นการลงทุนหลังโควิด

RAIL Asia 2020กระตุ้นการลงทุนหลังโควิด

RAIL Asia 2020 วิเคราะห์ผลกระทบโควิดกับการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม ระบุไทยเป็นผู้นำ 40% ของมูลค่าการลงทุนในภูมิภาค 9.3 พันล้านดอลลาร์

"เอเชีย เอ็กซิบิทชั่น"จัด RAIL Asia 2020 ครั้งที่ 8 รูปแบบ New Normal มิติใหม่รับกระแสสถานการณ์โควิด ชูจุดเด่นสัมมนาเชิงวิชาการกว่า 10หัวข้อ วิเคราะห์ผลกระทบโควิดกับการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม เปิดมุมมองบรรทัดฐานใหม่ของการสื่อสารหลังโควิด กระตุ้นปรับปรุงพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งทางรางทั่วภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต ปัจจุบันการลงทุนในไทยเป็นผู้นำ 40 % ของมูลค่าการลงทุนในภูมิภาค 9.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ด้าน ก.คมนาคมย้ำให้ความสำคัญการเดินทางและขนส่งระบบรางลดต้นทุนลอจิสติกส์ แก้ปัญหาจราจรติดขัด โครงข่ายรถไฟฟ้าใน กทม.และปริมณฑลแล้วเสร็จจะมี 14 สาย 367สถานีเป็นระยะทาง 553 กิโลเมตร ในขณะเดี่ยวกันผลักดันรถไฟรางคู่และรถไฟความเร็วสูง ปีหน้ารถไฟรางคู่จะแล้วเสร็จ5สายระยะทาง 700 กม.

160665877649

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประธานเปิดงานแสดงสินค้า และการประชุมด้านเทคโนโลยี ระบบขนส่งทางราง RAIL Asia 2020 เปิดเผยว่า รัฐบาลเล็งเห็นการเดินทางด้วยระบบรางคือการเดินทางแห่งอนาคตที่สะดวก รวดเร็วปลอดภัย แก้ปัญหาการจราจรในกรุงเทพ ปริมณฑล ลดต้นทุนด้านลอจิสติกส์ ให้ต่ำและคุ้มค่า จึงผลักดันให้เป็นระบบหลักในการขนส่งและการเดินทาง เมื่อระบบการขนส่งดี จะดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ก่อให้เกิดการค้า การลงทุน การจ้างงาน ก่อเกิดภาคบริการท่องเที่ยว ทำให้เศรษฐกิจขยายตัว

ปัจจุบันการเดินทางโดยรถไฟครอบคลุมพื้นที่ 47 จังหวัดระยะทาง 4,044 กิโลเมตร เป็นการเดินรถทางเดี่ยว รัฐบาลผลักดันรถไฟรางคู่ และรถไฟความเร็วสูง ให้มีเส้นทางเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าในปี2565 รถไฟรางคู่จะแล้วเสร็จ 5 สายเป็นระยะทาง700 กิโลเมตร เพิ่มประสิทธิภาพขนส่งทางราง กระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ส่วนโครงการรถไฟความเร็วสูงนั่นอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 2 โครงการ คือ เส้นทางกทม. นครราชสีมาเป็นความร่วมมือระหว่างไทย จีน และรถไฟความเร็วสูง

160665879857

นายเดวิด เอ๊ทคิ่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย เอ็กซิบิทชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด เปิดเผยว่าในปีนี้ ได้มีการจัดงาน RAIL Asia 2020 ครั้งที่8 งานนิทรรศการแสดงสินค้าเทคโนโลยีรถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน 25-26พ.ย. ณ Airport Rail Link Expo Halls มักกะสัน ปรับตัวรับสถานการณ์โควิด บูทจัดงานจะเป็นของหน่วยงานภาครัฐ 80% และที่เหลือ 20 % เป็นบูทของบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาในประเทศไทย เป็นงานแสดงสินค้าควบคู่กับการสัมมนาเชิงวิชาการ วิเคราะห์ผลกระทบโควิดกับการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม เปิดมุมมองบรรทัดฐานใหม่ของการสื่อสารหลังโควิด การจัดงานในปีนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย ให้เกียรติร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงสินค้าด้านระบบขนส่งทางราง RAIL Asia 2020 และผู้ประกอบการชั้นนำ อาทิ Bombardier Transportation,

Voestalpine, Siam Steel, Bangkok Cable,EQHO Talgo, PPS , Tractebel นำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการ พร้อมแลกเปลี่ยน นำเสนอผ่านหัวข้อการประชุมที่น่าสนใจ

นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานสนับสนุนมากมาย กล่าวคือ กระทรวงคมนาคม พร้อมหน่วยงานภายใต้สังกัด อาทิ กรมการขนส่งทางราง สำนักนโยบายและแผนการขนส่ง (สนข.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย แอร์พอร์ต เรล ลิ้งก์ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อาทิเช่น บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ศูนย์วิศวกรรมทางราง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (K.U Rail) สถาบันวิศวกรระบบอาณัติสัญญาณทางราง ประเทศไทย และสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมถนนและระบบราง

160665882332

สำหรับไฮไลท์งานปีนี้ ชูจุดเด่นสัมมนาเชิงวิชาการกว่า 10หัวข้อ วิเคราะห์ผลกระทบโควิดกับการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม เปิดมุมมองบรรทัดฐานใหม่ของการสื่อสารหลังโควิด หาแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีระหว่างผู้ประกอบการไทยและนานาประเทศผ่านการพบปะผู้เชี่ยวชาญ กระตุ้นปรับปรุงพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งทางรางทั่วภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ คาดมูลค่าการลงทุนในภูมิภาค 9.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันโครงการรถไฟความเร็วสูงในไทยจะขยายเส้นทางที่ปัจจุบันระยะทางรวม 4,000 กม., พัฒนาระบบสัญญาณและโทรคมนาคมทั่วทั้งเครือข่าย ขยายขีดความสามารถงานบำรุงรักษารถไฟฟ้า ขยายเส้นทางรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพฯ 14 สายและนำเสนอโครงข่ายรถไฟฟ้ารางเบาในอีกสี่เมือง