จับตา 14 เทคโนโลยีอนาคต 'เอื้อชีวิตสบาย-ปลอดภัย'

จับตา 14 เทคโนโลยีอนาคต 'เอื้อชีวิตสบาย-ปลอดภัย'

สมาคมไทยไอโอทีเปิดวิสัยทัศน์ส่งเสริม “ไอโอที” แนะเร่งผสานความร่วมกับหน่วยงานชั้นนำและสถาบันการศึกษาที่เชี่ยวชาญ พร้อมจับมือต่างประเทศทำวิจัยและพัฒนาสร้างความแข็งเกร่งทางด้านเทคโนโลยีให้กับอุตสาหกรรมไทย

การสัมมนา METALEX AI Forum 2020 หัวข้อ “นวัตกรรมต่อยอด เสริมความแกร่งให้กับอุตสาหกรรมไทย” นายนิติ เมฆหมอก นายกสมาคมไทยไอโอที และกรรมการผู้จัดการบริษัท ซีนเนอร์ยี เทคโนโลยี จำกัด กล่าวถึงกระแสการพัฒนาเทคโนโลยีแห่งอนาคต และทิศทางที่จะช่วยยกระดับวงการไอโอทีของประเทศไทยว่า อย่ามองว่านวัตกรรมต้องออกมาจากเทคโนโลยี เป็นโปรดักท์หรือเซอร์วิสใหม่ๆ ที่จับต้องได้เพียงอย่างเดียว แต่ “รูปแบบทางความคิด” ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมเช่นกัน 

ผลการจัดอันดับดัชนีนวัตกรรมโลก (Global Innovation Index : GII) ประจำปี 2563 ภายใต้ธีมใครจะจ่ายเงินทำนวัตกรรม : Who Will Finance Innovation? เพื่อวัดระดับความสามารถทางด้านนวัตกรรมเสมือนมาตรวัดเปรียบเทียบเชิงเวลาและการเปรียบเทียบเชิงแข่งขันทางด้านนวัตกรรมของแต่ละประเทศกว่า 131 ประเทศทั่วโลก พบว่า 5 อันดับแรก ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน สหรัฐ สหราชอาณาจักร และเนเธอร์แลนด์ สำหรับประเทศไทยอยู่อันดับที่ 44 จาก 131 ประเทศทั่วโลก ถือได้ว่าไทยจะต้องมีการเร่งพัฒนานวัตกรรมภายในประเทศให้มากยิ่งขึ้น 

ขณะเดียวกัน แนวความคิดในการสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ในด้านต่างๆ ได้แก่ คุณภาพ (Quality) ลดต้นทุน (Cost) และการส่งมอบ จัดส่งมีประสิทธิภาพ (Delivery) ตรงจุดนี้จะมีเทคโนโลยีที่จะมาช่วยทำให้ QCD ดีขึ้น อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ ไอโอที บิ๊กดาต้า หุ่นยนต์ Cyber-Physical System (CPS) Cyber Security และ LEAN เป็นการรวมเทคโนโลยีที่หลากหลาย แต่พื้นฐานคือ “ไอโอที” 

"เมื่อเราต้องการรู้ข้อมูลจะต้องเริ่มจากนำอุปกรณ์ไปเก็บข้อมูล คือนำเซนเซอร์ไปค้นหา และเมื่อได้ข้อมูลที่มากนำมารวมในบิ๊กดาต้า จากนั้นต้องอาศัยเอไอในการวิเคราะห์ประมวลผล และอาจจะต้องใช้หุ่นยนต์ในบางกระบวนการ สุดท้ายแล้วนั้นจะมีกระบวนการทางเทคนิคหลายระบบผสมผสานกัน เพื่อให้รู้ข้อมูลต่างๆ ในอุตสาหกรรมแบบเรียลไทม์ จากนั้นจะต้องอาศัยกระบวนการลีนในการทำงาน หรือสิ่งที่ไม่จำเป็น ดังนั้นทุกอย่างจึงสัมพันธ์กัน” 

ส่วนเทรนด์เทคโนโลยีที่จะเข้ามามีบทบาทในอนาคตภายใน 10 ปีนี้ ได้แก่ 1.สมาร์ทวอทช์ 2.แว่นตาอัจฉริยะ 3.ยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ 4.อากาศยานไร้คนขับ 5.สมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต 6.Smart Mirror 7.เทเลเมดิซีน 8.Voice Control 9.Digital Payment/Cashless 10.Smart Voice Translator 11.ระบบนำทาง 12.Live-Streaming 13.โฮโลแกรม 14.5G เทคโนโลยีเหล่านี้จะเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น ซึ่งบางสิ่งก็อยู่รอบๆ ตัว แต่บางสิ่งกำลังพัฒนา

ดังนั้น ผู้ประกอบการจะต้องวางแผนว่าจะพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างไรให้ตอบโจทย์กับโลกปัจจุบัน และถึงแม้เทคโนโลยีจะพัฒนาไปแล้ว แต่คนจะต้องปรับตัวให้ทันเพื่อสอดรับกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตามให้ทันเทคโนโลยี เพราะหากไม่พัฒนา โอกาสที่จะสู้กับโลกาภิวัตน์ได้นั้นอาจน้อยลง