"โกลบอล ฟู้ดฯ" เปิดตัวเครดิต ‘ไข่เคจฟรี’ ครั้งแรกของโลก

"โกลบอล ฟู้ดฯ" เปิดตัวเครดิต ‘ไข่เคจฟรี’ ครั้งแรกของโลก

"โกลบอล ฟู้ดฯ" พาร์ตเนอร์ส เปิดตัวเครดิต ‘ไข่เคจฟรี’ ครั้งแรกของโลก หวังเป็นเครื่องมือส่งเสริมให้บริษัทคู่ค้าปฏิบัติพันธกิจไข่เคจฟรีในเอเชียอย่างมีประสิทธิภาพ เร่งสร้างนวัตกรรมฐานการผลิต หวังหนุนแรงจูงใจแก่ผู้ผลิตที่ได้มาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์

โกลบอล ฟู้ด พาร์ตเนอร์ส (จีเอฟพี) บริษัทที่ปรึกษาข้ามชาติซึ่งมีฐานอยู่ในสิงคโปร์ มอบการสนับสนุนและความเชี่ยวชาญแก่ธุรกิจและผู้ผลิตอาหารในการผลิตไข่จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบไม่ขังกรง (เคจฟรี) ประกาศเปิดตัว “อิมแพค อัลลายแอนซ์” ซึ่งเป็นการผนึกกำลังกันของโครงการชั้นนำด้านความยั่งยืนระดับโลก โดยโกลบอล ฟู้ด พาร์ตเนอร์ส ได้นำเสนอใบรับรอง “อิมแพค อินเซนทีฟส์” สำหรับไข่เคจฟรี อันเป็นเครื่องมือที่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทต่าง ๆ ปฏิบัติพันธกิจไข่เคจฟรีในเอเชีย ทั้งยังช่วยเร่งการผลิตไข่เคจฟรี และมอบแรงจูงใจทางการเงินแก่ผู้ผลิตที่ได้มาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์       

การเปิดตัว 'อิมแพค อัลลายแอนซ์' แสดงให้เห็นว่าสามารถใช้ได้กับโภคภัณฑ์หลากหลาย เพื่อเร่งผลกระทบและความยั่งยืนในระดับผู้ผลิต โดยสมาชิกปัจจุบันของ อิมแพค อัลลายแอนซ์ ประกอบด้วย “เท็กซ์ไทล์ เอกซ์เชนจ์” สำหรับหนังและฝ้าย “โกลบอล ราวด์เทเบิล ฟอร์ ซัสเทนเอเบิล บีฟ” สำหรับเนื้อ “โปรเทอร์รา” สำหรับถั่วเหลือง และ “โกลบอล ฟู้ด พาร์ตเนอร์ส” สำหรับไข่

ใบรับรอง "อิมแพค อินเซนทีฟส์ เคจฟรี" คล้ายคลึงกับคาร์บอนเครดิต และการรับรองมาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน (RSPO) โดยเปิดโอกาสให้ธุรกิจอาหารซื้อเครดิตจากผู้ผลิตไข่เคจฟรีที่ผ่านการรับรอง เพื่อชดเชยการจัดหาไข่จากแม่ไก่เลี้ยงในกรงที่ธุรกิจเหล่านั้นใช้อยู่ในหลายตลาดทั่วเอเชีย และในทางกลับกันก็จะเป็นการกระตุ้นการผลิตไข่เคจฟรี และช่วยให้บริษัทผู้ผลิตบรรลุเป้าหมายสวัสดิภาพสัตว์ รวมทั้งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

 

โครงการนี้ทำให้ผู้ซื้อสามารถสนับสนุนการผลิตไข่เคจฟรีได้โดยไม่กระทบกับห่วงโซ่อุปทานหรือสัญญาใด ๆ ในปัจจุบัน และยิ่งไปกว่านั้น เนื่องจาก อิมแพค อินเซนทีฟส์ ได้รับการรับรองจากกลุ่มพิทักษ์สัตว์ระหว่างประเทศรายสำคัญ ๆ จึงเท่ากับเป็นการเติมเต็มพันธกิจไข่เคจฟรีระดับโลกในตลาดเกิดใหม่ในเอเชีย

ทั้งนี้ อิมแพค อินเซนทีฟส์ ช่วยส่งเสริมธุรกิจอาหารในด้านต่อไปนี้ 1.เร่งการดำเนินนโยบายไข่เคจฟรีให้สำเร็จในฟาร์มที่ผ่านการรับรอง 2.บริหารจัดการแรงจูงใจตามความจำเป็นในปัจจุบันหรือในอนาคต และมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวต่อความผันผวนของความต้องการใช้ไข่ 3.เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของผู้ผลิต เพื่อรับสิทธิพิเศษจากความพยายามด้านสวัสดิภาพสัตว์ 4.รุกคืบในการจัดหาและใช้ไข่เคจฟรี

จายาซิมฮา นักเกฮัลลี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ โกลบอล ฟู้ด พาร์ตเนอร์ส กล่าวว่า กระบวนการผลิตไข่เคจฟรียังเป็นเรื่องใหม่ในเอเชีย และมีความท้าทายมากมายสำหรับภาคธุรกิจ ที่จะปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาใช้ไข่เคจฟรี ซึ่งรวมถึงปริมาณการผลิตต่ำ ความซับซ้อนของห่วงโซ่อุปทาน และความต้องการตามฤดูกาล ซึ่งทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น

“ความสมดุลของอุปสงค์และอุปทานจะทำให้ไข่เคจฟรีกลายเป็นของธรรมดา อิมแพค อินเซนทีฟส์ จะมอบทางเลือกให้แก่ธุรกิจอาหาร และเป็นหนทางที่จะสนับสนุนการผลิตไข่เคจฟรี ในอนาคตเมื่อการผลิตมีเพิ่มขึ้น บริษัทต่าง ๆ ก็จะหาแหล่งที่มาของไข่เคจฟรีได้ง่ายขึ้น”

นอกเหนือจาก อิมแพค อินเซนทีฟส์ แล้ว โกลบอล ฟู้ด พาร์ตเนอร์ส ยังจัดหาการฝึกอบรมและการสนับสนุนด้านเทคนิคแก่ผูผลิตไข่ เพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบการผลิตแบบเลี้ยงไก่ไม่ขังกรง ผ่านโครงการ อิมแพค พาร์ตเนอร์ชิป ของอัลลายแอนซ์

ไลเวน คอลเลอแวร์ต ผู้อำนวยการ อิมแพค อัลลายแอนซ์ กล่าวว่า การร่วมงานกับโกลบอล ฟู้ด พาร์ตเนอร์ส ผ่านทาง อิมแพค อัลลายแอนซ์ และเราให้คำมั่นที่จะใช้ความรู้ความชำนาญและวิสัยทัศน์ ในการแก้ปัญหาท้าทายด้านความยั่งยืนทางอาหารท่ามกลางสภาพปัจจุบัน บัดนี้เมื่อเราได้เริ่มต้นการเดินทางเพื่อการเปลี่ยนแปลง เราจะทำงานใกล้ชิดกันมากขึ้น และโน้มน้าวให้ธุรกิจอาหารต่าง ๆ ซื้อใบรับรอง อิมแพค อินเซนทีฟส์ เคจฟรี เพื่อบรรลุคำมั่นสัญญาการใช้ไข่เคจฟรีต่อไป

"ขณะเดียวกัน ใบรับรอง อิมแพค อินเซนทีฟส์ เคจฟรี มีจำหน่ายให้แก่ธุรกิจอาหารทั่วเอเชีย ทั้งในไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย จีน ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ทั้งนี้โกลบอล ฟู้ด พาร์ตเนอร์ส เป็นบริษัทที่ปรึกษาข้ามชาติที่มีฐานอยู่ในสิงคโปร์ ทำงานร่วมกับธุรกิจอาหารและซัพพลายเออร์ เพื่อยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ รักษาเป้าหมายในการหาแหล่งที่มาที่มีความรับผิดชอบและหลักเกณฑ์การผลิต โดยเน้นไปที่การจัดหาไข่จากแม่ไก่เลี้ยงอิสระในภูมิภาคเอเชีย"

โดยทีมงานของโกลบอล ฟู้ด พาร์ตเนอร์ส มีประสบการณ์ทั้งในบริษัทและในฟาร์มมากกว่า 50 ปี ในการพัฒนาและดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายสวัสดิภาพสัตว์และหลักปฏิบัติในการผลิต อีกทั้งยังได้ร่วมงานกับผู้นำในอุตสาหกรรมอาหาร รัฐบาล และอุตสาหกรรมไข่ทั่วโลก ทั้งในเอเชีย ละตินอเมริกา และออสเตรเลีย ในการนำนโยบายและมาตรฐานไข่เคจฟรีมาใช้ รวมถึงการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเคจฟรีที่มีสวัสดิภาพสูง