ไมโครซอฟท์ นำร่อง 25 มหาวิทยาลัยเปิดคอร์สดิจิทัล

ไมโครซอฟท์ นำร่อง 25 มหาวิทยาลัยเปิดคอร์สดิจิทัล

อว.ดึงไมโครซอฟท์ส่งแพลตฟอร์มคลาวด์เพื่อการศึกษาเข้าสู่ 25 มหาวิทยาลัย เปิดคอร์สเพิ่มทักษะการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลให้นักศึกษา เล็งขยายเพิ่มอีก 100 มหาวิทยาลัยใน 1 ปี ตั้งเป้าดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมดิจิทัลในอนาคต

รศ.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวภายหลังพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัดกับสถาบันอุดมศึกษา 25 แห่งว่า มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและมีทักษะพร้อมรับมือกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ความร่วมมือครั้งนี้จะมุ่ง 3 เรื่องหลัก ได้แก่

1.การสร้างศักยภาพด้านดิจิทัลให้นักศึกษาด้วยโครงการ Microsoft Imagine Academy และ Microsoft Learn เบื้องต้นนำร่องใน 25 มหาวิทยาลัยที่ลงนาม และจะขยายเพิ่มอีกกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ 2.การต่อยอดองค์ความรู้จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยด้วยคลาวด์เทคโนโลยีของไมโครซอฟท์ พยายามที่จะผลักดันให้เกิดการกระจายองค์ความรู้ออกไปให้กว้างและเร็วที่สุด และพยายามให้บัณฑิตใหม่ทุกคนมีทักษะด้านดิจิทัล 100% และ 3.ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนข้อมูลเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานของกระทรวงฯ

“บทบาท อว.คือ การสร้างคนสำหรับอนาคต พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนการสอนทุกช่วงวัย (life long learning) รวมถึงยกระดับศักยภาพสถาบันอุดมศึกษาให้สามารถตอบความต้องการของโลกดิจิทัลได้ ซึ่งความร่วมมือกับบริษัทระดับโลกอย่างไมโครซอฟท์มีความเชี่ยวชาญที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ ที่จะมายกระดับการศึกษาได้เป็นอย่างดี” รศ.วีระพงษ์ กล่าว

ทั้งนี้ เมื่อ ก.ย.ที่ผ่านมา นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ พร้อมคณะได้เดินทางไปดูงาน ที่ ไมโครซอฟท์ เทคโนโลยี เซ็นเตอร์ ที่สหรัฐ และได้ทาบทามเพื่อหาความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยของไทยกับไมโครซอฟท์ให้เพิ่มขึ้น จึงนำมาสู่การลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 25 แห่งในครั้งนี้

ด้านนายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทอยู่ในทุกช่วงชีวิต ทุกอิริยาบทและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ขณะเดียวกันดิจิทัลก็มีบทบาทช่วยลดความเหลื่อมล้ำของทุกคนในสังคม ด้วยเหตุนี้ หนึ่งในพันธกิจหลักของบริษัทฯ จึงโฟกัสไปที่การศึกษาด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์มคลาวด์เพื่อการศึกษา ประกอบด้วย 2 หลักสูตรคือ ไมโครซอฟท์ เลิร์น และ Microsoft Imagine Academy ใช้เวลาเรียน 4 เดือนหรือ 1 เทอม เมื่อจบหลักสูตรก็สามารถสอบและได้รับการรับรอง ฉะนั้นบัณฑิตใหม่จะไม่ได้แค่ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยแต่จะได้ประกาศนียบัตรวิชาชีพจากไมโครซอฟท์ด้วย

“การผนึกกำลังกับ อว.ครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างตลาดแรงงานให้มีความแข็งแกร่ง ด้วยบุคลากรที่เพียบพร้อมด้วยความสามารถสำหรับโลกยุคดิจิทัล ขณะที่ศูนย์รวมงานวิจัยบนแพลตฟอร์มคลาวด์ ก็จะนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากศูนย์วิจัยระดับโลกของไมโครซอฟท์มาเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักวิจัยชาวไทย เปิดประตูไปสู่โอกาสใหม่ๆ มากมายที่จะเข้ามายกระดับเศรษฐกิจ วิทยาการ และคุณภาพชีวิตให้กับคนไทยต่อไป” นายธนวัฒน์ กล่าว 

ทั้งนี้ รายละเอียดแพลตฟอร์มคลาวด์ เพื่อการศึกษาของไมโครซอฟท์ ประกอบด้วย  Microsoft Imagine Academy คือ แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ ในรูปแบบสมาชิกรายปี สำหรับสถานศึกษา โดยมีหลักสูตรเนื้อหาที่สอดคล้องกับการสอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของไมโครซอฟท์ Microsoft Learn คือ แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้แบบเปิด ที่รวบรวมเนื้อหาองค์ความรู้ ของเทคโนโลยีและทักษะด้านดิจิทัล ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ในรูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์