ทีโอทีประเดิมส่งเน็ตประชารัฐงวดแรก

ทีโอทีประเดิมส่งเน็ตประชารัฐงวดแรก

ทีโอที ส่งมอบเน็ตประชารัฐครบ 3,000 หมู่บ้านงวดที่ 1 ทั่วประเทศแล้ว แถมฟรีไวไฟสปีด 30 เมก พร้อมทยอยส่งมอบอีก 3 งวด ยันสิ้นปีครบ 24,700 แห่ง ย้ำเน็ตประชารัฐเป็นโครงการสำคัญกระทรวงดีอี มุ่งนำประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0

นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที เผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงการเน็ตประชารัฐ ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) มอบหมายให้ ทีโอที เป็นผู้ดำเนินการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (เอฟทีทีเอ็กซ์) โดยขณะนี้ ทีโอที ได้ติดตั้งขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงงวดที่ 1 ครบตามเป้าหมายแล้วกว่า 3,000 หมู่บ้านเมื่อวันที่ 30 พ.ค.ที่ผ่านมา

รวมถึงจัดจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับผู้ใช้บริการหมู่บ้านละ 1 จุดให้บริการที่ระดับความเร็วรับ/ส่งไม่ต่ำกว่า 30 Mbps/10 Mbps ทั่วประเทศ แบ่งเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,835 หมู่บ้าน ภาคเหนือ 587 หมู่บ้าน ภาคใต้ 449 หมู่บ้าน ภาคกลาง 292 หมู่บ้าน และภาคตะวันออก 211 หมู่บ้าน 

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา จากสภาพอากาศและภาวะฝนตกอย่างหนักตลอด เดือนพ.ค. แม้จะเป็นอุปสรรคความยากลำบากในการติดตั้งขยายโครงข่ายฯ แต่ด้วยความตั้งใจสร้างถนนดิจิทัลระบบเคเบิลใยแก้วเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล สร้างประโยชน์ให้ประเทศและประชาชนทำให้การขยายโครงข่ายฯ สามารถส่งมอบเน็ตประชารัฐถึงมือประชาชนได้ตามเป้าหมายของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นายมนต์ชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า การส่งมอบเน็ตประชารัฐครบทั้ง 3,000 หมู่บ้านในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้ประเทศขับเคลื่อนเกิดการพัฒนาในทุกด้าน ทั้งจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) การไฟฟ้านครหลวง ในการพาดสายเคเบิลใยแก้วบนเสาไฟฟ้ารวมถึงการติดตั้งมิเตอร์ในพื้นที่หมู่บ้านกว่า 3,000 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยทำให้โครงการเน็ตประชารัฐเข้าถึงหมู่บ้านเป็นไปตามเป้า

ที่ผ่านมา ทีโอทีดำเนินงานด้วยความโปร่งใสโดยได้ลงนามข้อตกลงคุณธรรมเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ และผู้สังเกตการณ์ ซึ่งสามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตลอดระยะเวลาของโครงการทุกขั้นตอน ตั้งแต่จัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ติดตั้งตามโครงการฯ การจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกรอบการดำเนินโครงการฯ ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมีผู้ประกอบการในพื้นที่ทั้ง 5 ภูมิภาค จำนวนกว่า 500 ราย ร่วมขยายโครงข่ายสร้างถนนดิจิทัลระบบเคเบิลใยแก้วนำแสง และเมื่อรวมกับโครงการนำร่อง 99 หมู่บ้าน ทีโอที ได้ดำเนินการติดตั้งไปแล้ว 3,099 หมู่บ้าน

ดังนั้น คาดว่าจะสามารถดำเนินการตามเป้าหมายครบทั้ง 24,700 หมู่บ้าน ภายในสิ้นปี 2560 นี้ ส่วนที่เหลือ 21,601 หมู่บ้าน ทีโอทีจะส่งมอบเดือนมิ.ย.2,800 หมู่บ้าน เดือนก.ย. 8,200 หมู่บ้าน และเดือน ธ.ค.10,601 หมู่บ้าน 

ทั้งนี้ เมื่อติดตั้งขยายครบทั้งโครงการฯ จะเป็นการกระจายความเจริญและสร้างโอกาสครั้งสำคัญให้กับชุมชนในการพัฒนาหมู่บ้าน ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยให้เข้มแข็งทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านคุณภาพการศึกษา การสาธารณสุข และการเข้าถึงบริการของภาครัฐของประชาชนและชุมชน

สำหรับแผนขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณเคเบิลใยแก้วนำแสง (เอฟทีทีเอ็กซ์) ไปสู่หมู่บ้านในพื้นที่ไม่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ และยังไม่มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง มีมูลค่าโครงการราว 4,308 ล้านบาท