'ดีแทค' ดัน 'บล็อคเชน' พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

'ดีแทค' ดัน 'บล็อคเชน' พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

ดีแทคหนุน “บล็อกเชน” ร่วมกระทรวงดีอี-เครือเนชั่น ดึงกูรูชื่อดัง ระดับโลก “อเล็กซ์ แทปสก็อตต์” ร่วมเสวนาให้ความรู้ตลาด

ดีแทคหนุน “บล็อกเชน” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลไทย ร่วมกระทรวงดีอี-เครือเนชั่น ดึงกูรูชื่อดัง ระดับโลก “อเล็กซ์ แทปสก็อตต์” ร่วมเสวนาให้ความรู้ตลาด หวังกระตุ้นทุกภาคส่วนเตรียมแผนรับมือ เคลื่อนยุทธศาสตร์พลิกโฉมนวัตกรรมดิจิทัลไทย

นายลาร์ส นอร์ลิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า บล็อกเชน (Blockchain) คือนวัตกรรมเทคโนโลยีที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ไม่ใช่แค่พลิกโฉมประเทศไทย ทว่ากระทบกับทุกประเทศทั่วโลก

ทั้งนี้ นอกจากปฏิวัติโลกธุรกิจ และแวดวงการเงินการธนาคารแล้ว จะเข้ามายกระดับพร้อมเปลี่ยนวิถีชีวิตประชาชนทั่วไป ไม่ต่างกับกับอิทธิพลของโลกออนไลน์ในขณะนี้

ดังนั้น แม้ยังคงเป็นเทคโนโลยีใหม่และต้องใช้เวลากว่าจะมีการใช้งานแพร่หลาย แต่เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่พร้อมและการเสียโอกาสจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีใหม่ๆ นักวางแผน นักกลยุทธ์ ตลอดจนผู้กำหนดนโยบายภาครัฐต่างๆ รวมถึงกิจการโทรคมนาคม ควรตระหนักถึงอิทธิพลของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบโดยเฉพาะอนาคตอันใกล้

"การเตรียมความพร้อมต่อโอกาสและความท้าทายในอนาคตจะทำให้ประเทศไทยมีความได้เปรียบ เมื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเหล่านั้นพร้อมให้บริการเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ”

รายงานระบุว่า การใช้งานดาต้าผ่านอินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยบนมือถือโครงข่ายดีแทคต่อคนต่อเดือนจากต.ค. 2557 เทียบกับ ต.ค.2559 เพิ่มเกือบ 200%

ขณะที่ข้อมูลจาก www.internetworldstats.com เดือนมิ.ย. พ.ศ. 2559 ซึ่งรายงานการจัดอันดับ 20 ประเทศที่มีผู้ใช้งานการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นสูงสุด มีประเทศไทยติดอยู่ในอันดับ 19 ของโลก โดยไทยมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต 41 ล้านคน จากประชากรไทยประมาณ 68.2 ล้านคนเพิ่มสูงถึง 1682.6% เมื่อเทียบกับการใช้งานปี 2543-2559 แสดงว่าประเทศไทยมีการพัฒนาสู่ดิจิทัลอย่างเร็วและน่าสนใจ

สำหรับ สิ่งที่อุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยกำลังประสบและเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมเทคโนโลยีในอนาคต คือ “กรอบนโยบายที่ชัดเจนต่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยในอนาคต” เพื่อรองรับต่อปริมาณการใช้ข้อมูลมหาศาลหรือ “บิ๊กดาต้า (Big Data)” อันเกิดจากเทคโนโลยีการสื่อสารในอนาคต ไม่ว่าจะเป็น 5จี และ อินเเทอร์เน็ตออฟธิงส์ หรือ ไอโอที ซึ่งเป็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของโลกในอีก 3 ปีข้างหน้า

ล่าสุด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งช่วยกระตุ้นทุกภาคส่วนให้สนใจและสร้างความพร้อมบุคลากรรับบล็อกเชน โดยร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) สำนักงาน กสทช. และเนชั่นกรุ๊ปจัดเสวนาหัวข้อ “BLOCKCHAIN REVOLUTION” เชิญ กูรูระดับโลก “อเล็กซ์ แทปสก็อตต์” ผู้เขียนหนังสือ “BLOCKCHAIN REVOLUTION: How the Technology Behind Bitcoin is Changing Money, Business, and the World” ร่วมกับ ดอน แทปสก็อตต์ ซึ่งได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว

ดีแทคมองว่า เป้าหมายของการส่งเสริมประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่จะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ มาขับเคลื่อนและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน โดยเฉพาะภาครัฐที่มีส่วนในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์

"การวางกรอบและแผนงานควรมุ่งเน้นให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาของภาคธุรกิจ ขจัดอุปสรรค ผลักดันให้ประชาชนเข้าถึงการใช้งาน สำคัญมีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และความถี่ต่างๆ เพื่อนำมาใช้งานในประเทศไทยอย่างเต็มศักยภาพ"