กทค.กำหนดประมูลคลื่น 900 MHzรอบใหม่24มิ.ย.นี้

กทค.กำหนดประมูลคลื่น 900 MHzรอบใหม่24มิ.ย.นี้

"ฐากร" เผยที่ประชุม กทค. กำหนดประมูลคลื่น 900 MHz รอบใหม่ 24 มิ.ย. นี้ ย้ำราคาตั้งต้นที่ 7.56 หมื่นลบ. พร้อมวางเงินประกัน 5%

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยภายหลังการประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม หรือ กทค. มีมติกำหนดวันประมูลคลื่น 900 MHz รอบใหม่เป็นวันที่ 24 มิถุนายนนี้ โดยกำหนดราคาเริ่มต้นการประมูลไว้ที่ 75,654 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาสุดท้ายที่แจสฯ เคาะประมูลไว้ในครั้งก่อน และจะไม่มีการปรับลดราคาตามข้อเสนอของหลายฝ่าย เพราะจะทำให้รัฐเสียประโยชน์ในการจัดเก็บรายได้ โดยผลการประชุมในวันนี้จะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ดกสทช. ในวันที่ 5 เมษายน ซึ่งในการประมูลรอบนี้ แจส โมบายฯ จะถูกตัดสิทธิ์ เนื่องจากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ

ขณะที่ การวางเงินหลักประกันนั้น กทค. กำหนดการวางหลักประกันไว้ที่ 5% ของราคาเริ่มต้นการประมูลคลื่น หรือประมาณ 3,783 ล้านบาท และยังคงแบ่งการชำระเงินประมูลออกเป็น 4 งวด พร้อมได้กำหนดเกณฑ์ความรับผิดเพิ่มเติมนอกเหนือจากการริบหลักประกัน กรณีผู้ชนะการประมูลไม่นำเงินมาชำระค่าใบอนุญาต จะต้องชำระค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าในการใช้คลื่นจำนวน 11,348 ล้านบาท พร้อมค่าเสียหายที่จะเกิดขึ้นในกรณีอื่น

ทั้งนี้ กทค.ได้กำหนดกรอบเวลาก่อนการประมูลไว้ คือ วันที่ 5 - 28 เมษายน 2559 จะเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศดังกล่าว วันที่ 22 เมษายน จะจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ที่สโมสรกองทัพบก จากนั้นวันที่13 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน จะประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประมูลเข้ารับเอกสาร และวันที่ 13 มิถุนายน ให้ผู้ที่สนใจยื่นคำขอประมูล พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้แก้ไขร่างประกาศ โดยจะมีการประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลลำดับที่ 2 และ 3 ด้วย เพื่อให้สามารถนำหลักประกันมาวางได้ทันที หากผู้ชนะลำดับที่ 1 ไม่มาชำระค่าประมูล

นอกจากนี้ นายฐากร กล่าวว่า หากในครั้งนี้มีผู้เข้าประมูลเพียงรายเดียว ก็จะถือเป็นผู้ชนะการประมูลทันที แต่หากไม่มีผู้สนใจเข้าประมูล จะมีการพิจารณาแนวทางแก้ไขอีกครั้ง เบื้องต้นเชื่อว่า การประมูลครั้งใหม่ในวันที่ 24 มิถุนายนนี้ จะใช้ระยะเวลาไม่นาน เนื่องจากราคาเริ่มต้นประมูลสูง โดยการเคาะราคาจะเพิ่มขึ้นครั้งละ 152 ล้านบาท หรือ 0.02%