จ่อยื่นข้อเสนอให้ภาครัฐ พัฒนาเทคโนโลยี เพื่อพลังงานยั่งยืน

จ่อยื่นข้อเสนอให้ภาครัฐ พัฒนาเทคโนโลยี เพื่อพลังงานยั่งยืน

เตรียมยื่นข้อเสนอให้ภาครัฐ พัฒนาเทคโนโลยี เพื่อพลังงานที่ยั่งยืน หลังปิดฉากSETA 2016

นายธัชชัย สุมิตร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2559 (SETA 2016) กล่าวว่า SETA 2016 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยระหว่างวันที่ 23-25 มี.ค.ที่ผ่านมา ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยก่อให้เกิดความสนใจและตระหนักด้านพลังงานมากขึ้น ทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชนที่ร่วมงานจากหลากหลายประเทศ พร้อมกันนี้ได้รับการชื่นชมว่าสามารถจัดหัวข้อสัมมนาได้หลากหลายและมีมุมมองที่กว้างขวาง เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้แสดงความเห็น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อวงการพลังงานเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ จะมีการสรุปสาระสำคัญการประชุมเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะและนำเสนอต่อภาครัฐ โดยเฉพาะกรณีที่ประเทศกำลังพัฒนามีการใช้พลังงานเป็นจำนวนมาก เพื่อผลิตสินค้าสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ส่งผลต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากขึ้นด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ทั่วโลกตระหนักถึงและมีความต้องการให้มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง ซึ่งเทคโนโลยีด้านพลังงานจะเป็นทางออกที่สำคัญในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ แต่ภาครัฐต้องชั่งน้ำหนักเกี่ยวกับการใช้พลังงานหลัก เช่น ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก กับการนำเทคโนโลยีมาใช้แต่ก็ทำให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าแพง ซึ่งรัฐต้องพิจารณาให้เกิดความเหมาะสมกับประเทศด้วย

สำหรับปีนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมชมนวัตกรรมพลังงานจำนวนมากตามเป้าหมาย 1,500 คน/วัน รวมตลอดงานเกือบ 5,000คน และมีการจับคู่ทางธุรกิจด้วย ดังนั้น ในปีหน้าคณะทำงานวางแผนจะจัด SETA ขึ้นอีกครั้งในช่วงเดือน มี.ค.-เม.ย.60 ต่อไป