'ฟิทช์' ชี้ธุรกิจโทรคมนาคมแข่งรุนแรง แม้ไร้JAS

'ฟิทช์' ชี้ธุรกิจโทรคมนาคมแข่งรุนแรง แม้ไร้JAS

"ฟิทช์ เรทติ้งส์" เชื่อธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศยังแข่งขันรุนแรง แม้ไม่มี JAS ชี้เครดิต "AIS-DTAC" ยังแข็งแกร่ง

ฟิทช์ เรทติ้งส์ เปิดเผยว่า การที่บริษัท แจส โมบาย บรอดแบรนด์ จำกัด ไม่สามารถเข้ามาเป็นผู้ให้บริการรายที่ 4 ในตลาดโทรคมนาคมเคลื่อนที่ของไทยไม่น่าจะส่งผลให้การแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมลดลงในปีนี้ เนื่องจากผู้บริการมือถือ 3 รายเดิมจะยังคงแข่งขันกันอย่างดุเดือดต่อไป เพื่อเพิ่มหรือปกป้องส่วนแบ่งตลาดของบริษัท โดยอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือของไทยจะยังคงเป็นตลาดที่มีผู้ประกอบการ 3 รายหลักในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า หลังจากแจส โมบาย ไม่สามารถนำเงินงวดแรกและหนังสือค้ำประกันจากธนาคารมายื่น เพื่อขอออกใบอนุญาตสำหรับคลื่นความถี่ 900MHz ก่อนกำหนดเวลาวันที่ 21 มีนาคม 2559

ฟิทช์คาดว่าการแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่ของไทยปี 2559 จะมีความรุนแรงขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการจะแข่งขันด้านราคาค่าใช้บริการและส่วนลดค่าเครื่องที่มากขึ้น ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ True Mobile ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่อันดับ 3 มีฐานะการเงินและสถานะทางการตลาดดีขึ้นและมีเป้าหมายจะเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด ขณะที่ผู้ประกอบการรายใหญ่อีก 2 ราย ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS และ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC มีเป้าหมายที่จะรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดของตัวเองไว้

โดย AIS ปรับลดประมาณการณ์อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย ต่อรายได้ (EBITDA Margin) ปี 2559 เพื่อสะท้อนถึงจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียวจากการที่ AIS ต้องหยุดการให้บริการเครือข่าย 2G บนคลื่นความถี่ 900MHz เนื่องจากบริษัทไม่สามารถชนะการประมูลคลื่นความถี่ 900MHz ในเดือนธันวาคม 2558 โดย AIS ต้องเสนอส่วนลดค่าเครื่องโทรศัพท์ เพื่อจูงใจให้ผู้ใช้บริการที่ยังใช้โทรศัพท์ 2G ย้ายไปใช้บริการเครือข่าย 3G ก่อนที่จะหยุดการให้บริการเครือข่าย 2G ซึ่งน่าจะเกิดขึ้นวันที่ 14 เมษายน 2559 คาดว่า EBITDA Margin จะปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 37-38 ในปี 2559 จากร้อยละ 45.6 ในปี 2558 ขณะที่ DTAC คาดว่า EBITDA Margin จะปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 27-30 ในปี 2559 เมื่อเทียบกับร้อยละ 31.8 ในปี 2558 เพื่อสะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น โดยบริษัทมีเป้าหมายในการแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทกลับคืนมา

นอกจากนี้ ฟิทช์ยังคงคาดว่าผู้ประกอบการรายใหญ่ 3 รายเดิมจะยังคงมีการลงทุนเพิ่มขึ้นในการขยายเครือข่าย 3G และ 4G ในปีนี้ โดยมีการลงทุน (ไม่รวมค่าคลื่นความถี่) รวมกันประมาณ 80,000 ล้านบาท มีความเป็นไปได้ที่จะมีการนำคลื่นความถี่ 900MHz ออกมาประมูลอีกครั้ง ซึ่งอาจทำให้การลงทุนของอุตสาหรรมเพิ่มขึ้นอีกในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า ดังนั้น กระแสเงินสดสุทธิของผู้ประกอบการส่วนใหญ่น่าจะติดลบ และอัตราส่วนหนี้สินต่อกระแสเงินสดจากการดำเนินงานน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วง 2 ปีข้างหน้า

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มอันดับเครดิตของ AIS และ DTAC ยังคงมีเสถียรภาพสะท้อนถึงมุมมองของฟิทช์ว่าสถานะทางการตลาดของผู้ประกอบการทั้ง 2 ราย จะยังคงแข็งแกร่งในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า และบริษัทมีความสามารถในการรองรับความเสี่ยงข้างต้นได้ อย่างไรก็ตาม ความแข็งแกร่งทางการเงินของ AIS และ DTAC น่าจะปรับตัวลดลงในช่วง 2 ปีข้างหน้า ทำให้ความสามารถในการรองรับหนี้สินเพิ่มโดยไม่กระทบต่ออันดับเครดิตปัจจุบันของบริษัทปรับตัวลดลง