'ADVANC' ยื่นขอคุ้มครองชั่วคราวใช้คลื่น 900MHz

'ADVANC' ยื่นขอคุ้มครองชั่วคราวใช้คลื่น 900MHz

"แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส" ฟ้องศาลปกครองขอคุ้มครองชั่วคราว ใช้คลื่น 900MHz ของ JAS ระหว่างที่ยังไม่จ่ายเงินค่าไลเซนส์

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้จัดให้มีการประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz ในสองชุดความถี่ไปเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 และปัจจุบันได้ดำเนินการจัดสรรคลื่นความถี่ 900 MHz ให้แก่ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่รายใหม่จำนวนหนึ่งรายเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 พร้อมทั้งแจ้งให้ (เอไอเอส) ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการเดิมจะต้องยุติการให้บริการในเวลา 00.00.01 น. ของวันที่ 16 มีนาคม 2559 นั้น เอไอเอสขอให้ความมั่นใจว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราได้ดำเนินการเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวตามแผนที่วางไว้เพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีผลกระทบน้อยที่สุด โดยสรุปได้ดังนี้

1.การจัดทำแคมเปญแลกเครื่องให้แก่ลูกค้า โดยจัดเตรียมเครื่องโทรศัพท์ที่รองรับระบบ 3G และ 4G เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำเครื่องเดิมที่เป็นระบบ 2G มาแลกได้ฟรี โดยมีการดำเนินการแลกรับเครื่องผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งหมดของเอไอเอส รวมถึงขยายบริการไปยังอบต. ทั้ง 7,500แห่งทั่วประเทศ

2. การดำเนินการขยายโครงข่ายอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันสามารถให้บริการ 3G บนคลื่นความถี่ 2100 MHz ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ หรือคิดเป็นร้อยละ 98 ของประชากรทั้งหมด และสามารถให้บริการ 4G บนคลื่นความถี่ 1800 MHz ใน 42 จังหวัด ตั้งแต่เมื่อเดือนมกราคม 2559 ที่ผ่านมา โดยจะขยายให้ครอบคลุมหัวเมืองใน 77 จังหวัด ภายในกลางปี และครอบคลุมร้อยละ 50 ของจำนวนประชากรภายในสิ้นปีนี้

3. การร่วมมือกับบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อให้บริการโรมมิ่งลูกค้า 2G ที่เหลืออยู่ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยแล้ว

4.การทำหนังสือเรียกร้องไปยังกสทช. เพื่อขอให้พิจารณากำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการคลื่นความถี่ 900 MHz ต่อไปอีกระยะหนึ่ง เพื่อให้เวลาในการประชาสัมพันธ์และการทำเรื่องโอนย้ายลูกค้าที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่บนระบบ 2G โดยยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นการกระทบสิทธิการใช้คลื่นของผู้รับใบอนุญาตคลื่น 900 MHz รายใหม่

ทั้งนี้ เอไอเอสได้ดำเนินการยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางในวันที่ 14 มีนาคม 2559 คัดค้านคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทค.) ที่ไม่อนุมัติให้ขยายมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการ พร้อมกับยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้เอไอเอสยังคงให้บริการในช่วงคลื่นความถี่ชุดที่ 1 ซึ่งยังไม่ได้ถูกจัดสรรให้แก่ผู้ชนะการประมูลใบอนุญาต ตามมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการต่อไปอีกระยะหนึ่ง เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกสทช.ที่ต้องการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและคุ้มครองผู้ใช้บริการให้ได้ประโยชน์และสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะได้แจ้งให้ทราบถึงผลการพิจารณาของศาลปกครองกลางต่อไป