สัดส่วนเม็ดเงินโฆษณา ช่องเดิม73% ส่วนช่องดิจิตอลทีวี27%

สัดส่วนเม็ดเงินโฆษณา ช่องเดิม73% ส่วนช่องดิจิตอลทีวี27%

"ดร.นที" สรุปทิศทางอุตสาหกรรมโทรทัศน์ปี59 เผยสัดส่วนเม็ดเงินโฆษณา ช่องเดิม73% ส่วนช่องดิจิตอลทีวี27%

พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ กสทช. โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ @DrNateeDigital สรุปผลจากการแถลงทิศทางอุตสาหกรรมโทรทัศน์ ปี 59 ซึ่งยังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ในระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล มองจากมุมของมูลค่าการโฆษณาในปี 58 พบว่า 64% ของมูลค่าโฆษณาในสื่อทั้งหมดถูกแบ่งมาให้สื่อฟรีทีวี ทั้งช่องเดิมและช่องดิจิตอลทีวีใหม่ ถ้าเทียบสัดส่วนของเม็ดเงินโฆษณาระหว่างช่องเดิมกับช่องดิจิตอลทีวีใหม่ 21 ช่อง (ไม่รวมช่อง 3,7,9) เป็นสัดส่วนประมาณ 73% ต่อ 27%

มูลค่าการโฆษณาของช่องดิจิตอลใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญในห้วงปี 58 ที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นถึง 144% เมื่อเทียบกับมูลค่าการโฆษณาปี 57 ในขณะที่มูลค่าการโฆษณาของช่องเดิมในห้วงปี 58 เมื่อเทียบกับปี 57 ลดลงประมาณ 10% เช่นเดียวกับช่องเคเบิลและช่องดาวเทียม แนวโน้มเช่นเดียวกันน่าจะเกิดขึ้นอีกในปี 59 ซึ่งมีการประมาณการณ์ว่ามูลค่าการโฆษณาของช่องดิจิตอลใหม่น่าจะเพิ่มขึ้น 60%-70%

มูลค่าโฆษณาผ่านช่องดิจิตอลแปรผันตรงกับสัดส่วนผู้ชมที่รับชมทีวีดิจิตอลที่เพิ่มขึ้น ปัจจุบันมีสัดส่วนผู้ชมช่องใหม่ 38% เทียบกับช่องเดิม 62% การเกิดขึ้นของดิจิตอลทีวีส่งผลให้มูลค่าการโฆษณาโดยรวมของฟรีทีวีเพิ่มขึ้นเกือบ 9% เพิ่มขึ้นสวนกับทิศทางของเศรษฐกิจโดยรวม