กสทช. ยันไม่ตั้งคณะทำงานดูเรื่องจ่ายเงินประมูล

กสทช. ยันไม่ตั้งคณะทำงานดูเรื่องจ่ายเงินประมูล

กสทช. ยืนยัน ไม่ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาดูเรื่องการชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวว่าสำนักงาน กสทช. ได้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาดูเรื่องการชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz หรือมีการหารือเป็นการภายใน รวมทั้งได้มีการหารือไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประเด็นการจัดประมูลใหม่ กรณีที่บริษัทที่ชนะการประมูลไม่สามารถนำเงินค่าประมูลงวดแรก 8,040 ล้านบาท พร้อมหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินมาชำระให้กับสำนักงาน กสทช. ได้นั้น   

สำนักงาน กสทช. ขอเรียนว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง สำนักงานฯ ไม่มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาดูเรื่องการชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz และไม่มีการหารือเป็นการภายใน อีกทั้งไม่เคยมีการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็นดังกล่าว เนื่องจากขณะนี้ ผู้ชนะการประมูลยังมีสิทธิที่จะชำระเงินดังกล่าวภายใน 90 วัน ซึ่งจะครบในวันที่ 21 มี.ค. 2559

นายฐากร กล่าวว่า สำนักงานขอเรียนยืนยันว่าในประเด็นต่างๆ ที่ได้มีการนำเสนอข่าวออกไปนั้น ไม่เป็นความจริงทั้งสิ้น ทั้งนี้ ที่ผ่านมา บริษัทที่ชนะการประมูลทั้ง 2 บริษัทได้มาติดต่อกับสำนักงาน กสทช. ในการดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องในการที่จะประกอบกิจการ อาทิ การติดต่อเพื่อประสานขั้นตอนการนำเข้าอุปกรณ์และติดตั้งอุปกรณ์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการประกอบกิจการ