เตรียมเสนอกสท.ตั้งทีมแก้ปัญหาคูปองดิจิตอลทีวี

เตรียมเสนอกสท.ตั้งทีมแก้ปัญหาคูปองดิจิตอลทีวี

กสท.เตรียมเสนอเกณฑ์แจงรายได้ช่องคู่ขนานอนาล็อก – ดิจิตอล ด้าน "สุภิญญา" เสนอเร่งตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาโครงการคูปองดิจิตอลทีวี

น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า วันที่ 22 มิถุนายนนี้ในการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ครั้งที่ 20/2558 มีวาระการประชุมสำคัญน่าจับตา ได้แก่ หลักเกณฑ์การแจกแจงรายได้ระหว่างระบบอนาล็อกและดิจิตอล สำหรับผู้รับใบอนุญาตทีวีที่มีการออกอากาศแบบคู่ขนาน โดยใช้ระดับของการเข้าถึงดิจิตอลทีวีตามที่ข้อมูลสำนักงานประกาศปี 2557

น.ส.สุภิญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า สืบเนื่องจากความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องการชำระค่าธรรมเนียมรายปีของผู้ประกอบกิจการภายใต้สัมปทานเดิม ตามมาตรา 75 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบกิจการโทรทัศน์ฯ 2551 ได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม สำนักงานเห็นความจำเป็นในการมีหลักเกณฑ์แจกแจงรายได้สำหรับผู้ที่มีการออกอากาศคู่ขนาน เนื่องจากผู้รับใบอนุญาตมีแนวโน้มจะแบ่งสัดส่วนรายได้ไปที่บริการโทรทัศน์ในระบบอนาล็อก สำหรับปีต่อไปสำนักงานเสนอให้ปรับปรุงข้อมูลระดับการเข้าถึงดิจิตอลทีวีและประกาศในเว็บไซต์สำนักงาน เพื่อใช้ประกอบการอ้างอิงการแจกแจงรายได้ระหว่างอนาล็อกและดิจิตอล

ส่วนวาระที่เตรียมเสนอ คือ วาระแนวทางและข้อเสนอแนะต่อ โครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านการรับชมทีวีดิจิตอล เพื่อขอให้ กสท.พิจารณาให้สำนักงานเร่งแต่งตั้งคณะทำงานร่วมในโครงการสนับสนุนประชาชนเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล หรือคณะทำงานแม่น้ำห้าสาย ประกอบด้วย ตัวแทนของหน่วยงานรัฐ ผู้ประกอบการกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลที่เข้าร่วมโครงการ, ผู้รับใบอนุญาตโครงข่ายประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล, ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลและตัวแทนองค์กรผู้บริโภค รวมทั้งมอบหมายให้สำนักงานศึกษาแนวทางสนับสนุนกลุ่มที่อยู่นอกทะเบียนราษฎรที่ได้รับการรับรองจากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ เช่น กลุ่มบ้านเช่า กลุ่มทะเบียนบ้านชั่วคราว และพิจารณาให้สำนักงานเตรียมแผนการรองรับและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าต่อแผนการยุติอนาล็อก โดยกำหนดวันเวลาที่ชัดเจน

วาระอื่นน่าจับตา ได้แก่ การใช้มาตรการโทษปรับทางปกครอง จากเหตุความล่าช้าในการติดตั้งสิ่งโครงข่ายภาคพื้นดินระบบดิจิตอลไม่ทันตามแผน เนื่องจากความไม่พร้อมในสิ่งอำนวยความสะดวกของไทยพีบีเอส และกองทัพบก ส่วนกรณีบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ไม่สามารถติดตั้งสถานีเสริมทุ่งสง (ตาขาว) ได้ ทั้งนี้ มีวาระขอความร่วมมือกระจายเสียงรายการ “เดินหน้าประเทศไทย” และรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ผ่านทางสถานีวิทยุชุมชน วาระข้อเสนอปรับปรุงรายงานด้านเทคนิค ITU/R BT.2140 Transition from analogue to digital terrestrial broadcasting วาระแนวคิดการจัดทำประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดให้มีกลไกการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนโดยผู้รับใบอนุญาตในกิจการโทรทัศน์นอกจากนี้ ส่วนวาระที่ยังค้างการพิจารณาคือการขอนำความเห็นของผู้ประกอบกิจการฯ กรณีผู้ประกอบกิจการโครงข่ายแบบบอกรับสมาชิก นำบริการโทรทัศน์ที่เป็นการเผยแพร่ทั่วไปเผยแพร่ซ้ำให้หมวดหมู่บริการโทรทัศน์อื่น

น.ส.สุภิญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า น่าแปลกใจสำนักงานยังไม่เสนอวาระข้อพิพาทการถือหุ้นใน NMG ของเครือ SLC ที่บอร์ดใหญ่มีมติให้บอร์ด กสท.ลงมติใหม่เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย อีกทั้งคดีที่บริษัทเครือช่องเนชั่น ฟ้องมติ กสท. ต่อศาลปกครอง ล่าสุดสำนักงานรายงานว่าให้ กสทช. ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เมื่อวันที่ 19 มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งวันจันทร์นี้จะสอบถามความคืบหน้าในบอร์ด กสท.