กสทช.คืนค่าธรรมเนียมอนาล็อก

กสทช.คืนค่าธรรมเนียมอนาล็อก

"ฐากร" เผย กสทช. คืนค่าธรรมเนียมอนาล็อกให้ช่อง 3 และ 7 รวม 269.69 ล้านบาท

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สำนักงาน กสทช. ได้มีหนังสือแจ้งไปยังบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ช่อง 7) และบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด (ช่อง 3) แจ้งคืนเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ประจำปี 2557 แล้ว โดยในส่วนของ ช่อง 7 คืนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นจำนวน 73,818,884.55 บาท และในส่วนของช่อง 3 คืนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นจำนวน 196,142,460.57 บาท รวมคืนเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ประจำปี 2557 ให้ทั้ง 2 ช่องเป็นเงิน 269,691,345.12 บาท ทั้งนี้สามารถมาติดต่อขอรับเงินจำนวนดังกล่าวได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ สำนักการคลัง อาคาร 2 ชั้นสอง สำนักงาน กสทช. ในวันและเวลาราชการ