นาโนซิลิกอน

นาโนซิลิกอน

นาโนซิลิกอนจากแกลบที่ผ่านกระบวนการรีฟลักซ์ด้วยกรดผลงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

นาโนซิลิกอน จากแกลบ มาผ่านกระบวนการรีฟลักซ์ด้วยกรด ผลงานนวัตกรรมจากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

“นาโนซิลิกอน” สำหรับใช้เป็นขั้วไฟฟ้าในแบตเตอรีชนิดลิเทียมไอออน ของภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนำแกลบมาผ่านกระบวนการรีฟลักซ์ด้วยกรดนำไปเผาเพื่อให้ได้ผงนาโนซิลิกอน นำไปผลิตเป็นขั้วไฟฟ้าแอโนดในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และรถยนต์ไฟฟ้า สามารถเก็บประจุไฟฟ้าได้สูงกว่าวัสดุแกรไฟต์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันสูงถึง 12 เท่า