8 ตุลาชวนจับตาจันทรุปราคาเต็มดวง

8 ตุลาชวนจับตาจันทรุปราคาเต็มดวง

8 ตุลา คืนออกพรรษาชวนชาวไทยเฝ้าจับตาจันทรุปราคาเต็มดวง

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชวนคนไทยชมปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงคืนวันออกพรรษา 8 ตุลาคม 2557 เผยเป็นจันทรุปราคาเต็มดวงครั้งสุดท้ายในปีนี้ ในไทยเห็นเพียง 24 นาที ทุกพื้นที่ของประเทศ เห็นได้ด้วยตาเปล่าช่วงหัวค่ำ ตั้งแต่ดวงจันทร์โผล่พ้นขอบฟ้าทางทิศตะวันออก แนะจุดสังเกตให้อยู่ในที่สูงหรือโล่งแจ้งไม่มีอะไรบดบัง เตรียมตั้งจุดสังเกตการณ์และถ่ายทอดสดปรากฏการณ์จาก 3 จุด เชียงใหม่ นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา ให้ชมแบบเต็มตาผ่าน www.narit.or.th

ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 8 ตุลาคม 2557 จะเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง เป็นจันทรุปราคาเต็มดวงครั้งที่ 2 ของปี 2557 และเป็นครั้งสุดท้ายของปีนี้ พื้นที่ที่สามารถสังเกตเห็นปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ครั้งนี้ได้ดีที่สุดคือบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก ประเทศที่มีพื้นที่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกรวมถึงประเทศไทยด้วย

ปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงในวันที่ 8 ตุลาคม 2557 นั้น ตรงกับวันออกพรรษาและเป็นคืนเดือนเพ็ญ ดวงจันทร์เริ่มเข้าสู่เงามัวของโลกตั้งแต่เวลา 15:15 น. จากนั้นค่อย ๆ เคลื่อนเข้าสู่เงามืดของโลก เกิดเป็นจันทรุปราคาบางส่วนในเวลา 16:14 น. และเข้าสู่จันทรุปราคาเต็มดวงตั้งแต่เวลา 17:25-18:24 น. คิดเป็นระยะเวลาจันทรุปราคาเต็มดวงนาน 59 นาที แต่ในวันดังกล่าว ในประเทศไทยดวงจันทร์จะโผล่พ้นจากขอบฟ้าเวลาประมาณ 18.00 น. ทำให้ผู้สังเกตในไทยมีโอกาสมองเห็นจันทรุปราคาเต็มดวงได้เพียง 24 นาที ก่อนที่ดวงจันทร์จะออกจากเงามืดของโลก

ขณะที่ดวงจันทร์อยู่ในเงามืดของโลกเต็มดวง จะมองเห็นดวงจันทร์เป็นสีแดงอิฐทั้งดวง สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าในทุกภูมิภาคของประเทศ ทางทิศตะวันออก เมื่อสิ้นสุดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงหลังเวลา 18.24 น. ไปแล้ว ดวงจันทร์จะเริ่มออกจากเงามืดของโลกเข้าสู่การเป็นจันทรุปราคาบางส่วนอีกครั้ง จนกระทั่งออกจากเงามืดของโลกหมดทั้งดวงในเวลา 19.34 น. แล้วเปลี่ยนเป็นจันทรุปราคาเงามัวที่จะสังเกตเห็นได้ยาก เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงความสว่างของดวงจันทร์จากเงามืดของโลกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และสุดท้ายดวงจันทร์จะพ้นจากเงามัวของโลกเวลา 20.33.น. ถือว่าเป็นการสิ้นสุดปรากฏการณ์จันทรุปราคาในครั้งนี้โดยสมบูรณ์

ดร.ศรัณย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ที่สนใจชมปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงช่วงหัวค่ำในวันดังกล่าว ให้หันหน้าไปทางทางทิศตะวันออก และควรอยู่ในที่โล่งหรือที่สูงจะสามารถมองเห็นดวงจันทร์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นเวลาที่ดวงจันทร์ยังอยู่ใกล้ขอบฟ้ามาก นับเป็นปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงในประเทศไทยครั้งที่ 2 ของปี 2557 ครั้งที่ผ่านมาเกิดขึ้นในวันที่ 15 เมษายน 2557 แต่ประเทศไทยไม่สามารถมองเห็นได้เนื่องจากช่วงที่เกิดปรากฏการณ์เป็นเวลากลางวัน หากพลาดชมจันทรุปราคาเต็มดวงคราวนี้ ครั้งถัดไปจะเกิดขึ้นในวันที่ 4 เมษายน 2558

ปรากฏการณ์จันทรุปราคา เป็นปรากฏการณ์ที่ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์โคจรมาอยู่ในแนวระนาบเดียวกัน โดยโลกอยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ ขณะที่ดวงจันทร์โคจรผ่านเข้าไปในเงามืดของโลก ผู้สังเกตบนโลกจะมองเห็นดวงจันทร์เว้าแหว่งไปทีละน้อยจนดวงจันทร์เข้าไปอยู่เงามืดทั้งดวง และเริ่มมองเห็นดวงจันทร์เว้าแหว่งอีกครั้งหนึ่งเมื่อดวงจันทร์เคลื่อนที่ออกจากเงามืดของโลก ช่วงที่ดวงจันทร์โคจรเข้าไปอยู่ในเงามืดของโลกบางส่วนจะเรียกว่า “จันทรุปราคาบางส่วน” และช่วงที่ดวงจันทร์โคจรเข้าไปอยู่ในเงามืดของโลกทั้งดวง เรียกว่า “จันทรุปราคาเต็มดวง” จะมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงเป็นสีแดงอิฐ เนื่องจากได้รับแสงสีแดงซึ่งเป็นคลื่นที่ยาวที่สุด หักเหผ่านบรรยากาศโลกไปกระทบกับดวงจันทร์

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสังเกตการณ์และตั้งจุดถ่ายทอดสดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง 3 จุด ได้แก่ เชียงใหม่ นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา ผ่านเว็บไซต์ www.narit.or.th ให้คนไทยชมกันอย่างเต็มอิ่ม ตั้งแต่เวลา 17:00 – 21:00 น. ตั้งกล้องโทรทรรศน์สังเกตการณ์พร้อมถ่ายทอดสดการเกิดปรากฏการณ์ผ่านจอภาพขนาดใหญ่ภายในบริเวณงานให้ชมกันอย่างเต็มตา รวมถึงกิจกรรมทางดาราศาสตร์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ แนะนำการดูดาวเบื้องต้น เรียนรู้ท้องฟ้าและกลุ่มดาวต่าง ๆ สังเกตวัตถุท้องฟ้าที่น่าสนใจ เช่น ดาวอังคาร ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส เป็นต้น

สถานที่จัดกิจกรรม

เชียงใหม่ - จุดชมวิวนิมมานฮิลล์ ชั้น 6 เมญ่า เชียงใหม่ ไลฟสไตล์ ช็อปปิ้ง เซนเตอร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-225569 ต่อ 305

นครราชสีมา - หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 044-216254

ฉะเชิงเทรา - โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 038-589395

เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฟรี!! โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ