กสทช.นัดถก30ก.ย.แก้ปัญหาช่อง3

กสทช.นัดถก30ก.ย.แก้ปัญหาช่อง3

"ฐากร" เผยประธาน กสทช.เรียกประชุมวาระพิเศษ 30 ก.ย. หาทางออกปัญหาช่อง3

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. กำหนดเรียกประชุม กสทช. วาระพิเศษในวันอังคารที่ 30 กันยายนนี้ เวลา 9.30 น. เพื่อพิจารณากรณีช่อง 3 อะนาล็อกหลังจากที่อนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายจะส่งผลการพิจารณาให้ความเห็นมาในวันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557 และจะมีหนังสือแจ้งไปยังกรรมการ กสทช. ทุกท่านเพื่อเชิญเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

“กรณีของช่อง 3 น่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนภายในวันอังคารที่ 30 กันยายนนี้ ท่านประธาน กสทช. ให้ความสำคัญกับกรณีนี้ว่าเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ต้องรีบพิจารณา จึงได้รีบกำหนดนัดประชุมวาระพิเศษครั้งนี้ขึ้น" นายฐากร กล่าว