กสทช.หั่นค่าฟีทีวีดิจิตอลที่ออกคู่ขนาน

กสทช.หั่นค่าฟีทีวีดิจิตอลที่ออกคู่ขนาน

มติกสทช. ปรับลดค่าธรรมเนียม และค่ากองทุน 4% ให้ทีวีดิจิตอลที่ออกอากาศคู่ขนาน ระยะเวลา 5 ปี

ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. โดยมีพันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการ กสทช. เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการ กสทช. ว่า มติที่ประชุม ได้ให้มีการปรับลดค่าธรรมเนียม ค่าลดหย่อน ให้กับผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์รับอนุญาตที่ดำเนินการออกอากาศในระบบคู่ขนาด ทั้งในระบบอนาล๊อก และระบบดิจิตอล ก่อนวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ก่อนวันเริ่มดำเนินการแจกคู่ปอง ใน 21 จังหวัด โดยแบ่งเป็น 2% ปรับลดค่าทำเนียม ค่ากำกับดูแล และอีก 2% ค่ากองทุน โดยมีระยะเวลาปรับลดค่าลดหยอนถึง 5 ปี เพื่อเป็นการสนับสนุนสู่การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบโทรทัศน์ดิจิตอลของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์

ทั้งนี้ ในวันพรุ่งนี้ (23 ก.ย.) ทางคณะกรรมการ กสทช. จะเชิญผู้ประกอบการ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เข้าร่วมพูดคุย ถึงแนวทาง และผลการดำเนินการ ว่ามีความคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับการปรับลดค่าธรรมเนียมและพร้อมกับจะมีการดำเนินการออกอากาศคู่ขนานหรือไม่

อย่างไรก็ตาม หากสถานีโทรทัศน์ช่องใดตอบรับ และดำเนินการออกอากาศแบบคู่ขนาน ได้ก่อนวันที่ 10 ตุลาคม นี้ ก็จะได้รับการลดหย่อนค่าธรรมเนียมได้ถึง 4%