จอกยางนาโน

จอกยางนาโน

นักวิจัย มอ. พัฒนานวัตกรรมนาโนผลิตภัณฑ์พ่นเคลือบผิว ลดการสูญเสียน้ำยาง

นักวิจัย มอ. พัฒนานวัตกรรมนาโนผลิตภัณฑ์พ่นเคลือบผิว ลดการสูญเสียน้ำยางตั้งแต่เก็บเกี่ยวจนถึงระบบการผลิตน้ำยางข้นในระดับอุตสาหกรรม

ดร.ฉลองรัฐ แดงงาม นักวิจัยของสถานวิจัยความเป็นเลิศนาโนเทคโนโลยีเพื่อพลังงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้พัฒนางานวิจัยที่มีชื่อว่า “น้ำยาพ่นเคลือบผิวที่มีคุณสมบัติไม่ชอบน้ำยางอย่างยิ่งยวด”เพื่อช่วยลดการสูญเสียระหว่างการเก็บเกี่ยวน้ำยางสด และสามารถแก้ปัญหาในกรณีที่เกษตรกรบางรายใช้จอกยางที่มีขี้ยางติดอยู่มากซ้ำแล้วซ้ำอีกซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดเชื้อและปนเปื้อนมาที่น้ำยางสดเรียกว่า VFA หรือ Volatile fatty acid

น้ำยางจะถูกเชื้อทำลายจนเกิดการเสียสภาพ ส่งผลต่อคุณภาพของน้ำยางโดยตรง และยังส่งผลไปถึงผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากน้ำยางเหล่านั้นเช่น ถุงมือยาง หรือถุงยางอนามัย ที่จะเป็นรูหรือรั่วง่าย ล่าสุดบริษัท วอนนาเทค จำกัด ได้เล็งเห็นถึงประสิทธิภาพของงานวิจัยน้ำยาพ่นเคลือบผิวที่มีสมบัติไม่ชอบน้ำยางอย่างยิ่งยวด จึงมีการขออนุญาตใช้สิทธิจากทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นำผลงานวิจัยดังกล่าวไปผ่านกระบวนการผลิตนำร่องเป็นผลิตภัณฑ์ 2 ประเภทใช้ชื่อทางการค้าว่า “ฟาสซี่ (Fazzy)” เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับการเคลือบผิวจอกยาง และ “แล็กซ์ (lax)” เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับเคลือบผิวภาชนะที่ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำยางข้นและคาดว่าจะขยายผลไปยังอุตสาหกรรมแปรรูปน้ำยางพาราต่อไป