จี้'ประยุทธ์'ทบทวนบทบาท กสทช.

จี้'ประยุทธ์'ทบทวนบทบาท กสทช.

สภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ ยื่นหนังสือถึง "ประยุทธ์" ทบทวนบทบาท กสทช.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) สภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ นำโดย รศ.อรุณีประภา หอมเศรษฐี ประธานสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพ และการกระจายเสียง (ประเทศไทย) ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ( คสช.) ผ่าน พล.ต.พลภัทร วรรณภักตร์ เลขานุการกองทัพบก โดยขอให้ทบทวนการใช้อำนาจและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งที่ผ่านมาทางสภาวิชาชีพฯ เห็นว่า กสทช. ยังคงสับสน ในบทบาทของตัวเองในการเป็นผู้ควบคุมและดูแลสื่อ

อีกทั้งยังใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ได้คำนึงถึงสิทธิ เสรีภาพ ในอาชีพของสื่อ และไม่ส่งเสริมให้สื่อมีความก้าวหน้า รวมทั้งไม่ให้สภาวิชาชีพฯ ร่วมพิจารณากรณีสิทธิเสรีภาพสื่อ ทั้งนี้หนังสือดังกล่าวทาง กลุ่มฯ ได้ยื่นหนังสือผ่าน พล.ต.พลภัทร วรรณภักตร์ เลขานุการกองทัพบก