ซาอุฯ เล็งทำจีโนมมนุษย์

ซาอุฯ เล็งทำจีโนมมนุษย์

กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ซาอุดีอาระเบีย วางแผนดำเนินโครงการใหญ่ จัดทำรหัสพันธุกรรมของประชาชนหลายพันคนในประเทศ

กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ซาอุดีอาระเบีย วางแผนดำเนินโครงการใหญ่ จัดทำรหัสพันธุกรรมของประชาชนหลายพันคนในประเทศ โดย "โครงการจีโนมมนุษย์ซาอุ" นี้ มีเป้าหมายอยู่ที่ การกำหนดปัจจัยทางพันธุกรรม ที่ทำให้ซาอุดีอาระเบีย พบผู้ป่วยบางโรคเป็นจำนวนอย่างมาก อย่าง เบาหวาน ที่มีประชากรในประเทศมากกว่า 20% ป่วยด้วยโรคนี้

โครงการจีโนมมนุษย์ของซาอุดีอาระเบีย มีเป้าหมายเพื่อบ่งชี้ถึงการกลายพันธุ์ของยีน ที่เกี่ยวข้องกับโรคต่างๆ อย่าง เบาหวาน ที่มีอัตราการเกิดขึ้น ในระดับความถี่ที่ไม่ได้สัดส่วนกัน ในแต่ละช่วงเวลา

นักวิทยาศาสตร์ผู้ร่วมการวิจัยนี้ "ดอกเตอร์อัยมาน สุไลมาน" บอกว่า การกลายพันธุ์ของยีนที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย มีสาเหตุหนึ่งมาจากการแต่งงานภายในกลุ่มเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นระหว่างญาติพี่น้องภายในครอบครัว หรือเผ่าเดียวกัน ที่ดำเนินต่อเนื่องมาหลายชั่วอายุคนแล้ว

สุไลมาน บอกด้วยว่า สถิติล่าสุดแสดงให้เห็นว่า ชาวซาอุดีอาระเบีย มีสัดส่วนการแต่งงานภายในกลุ่มญาติพี่น้องอยู่ที่ 63% ของจำนวนการสมรสทั้งหมดในประเทศ ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูง และทำให้เกิดโรคกลายพันธุ์เพิ่มขึ้นในประเทศ

ซาอุดีอาระเบีย ถือเป็นประเทศเดียวในโลกอาหรับ ที่จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา โดยบรรดานักวิจัยระบุว่า การกลายพันธุ์ของยีน เป็นปัญหาเร่งด่วย ที่จำเป็นต้องเร่งแก้ไข โดยราว 8% ของทารกที่เกิดในซาอุดีอาระเบีย ได้รับพันธุกรรมนี้มา และมากกว่า 20% ของประชากรในประเทศ ก็ป่วยเป็นโรคเบาหวาน และโรคอื่นๆ อย่างโรคหัวใจ และหลอดเลือด

ขณะที่นักวิจัยด้านเทคนิค "อับดุลเลาะห์ อัล โอไตบิ " บอกว่า ฐานข้อมูลดีเอ็นเอของประชากรมากถึง 20,000 คน จะกลายมาเป็นรากฐานของโครงการนี้

โอไตบิ อธิบายว่า การที่จะทำให้ได้ดีเอ็นเอบริสุทธ์นั้น จะต้องนำดีเอ็นเอ มาใส่ไว้ในชิพ ที่มีการทำงาน 2 ระบบ ระบบแรกจะเป็นการอ่านจีโนมโดยรวมของบุคคลเพียงคนเดียวเท่านั้น ส่วนระบบที่ 2 จะเป็นการดีเอ็นเอแบบเจาะจงเฉพาะตัวของบุคคลคนหนึ่ง เทียบกับบุคคลอื่นๆ อีกราว 23-24 คน

เหล่านักวิจัยคาดว่า จะต้องใช้เวลาในการเก็บตัวอย่างนานถึง 3 ปี และอาจต้องใช้เวลาในการทำวิจัยผลลัพธ์ที่ได้มาอีกอย่างยาวนาน เพื่อการพัฒนายาที่มีลักษณะเฉพาะสำหรับชาวซาอุดีอาระเบียเท่านั้น ซึ่งการรักษาดังกล่าว จะมีการนำพิมพ์เเขียวดีเอ็นเอทั้งหมดของคนไข้ เข้าไปพิจารณาร่วมกับวิธีการรักษาโรค

บรรดาผู้เชี่ยวชาญบอกว่า โครงการนี้อาจทำให้ซาอุดีอาระเบีย สามรถลดค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพโดยรวมของประเทศ ที่ปัจจุบันอยู่ราว 30,000 ล้านดอลลาร์ต่อปี ลงมาได้ด้วย