กสทช.ย้ำไม่มีตัวแทนแจกกล่องทีวีดิจิตอล

กสทช.ย้ำไม่มีตัวแทนแจกกล่องทีวีดิจิตอล

กสทช.ยอมรับยังตกลงเรื่องคูปองส่วนลดกล่องรับทีวีดิจิตอลไม่เรียบร้อย ย้ำไม่มีตัวแทนเพื่อทำหน้าที่จัดหาหรือแจกกล่องให้ประชาชน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า กสทช. ได้รับการสอบถามจากประชาชนผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กสทช. ที่หมายเลข 1200 ถึงข้อเท็จจริงที่มีผู้แอบอ้างเป็นบริษัทตัวแทนจาก กสทช. เข้าพบประชาชน ทำหน้าที่รับจัดหากล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี หรือ Set Top Box เพื่อการรับชมรายการจากสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล หรือดิจิตอลทีวีซึ่งบริษัทจะนำกล่อง Set Top Box มาแจกให้กับประชาชนยังที่พักอาศัยเอง โดยที่ประชาชนไม่ต้องนำคูปองจาก กสทช.ไปแลกซื้อกล่อง Set TopBox เพียงแต่มอบสำเนาบัตรประชาชนให้กับบริษัทไว้เป็นหลักฐานนั้น

สำนักงาน กสทช.จึงขอแจ้งประชาชนให้รับทราบอีกครั้งว่า สำนักงาน กสทช.ไม่ได้ดำเนินการแต่งตั้งบริษัท หรือตัวแทนบุคคล เพื่อทำหน้าที่จัดหาหรือนำกล่อง Set Top Box ไปแจกถึงที่พักอาศัยของประชาชนแต่ประการใด

สำหรับขั้นตอนการแจกจ่ายคูปอง กสทช. ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม กสทช. กลางเดือนพฤษภาคมนี้ ซึ่งประโยชน์ของคูปองจาก กสทช. สามารถนำไปใช้เพื่อเป็นส่วนลดหรือแลกซื้ออุปกรณ์แปลงสัญญาณในระบบดิจิตอล หรือ Set Top Box พร้อมสายอากาศ(Antenna) หรือใช้เป็นส่วนลดในการซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล โดยที่คูปองดังกล่าวจะไม่สามารถนำไปใช้แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดตามมูลค่าคูปองแต่ประการใด

อย่างไรก็ตาม หากประชาชนรายใดที่สนใจจะเลือกซื้อ Set Top Box หรือโทรทัศน์ที่รองรับการรับชมในระบบดิจิตอลได้ โดยไม่รอรับการแจกจ่ายคูปอง กสทช. สามารถเลือกซื้ออุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงาน กสทช. ซึ่งมีข้อสังเกตที่ตรารับรองมาตรฐานเป็น Hologramกสทช. Class A Broadcast และสติ๊กเกอร์น้องดูดีติดอยู่บนผลิตภัณฑ์ หรือตรวจสอบรุ่นและรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้มาตรฐานจาก กสทช.ได้ที่เว็บไซต์ http://broadcast.nbtc.go.th/tools/stb ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนได้รับความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์นั้นได้มาตรฐานและสามารถรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้จริง