เสนอใช้ราคาคูปองทีวีดิจิตอล512บาท

เสนอใช้ราคาคูปองทีวีดิจิตอล512บาท

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเสนอให้ กสทช. ทบทวนราคาคูปองทีวีดิจิตอลลงเหลือ 512 บาท ชี้ราคา 1,000 บาท เข้าข่ายทำให้รัฐบาลเสียงบประมาณมาก

น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เผยว่า กลุ่มเครือข่ายผู้บริโภคต้องการให้ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ(กทปส.) ทบทวนราคาคูปองทีวีดิจิตอลที่ในตอนแรกสรุปราคาที่ 1,000 บาท ให้ลดลงเหลือ 512 บาท ซึ่งการกำหนดมูลค่าคูปองที่ 1,000 บาท อาจเป็นมูลค่าที่สูงเกินราคากล่องรับสัญญาณในปัจจุบัน

จากการสำรวจของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค พบว่า ราคากล่องรับสัญญาณ (เซ็ต ท็อป บอกซ์)ต่างประเทศ อาทิ กล่องรับสัญญาณในสหรัฐอเมริกา อยู่ที่ 13 เหรียญสหรัฐ และกล่องรับสัญญาณรวมเสาอากาศอยู่ที่ 16 เหรียญสหรัฐ ซึ่งการกำหนดมูลค่าคูปองที่ 1,000 บาท ให้กับ 22 ล้านครัวเรือน เท่ากับว่า ต้องใช้งบประมาณรัฐบาลสูงถึง 22,000 ล้านบาท และอาจทำให้เกิดความเสียหายตามมา

ด้าน นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัสน์ และกิจการโทรคมนาคม(กสทช.) ในฐานะเลขากองทุน กทปส. เผยว่า บอร์ดกองทุน จะประชุมในวันที่ 6 พฤษภาคม เพื่อพิจารณาราคาคูปองดิจิตอลที่ได้สรุปราคาเบื้องต้นที่ 1,000 บาท แต่ทั้งนี้ ราคาอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ หากบอร์ดกองทุนไม่เห็นด้วย ขณะที่บอร์ดกองทุนไม่ขัดข้องหากราคาคูปองจะเพิ่มจากเดิมที่วางไว้ 690 บาท และต้องใช้เงินกองทุนสูงมากขึ้น เนื่องจากราคาที่ได้จากการประมูล 24 ช่อง มากกว่า 5 หมื่นล้านบาท ซึ่งสูงกว่าที่ตั้งไว้ ดังนั้น จึงควรนำมาสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านการรับชมให้ประชาชนไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม