'เอไอเอส'คงเป้ารายได้บริการ6%

'เอไอเอส'คงเป้ารายได้บริการ6%

"เอไอเอส"ฟันกำไรปี2556 กว่า 3.6 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% คาดปีนี้รายได้โต 6-8% ตามรายได้การให้บริการข้อมูลที่เพิ่มขึ้น

นายพงษ์อมร นิ่มพูลสวัสดิ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในปี 2556 บริษัทมีกำไรสุทธิ 3.62 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไร 3.48 หมื่นล้านบาท เนื่องจากกำไรก่อนรายการดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (อีบิทด้า) ที่เพิ่มขึ้น 3.7% และการลดอัตราภาษีนิติบุคคลจาก 23% เหลือ 20% ขณะที่อัตราการทำกำไรทรงตัวอยู่ที่ระดับ 25.4%

เฉพาะในงวดไตรมาส 4 บริษัทมีรายได้จากการบริการ ไม่รวมไอซี 2.8 หมื่นล้านบาท ทรงตัวจากไตรมาสก่อนหน้า และลดลง 0.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากสถานการณ์ความไม่มั่นคงทางการเมืองและเศรษฐกิจชะลอตัว ขณะที่ต้นทุนค่าธรรมเนียมลดล ง12% จากไตรมาสก่อน อยู่ที่ 5,497 ล้านบาท จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างต้นทุนบางส่วนสู่ระบบใบอนุญาต และมีกำไรสุทธิ 8.8 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.7% จากไตรมาสก่อนและเพิ่มขึ้น 4.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ในปี 2557 บริษัทมีแผนใช้งบลงทุนรวม 4 หมื่นล้านบาท สำหรับการลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่าย 3 จี โดยขยายพื้นที่การให้บริการครอบคลุมโครงข่าย 2 จี หรือ 95% ของประชากร และติดตั้งสถานีฐาน 3 จี รวม 2 หมื่นแห่ง รวมถึงขยายโครงข่ายในพื้นที่ที่มีการใช้งานที่หนาแน่น ด้วยการติตั้งสถานีย่อย และเพิ่มโครงข่ายใยแก้วนำแสง เพื่อรองรับการขยายตัวของการใช้งานอินเทอร์เน็ต และรองรับโอกาสในธุรกิจบรอดแบรนด์ รวมทั้งปรับปรุงเพิ่มสาขาเอไอเอสช็อป

นอกจากนี้ในปีนี้ บริษัทจะส่งเสริมให้ลูกค้าหันมาใช้สมาร์ทโฟนมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าระดับกลาง เพราะในสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ตลาดที่มีการแข่งขันมากขึ้น และบริการโทรที่หดตัวลง ปัจจัยหลักที่จะช่วยกระตุ้นการเติบโตของรายได้ คือผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนที่เพิ่มขึ้น โดยคาดว่ากว่าครึ่งหนึ่งของผู้ใช้บริการ 3 จี จะใช้งานมือถือที่รองรับ 3 จี

อย่างไรก็ตามกลยุทธ์ ดังกล่าวอาจส่งผลให้บริษัทไม่มีกำไรจากการขายอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ในขณะที่สัดส่วนของค่าใช้จ่ายทางการตลาดจะเพิ่มขึ้นเป็น 4.5% ของรายได้รวม ประกอบกับการขยายโครงข่ายที่รวดเร็วจะช่วยให้มีบริการที่มีคุณภาพเหนือกว่าในราคาที่แข่งขัน ได้ และจะมีแอพพลิเคชั่นและคอนเทนต์ เพิ่มขึ้น เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและรองรับไลฟ์ สไตล์ รูปแบบใหม่ๆ โดยคาดว่าในปี 2557 จะมีรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้น 6-8% จากปีก่อน จากการเติบโตของบริการข้อมูลที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้คาดว่า ในปี 2557 ผู้ใช้บริการ 3 จี จะเติบโตอย่างต่อเนื่องและคิดเป็น 75% ของฐานลูกค้าทั้งหมด จากปีก่อนหน้าอยู่ที่ระดับ 40% ส่งผลให้ต้นทุนค่าธรรมเนียมลดลง (ระบบใบอนุญาตซึ่งมีต้นทุนค่าธรรมเนียม 5.25%เทียบกับระบบสัญญาร่วมการงานซึ่งมีต้นทุนค่าธรรมเนียมระหว่าง 25-30%) จึงคาดว่าเซอร์วิสมาร์จิน จะปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 53% จากค่าธรรมเนียมที่ลดลง แม้ว่าจะมีค่าการตลาดและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบริการ 3G ที่สูงขึ้น

ในขณะที่กลยุทธ์การขายเครื่องที่ราคาทุนจะทำให้มีรายได้จากการขายเครื่องเพิ่มขึ้น แต่จะส่งผลให้กำไรก่อนรายการดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (อีบิทด้ามาร์จิน)รวม ทรงตัวที่ 44% โดยบริษัท คงนโยบายปันผล 100% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม โดยไม่เกินกำไรสะสมในงบการเงินเฉพาะบริษัท และมีเป้าหมายที่จะจ่ายเงินปันผลปีละสองครั้ง เนื่องจากกระแสเงินสดจากการดำเนินที่แข็งแกร่งและระดับหนี้ที่ต่ำ