เฟซบุ๊คเริ่มใช้แฮชแท็ก

เฟซบุ๊คเริ่มใช้แฮชแท็ก

เฟซบุ๊ควางแผนเปิดใช้แฮชแท็กเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาและจัดแบ่งข้อมูลได้อย่างเฉพาะเจาะจง

เฟซบุ๊คพยายามที่จะปรับปรุงความสามารถในการค้นหาและจัดการหมวดหมู่ให้ดีขึ้น โดยการเริ่มใช้สัญลักษณ์แฮชแท็กหรือเครื่องหมายชาร์ป ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของทวิตเตอร์ คู่แข่งสังคมออนไลน์รายสำคัญของเฟซบุ๊ค

เนื่องจากข้อมูลที่มีการแบ่งปันกันในทวิตเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การใช้แฮชแท็กจะทำให้ผู้ใช้สามารถติดตามหัวข้อที่ผู้ใช้สนใจหรือกำลังเป็นประเด็นสังคมอยู่ได้ง่ายและเฉพาะเจาะจงมากขึ้น โดยสิ่งที่ผู้ใช้ทวิตเตอร์ต้องทำคือการใส่สัญลักษณ์แฮชแท็กนำหน้าหมวดหมู่ที่ต้องการติดตามหลังทวีตของการทวีตแต่ละครั้งของผู้ใช้ ทวีตดังกล่าวก็จะเข้าไปอยู่ในหมวดหมู่ที่เรากำหนด

เฟซบุ๊คเองก็สามารถที่จะจัดแบ่งหมวดหมู่การสนทนาที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้เฟซบุ๊คกว่าพันล้านคนในระบบโดยการใช้แฮชแท็กเช่นเดียวกัน

ก่อนหน้านี้ เมื่อเดือนม.ค. เฟซบุ๊คได้เปิดตัวเครื่องมือค้นหาที่ได้มีการปรับปรุงใหม่และได้ให้ชื่อว่า กราฟเสิร์ช เครื่องมือดังกล่าวทำให้ผู้ใช้สามารถดึงข้อมูลของเครือข่ายเพื่อนในสังคมออนไลน์ให้มาอยู่ที่เดียวกัน รวมถึงรวบรวมข้อมูลที่มีการแบ่งปันโดยผู้ใช้เฟซบุ๊คคนอื่นเพื่อค้นหารูปภาพ ความสนใจ และสถานที่ต่างๆ เช่น ร้านอาหารที่มีคนกดถูกใจ

อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้เฟซบุ๊คยังไม่สามารถใช้เครื่องมือดังกล่าวเพื่อค้นหาเนื้อหาที่อยู่ในบทสนทนาที่เกิดขึ้นบนเฟซบุ๊ค บล็อกเทคครันช์ (techCrunch) แสดงความเห็นว่าการใช้แฮชแท็กจะสามารถทำให้ผู้ใช้สามารถค้นหาเนื้อหาที่ต้องการความเฉพาะเจาะจงได้