'นที'แจง'ทีวีดิจิทัล'เพิ่มช่องไฮ เดฟิเนชั่น

'นที'แจง'ทีวีดิจิทัล'เพิ่มช่องไฮ เดฟิเนชั่น

ประธาน กสทลั่นเพิ่มจำนวนช่องไฮ เดฟิเนชั่น คนที่เข้าแข่งขันในช่องไฮดิเฟเนชั่นไม่สามารถมาร่วมแข่งขันในช่องข่าวสารสาระได้

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ ประธาน กสท ให้สัมภาษณ์"กรุงเทพธุรกิจทีวี"เรื่อง"ทีวีดิจิทัล"ปรับเกณฑ์-ทบทวนราคาตั้งต้น ในการเพิ่มจำนวนช่องไฮ เดฟิเนชั่น หลังจากรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

พ.อ.นที กล่าวว่า กสท เพิ่มช่องไฮเดฟิเนชั่นเข้าไปด้วยได้พิจารณาผลจาก 2 ส่วน ผลทดลอง ผลทดสอบ ของทางช่อง 5 ช่อง 9 ช่อง 11 และไทยพีบีเอส ร่วมกันกสทช.ในการทดลองทดสอบออกอากาศระบบในดิจิทัล ส่วนที่สอง รับฟังความคิดเห็นสต็อกกลุ่มความคิดเห็น ในเรื่องที่ผ่านมาเกี่ยวกับสัดส่วน ช่องรายการ สำหรับช่องประเภทบริการธุรกิจ ผลจากการทดลองทดสอบ ทำให้ทราบว่าสามารถเพิ่มจำนวนช่องไฮ เดฟิเนชั่นได้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจากการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ทำให้รับทราบถึงความต้องการหรือสัดส่วนที่เหมาะสม ทำให้การปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจำนวนช่องสำหรับบริการธุรกิจทั้งหมด เป็นจำนวนเท่าเดิม 24 ช่อง โดยกำหนดให้เป็นช่องสำหรับเด็กเยาวชนและครอบครัว 3 ช่อง ช่องที่เป็นข่าวสาร และสาระจำนวน 7 ช่อง ช่องทั่วไปวาไรตี้ 7 ช่อง ช่องทั่วไปอีก 7 ช่อง รวมเป็น 24 ช่อง เป็นสิ่งที่สำคัญต่อกระบวนการเปลี่ยนผ่านในทุกประเทศ เนื่องจากช่องที่มีคุณภาพในลักษณะของไฮเดฟิเนชั่น มีผลจูงใจให้คนเข้าสู่สัญญาณในการรับระบบดิจิทัลได้เพิ่มขึ้น

พ.อ.นที กล่าวว่า การสอบถามความคิดเห็นส่วนใหญ่แล้วเท่าที่สำรวจ มีเอกชนแสดงความสนใจช่องไฮเดฟิเนชั่นมากกว่า 10 ราย เป็นช่องไฮเดฟิเนชั่น เนื่องจากช่องไฮเดฟิเน ชั่นมีการใช้คลื่นความถี่จำนวนมาก การปล่อยสัญญาณค่อนข้างจะมีความ เร็วสูง จะทำให้เรื่องของราคาในการเริ่มต้นการประมูลมูลค่าคลื่นค่อนข้างสูง การที่ปรับเปลี่ยนส่งผลกระทบที่ราคา

"เวลาที่คิดคำนวณอะไรทั้งหลาย ยังเป็นค่าเดิม แต่ว่าตัวแปรต่างๆ มัน เปลี่ยนไป เปลี่ยนตัวแปรก็จะมีมูลค่ออกมา สิ่งที่ทางกสท ต้องการคือ ให้ทางผู้ทำงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเขาได้มีเวลาไปดูในรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนที่จะนำเสนออีกครั้งหนึ่ง กสทยังยืนยันเหมือนเดิมว่ายังไม่ประกาศกรอบระยะ เวลาที่เปลี่ยนไป ยืนยันว่าจะมีการประมูลในช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย. แต่ว่าเมื่อไร ที่คิดว่ามันจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเวลาก็อาจปรับเปลี่ยนเวลา เนื่องมาจากการที่ทำรายละเอียดต่างๆ เป็นประกาศกสทช.ซึ่งค่อนข้างใช้เวลาจุดที่คิด ว่าจำเป็นต้องเลื่อนเวลาก็จะแจ้งไม่ได้เลื่อนเป็นปีๆ ถ้าเลื่อนประมาณ 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน"พ.อ.นที กล่าว

พ.อ.นที กล่าวว่า เรื่องหลักเกณฑ์การถือครองช่องของเอกชน หลังจากที่กำหนดเป็น 3 ช่อง สำหรับเด็ก 7 ช่อง ข่าวสารสาระ 7 ช่อง สำหรับช่องทั่วไป 7 ช่อง ที่เป็นไฮดิเฟเนชั่น จากที่กำหนดมาก็คือ ผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากที่สนใจที่จะทำใน 2 กลุ่มหลัก ก็คือกลุ่มที่เป็นข่าวสารสาระ และกลุ่มที่เป็นไฮดิเฟเนชั่น สิ่งที่กสท กำหนดก็คือในแต่ละกลุ่มผู้เข้าร่วมประมูลไม่เกิน 1 ช่องรายการ นั่นคือกติกาข้อที่1 กติกาข้อที่2 ใครก็ตามที่เข้าร่วมแข่งขันหรือประมูล เพื่อที่จะอยู่ในกลุ่มของข่าวสารสาระจะไม่สามารถไปแข่งขันร่วมประมูลในช่องที่เป็นช่องทั่วไปที่ไฮดิเฟเนชั่นได้

ในขณะเดียวกัน คนที่เข้าแข่งขันในช่องไฮดิเฟเนชั่นไม่สามารถมาร่วมแข่งขันในช่องข่าวสารสาระได้ เป็นข้อกำหนด 2 ข้อ เพื่อให้มีการกระจายตัวของการถือครองช่องรายการโทรทัศน์ที่เพิ่มขึ้น จากเดิมมีผู้ประกอบกิจการประมาณ 14 ราย