ห้องเสมือน

ห้องเสมือน

หญิงสาวกำลังเคลื่อนไหวอยู่ภายในห้องเสมือน หนึ่งในเทคโนโลยีไฮไลต์ของไอบีเอ็มที่นำมาจัดแสดงโชว์ในงาน "ซีบิต"ระหว่างวันที่ 5-9 มี.ค.ที่เยอรมัน