ถ่ายทอดสด ปรากฏการณ์ "จันทรุปราคา" วันลอยกระทง 2565

ถ่ายทอดสด ปรากฏการณ์ "จันทรุปราคา" วันลอยกระทง 2565

ถ่ายทอดสด ปรากฏการณ์ "จันทรุปราคา" คืนวันลอยกระทง 8 พฤศจิกายน 2565 สามารถสังเกตได้จากหลายพื้นที่ทั่วโลก ดูออนไลน์ที่นี่

วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำก็นองเต็มตลิ่ง สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) ถ่ายทอดสด ปรากฏการณ์ "จันทรุปราคา" เหนือฟ้าเมืองไทย คืนวันลอยกระทง 8 พฤศจิกายน 2565 ผ่านทางเพจ NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ จันทรุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ ดวงจันทร์จะขึ้นจากขอบฟ้าขณะอยู่ในช่วงคราสเต็มดวงพอดี หรือก็คือ ดวงจันทร์อยู่ในเงามืดของโลกทั้งดวง ทำให้เราจะเห็นดวงจันทร์เป็นสีแดงอิฐตั้งแต่ช่วงหัวค่ำ (ช่วงเวลาเกิดคราสเต็มดวงที่สังเกตได้ในไทย ประมาณ 17:44 - 18:41 น. รวมระยะเวลา 57 นาที)

โดยสามารถสังเกตได้จากหลายพื้นที่ทั่วโลก ได้แก่ ทวีปยุโรปตอนเหนือ และตะวันออก ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกาเหนือ บางส่วนของทวีปอเมริกาใต้ มหาสมุทรแปซิฟิก มหาสมุทรแอตแลนติก มหาสมุทรอินเดีย ขั้วโลกเหนือ และบางส่วนของขั้วโลกใต้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ลำดับการเกิดปรากฏการณ์ "จันทรุปราคา" คืนวันลอยกระทง 8 พฤศจิกายน 2565

17:44 - 18:41 น. จันทรุปราคาเต็มดวง

18:41 - 19:49 น. จันทรุปราคาบางส่วน

19:49 - 20:56 น. จันทรุปราคาเงามัว

20:56 น. สิ้นสุดปรากฏการณ์ เมื่อดวงจันทร์โคจรออกจากเงาของโลกหมดทั้งดวง

สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าทุกภูมิภาคของประเทศไทย บริเวณขอบฟ้าทางทิศตะวันออก 

ปรากฏการณ์จันทรุปราคา เป็นปรากฏการณ์ที่ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ โคจรมาอยู่ในแนวระนาบเดียวกัน โดยมีโลกอยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์ กับดวงจันทร์ เกิดขึ้นเฉพาะในวันดวงจันทร์เต็มดวง หรือ ช่วงข้างขึ้น 14 - 15 ค่ำ ขณะที่ดวงจันทร์โคจรผ่านเข้าไปในเงามืดของโลกที่ทอดไปในอวกาศ ผู้สังเกตบนโลกจะมองเห็นดวงจันทร์เว้าแหว่งไปเรื่อยๆ จนดวงจันทร์เข้าไปอยู่ในเงามืดทั้งดวง และเริ่มมองเห็นดวงจันทร์เว้าแหว่งอีกครั้งหนึ่งเมื่อดวงจันทร์เคลื่อนที่ออกจากเงามืดของโลก คนไทยสมัยโบราณเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า "ราหูอมจันทร์"

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์