‘ลาซาด้า’ ผนึก 'APEC 2022' ขับเคลื่อนการเติบโตเศรษฐกิจอาเซียน

‘ลาซาด้า’ ผนึก 'APEC 2022' ขับเคลื่อนการเติบโตเศรษฐกิจอาเซียน

"ลาซาด้า" ประกาศความร่วมมือกับ "เอเปค 2022" หรือความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ด้วยการเป็นพันธมิตรด้านการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ มุ่งขับเคลื่อนการเติบโตเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมผ่านอีคอมเมิร์ซ

เจมส์ ตง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลาซาด้า กรุ๊ป กล่าวว่า ครั้งนี้นับเป็นความร่วมมือที่สอดรับกับวิสัยทัศน์และโครงการต่างๆ ของลาซาด้า ที่มุ่งขับเคลื่อน และสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว ลาซาด้าจะทำงานร่วมกับเอเปค และกระทรวงการต่างประเทศของไทย ในการสร้างความตระหนักรู้ และแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับประเด็นสำคัญ และคุณค่าต่างๆ จากการประชุม

ความร่วมมือครั้งนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของลาซาด้าในการสร้างธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่แข็งแกร่งภายในภูมิภาค โดยคาดการณ์ว่าจะมีผู้ใช้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าถึงอีคอมเมิร์ซมากกว่า 400 ล้านคนภายในปี พ.ศ.2568

เขากล่าวว่า โลกกำลังก้าวไปสู่ดิจิทัล และเชื่อมโยงกันด้วยเทคโนโลยีมากขึ้น ดังนั้นความร่วมมือจากอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ และเอกชน จึงเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าที่ยั่งยืน

ที่ผ่านมาลาซาด้าได้ทำงานร่วมกับทั้งรัฐบาล และภาคธุรกิจต่างๆ อย่างใกล้ชิด ใน 6 ประเทศที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ เพื่อสร้างอีโคซิสเต็มทางดิจิทัลเพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว

ด้วยเหตุนี้จึงลาซาด้าลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานหลักอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านเทคโนโลยี การชำระเงิน และโลจิสติกส์ เพื่อสร้างคุณค่าให้กับผู้ขาย และผู้บริโภคในแต่ละประเทศ เราเชื่อมั่นว่าความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีของเราจะช่วยขับเคลื่อนการค้า และเศรษฐกิจในภูมิภาค เพื่อร่วมส่งเสริมโครงการต่างๆ ของเอเปค 2022

มีการคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจดิจิทัลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีมูลค่าถึง 1 ล้านล้านดอลลาร์ ภายในปี 2573 โดยมีอีคอมเมิร์ซเป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนการเติบโตที่สำคัญที่สุดโดยมีสัดส่วนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSMEs) มากถึง 97% และมีการจ้างงานประชากรวัยทำงานกว่า 67%

ดังนั้น MSMEs จึงไม่เพียงมีความสำคัญต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในช่วงหลังโควิด-19 เท่านั้น แต่ยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในเศรษฐกิจที่มีความหลากหลาย และมีส่วนร่วมมากขึ้นอีกด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของธุรกิจ MSMEs จึงเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยลดความเสี่ยง สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง และสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจในอีโคซิสเต็มในแต่ละประเทศ

จากแนวคิดหลักของการประชุมเอเปค 2022 ครั้งนี้ คือ Open. Connect. Balance. หรือ "เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล" สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของลาซาด้าในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าของเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคผ่านอีคอมเมิร์ซ และเทคโนโลยี

เปิดกว้างให้ทุกโอกาส เชื่อมโยงทุกมิติ

การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของธุรกิจต่างๆ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นยังคงเป็นสิ่งสำคัญ และอีคอมเมิร์ซก็ยังคงเป็นหนึ่งในตัวช่วยสำคัญของธุรกิจมากมายทั่วทั้งภูมิภาคที่กำลังเผชิญกับความไม่แน่นอน และปัจจัยลบต่างๆ เช่น อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น หรือภาวะเงินเฟ้อ

ลาซาด้ามุ่งช่วยให้ธุรกิจเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัลและสร้างการเติบโตในระยะยาว ผ่านการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี การชำระเงิน และโลจิสติกส์

ลาซาด้า โลจิสติกส์ ได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ MSMEs ด้วยศักยภาพด้านโลจิสติกส์ ผ่านแพลตฟอร์มครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่ออนาคต พร้อมมอบบริการที่สะดวกสบาย ครอบคลุมตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ให้กับธุรกิจ

ตั้งแต่การรับสินค้าจากผู้ขาย การจัดเก็บ การบรรจุหีบห่อ ไปจนถึงส่งมอบให้ผู้รับปลายทาง และการส่งพัสดุคืน เครือข่ายโลจิสติกส์ของลาซาด้าได้เข้ามาพลิกโฉมภูมิทัศน์ของอีคอมเมิร์ซ เพื่อส่งเสริมผู้ขายในการบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มศักยภาพในการจัดส่งได้ดียิ่งขึ้น ‘ลาซาด้า’ ผนึก 'APEC 2022' ขับเคลื่อนการเติบโตเศรษฐกิจอาเซียน ปัจจุบัน ลาซาด้ายังเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเพียงหนึ่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีเครือข่ายโลจิสติกส์ในภูมิภาคที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางเป็นของตนเอง และยังรวมถึงคลังสินค้า ศูนย์คัดแยก สินค้าและฮับ ซึ่งขับเคลื่อนโดยระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีของลาซาด้า

พร้อมกับเครือข่ายพันธมิตรด้านโลจิสติกส์อื่นๆ โดยพัสดุมากกว่า 80% ที่รับจากผู้ขายเป็นพัสดุที่ลาซาด้าบริหารจัดการด้วยระบบของตนเอง ทำให้บริษัทสามารถรองรับพัสดุในภูมิภาคนี้ได้มากกว่า 5 ล้านชิ้นต่อวัน และยังลดค่าใช้จ่ายผันแปรต่อการส่งพัสดุ 1  ชิ้นได้เกือบ 30%  

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์