ข้อมูลรั่วไหล 'คลาวด์' โจทย์ท้าทายธุรกิจยุคใหม่

ข้อมูลรั่วไหล 'คลาวด์' โจทย์ท้าทายธุรกิจยุคใหม่

บริษัทต่างๆ ต้องย้ายการดำเนินธุรกิจของตนไปยังระบบคลาวด์กันมากขึ้น การลดความเสี่ยงของบริษัทต่างๆ จึงเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆ

มีการคาดการณ์ว่า ตลาดการป้องกันข้อมูลรั่วไหล (Data Loss Prevention หรือ DLP) บนคลาวด์ จะเติบโตจาก 2.4 พันล้านดอลลาร์ในปี 2564 ไปเป็น 2.75 หมื่นล้านดอลลาร์ในปี 2574 ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตต่อปีถึง 28% ด้วยกัน

ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้ความเสี่ยงจากการสูญเสียข้อมูลมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และยังได้สร้าง DLP ที่ซับซ้อนในระดับใหม่ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการกำกับดูแล 

สาเหตุนี้เองที่ส่งผลให้ตลาด DLP เติบโตอย่างกะทันหัน อีกทั้งยังมีการเพิ่มขึ้นของข้อมูลที่ดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ USB โดยพนักงานถึง 123% และกว่า 74% ของข้อมูลถูกจัดประเภทตามนโยบายการกำกับดูแลข้อมูลขององค์กร ซึ่งการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ครั้งใหญ่นี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินงานของหลายอุตสาหกรรมด้วยกัน ลูกค้าจึงได้เปลี่ยนวิธีการคิดใหม่

โดยเริ่มหันมายอมรับและใช้งานเทคโนโลยีในรูปแบบที่หลากหลายกันมากขึ้น มีการใช้โซลูชัน DLP มาควบคุมจัดการระบบจากศูนย์กลางและช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีได้มีวิธีในการเก็บข้อมูลของบริษัทต่างๆ ให้ปลอดภัย 

นอกจากนี้ มีการทำงานแบบรีโมทจากนอกสถานที่ผ่านเข้าระบบมาเพื่อปฏิบัติงานกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้บริษัทต่างๆ ต้องย้ายการดำเนินธุรกิจของตนไปยังระบบคลาวด์กันมากขึ้น การลดความเสี่ยงของบริษัทต่างๆ เริ่มยากขึ้นเรื่อยๆ และสิ่งนี้เองที่ทำให้เกิดการเติบโตของตลาด

โดยภาพรวม DLP Solution จะช่วยปกป้องทรัพย์สินต่างๆ ของบริษัท แต่ไม่ใช่ทรัพย์สินทุกอย่างที่เทคโนโลยีสามารถติดตามได้ทั้งหมด อีกหนึ่งปัญหาคือบริษัทต่างๆ กำลังเร่งย้ายแอปพลิเคชันและข้อมูลภายในองค์กรไปยังคลาวด์ ซึ่งเป็นการเพิ่มพื้นที่การโจมตีให้มีมากขึ้น 

สิ่งเดียวที่เป็นความคาดหวังในวงการอุตสาหกรรมในตอนนี้คือ การช่วยให้ความรู้ เพิ่มความเป็นส่วนตัวและโซลูชันเทคโนโลยีต่างๆ ที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นในตลาด และทำให้แน่ใจว่าการเติบโตของ DLP ดำเนินการในลักษณะที่สอดคล้องกับการทำงานมากกว่าทำให้กระบวนการทั้งหมดนั้นซับซ้อนยิ่งขึ้น หรือมากกว่าที่เป็นอยู่แล้ว และให้โอกาสผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีที่มีวิธีจัดการในการติดตามการเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนไหวในเครือข่ายทั่วโลก

หากเราพิจารณาดูกันดีๆ จะพบว่าปัญหาการสูญเสียข้อมูลที่สำคัญได้แพร่หลายมากขึ้น เนื่องจากเปอร์เซ็นต์ของข้อมูลในระบบคลาวด์ยังคงเพิ่มขึ้นโดยไม่มีการควบคุมที่เหมาะสม โดยในปีนี้จะเป็นครั้งแรกที่ข้อมูลองค์กรจะอยู่ในคลาวด์มากกว่าในองค์กร

การปกป้องข้อมูลในระบบคลาวด์ต้องการแนวทางที่ชัดเจนและแตกต่างจากการปกป้องข้อมูลภายในองค์กร จนกว่าจะมีการนำเครื่องมือที่ดีกว่าสำหรับการปกป้องข้อมูลมาใช้ เช่น การจัดการความปลอดภัยข้อมูลและ DLP ซึ่งมันยังคงเป็นความท้าทาย เมื่อข้อมูลสูญหายหรือถูกจู่โจมจะส่งผลต่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ

นอกจากนี้ ยังเปลี่ยนทรัพยากรไปยังการกู้คืนข้อมูลแบบปกติที่จะเน้นไปที่การดำเนินธุรกิจ ความเสียหายด้านชื่อเสียงก็กลายเป็นปัญหาใหญ่เช่นเดียวกัน ลูกค้ามักมองว่าบริษัทที่มีการละเมิดข้อมูลมีความเสี่ยงและสามารถยุติการบริการกับบริษัทที่ไม่ได้จัดการข้อมูลของตนอย่างเหมาะสม 

นอกเหนือจากนี้ ผลกระทบทางการเงินมักจะรุนแรงเพราะค่าใช้จ่ายในการกู้คืนข้อมูลอาจสูง นอกจากค่าปรับจากหน่วยงานกำกับดูแลที่ไม่ปฏิบัติตามแนวทางการปกป้องข้อมูล