เอไอเอสผุดแล็บ “5จี” ปั้นยูสเคสจริงรายแรกในอีอีซี

เอไอเอสผุดแล็บ “5จี” ปั้นยูสเคสจริงรายแรกในอีอีซี

เอไอเอส บิสซิเนสผสานความร่วมมือดีป้า สร้างศูนย์กลางนวัตกรรม และทดสอบแห่งแรกที่อีอีซี พร้อมเปิดตัวแล็บ 5จี เน็กซ์เจน สำหรับพัฒนายูสเคสจริงแห่งแรกในไทย เดินหน้าเสริมแกร่ง หวังนำเอาโซลูชัน และบริการใหม่ต่อยอดสู่การทรานส์ฟอร์มองค์กร

นายธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) กล่าวว่า วันนี้เอไอเอสยังคงเดินหน้าวางโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการใช้ชีวิตของคนไทย โดยเฉพาะในด้านการทำงานกับภาคธุรกิจเพื่อให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ สามารถทรานสฟอร์มองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีเครื่องมือด้านดิจิทัลที่สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้วยศักยภาพของเอไอเอเป้าหมายในปีนี้ เราพร้อมนำเอาโครงข่าย 5จี ที่เราได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเข้ามาทำงานกับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม กลุ่มผู้ประกอบการ และภาครัฐ โดยหนึ่งในนั้นคือ000การทำงานร่วมกับ ดีป้า พัฒนา AIS 5G NEXTGen Center บนพื้นที่อีอีซี ซึ่งคาดว่าจะเสร็จภายในไตรมาส 4 ปีนี้ ที่นำเอาศักยภาพ 5จี ที่ครอบคลุมแล้ว 100% มาเปิดโอกาสให้กลุ่มองค์กรธุรกิจเข้ามาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการใช้ 5จี ทั้งในแง่ของการเป็นศูนย์เรียนรู้ การทดสอบ ทดลอง สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ตลอดจนการร่วมพัฒนาโซลูชันที่ตอบโจทย์การใช้งานจริง ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญในการสร้างอีโคซิสเต็มส์ให้เกิดความสมบูรณ์

ทั้งนี้ เอไอเอสในฐานะผู้บริการด้านดิจิทัลแพลตฟอร์มและเทคโนโลยีหลักที่สำคัญต่อการบริหารจัดการยุคนี้ ประกอบด้วย โซลูชันคลาวด์ บริการความปลอดภัยทางไซเบอร์ บริการไอโอที และบริการด้านไอซีทีโซลูชัน วันนี้เราได้เดินหน้าต่อยอดไปอีกขั้น ด้วยการเปิดตัว 5จี แพลตฟอร์ม และมัลติ แอ็คเซ็ส เอดจ์ คอมพิวเตอร์ แพลตฟอร์ม เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ในชื่อ AIS 5G NEXTGen Platform ซึ่งจะทำให้การใช้งาน 5จี แอปพลิเคชัน ต่างๆ สามารถทำได้ง่ายขึ้น, เร็วขึ้น, มีประสิทธิภาพและประหยัดกว่า เหมาะกับการใช้งาน 5จี ที่ต้องการความหน่วงต่ำ, การตอบสนองรวดเร็ว, การเก็บรักษาข้อมูลภายในประเทศ, หรือโครงสร้างพื้นฐานสำหรับงานที่สำคัญยิ่งยวด

เอไอเอสผุดแล็บ “5จี” ปั้นยูสเคสจริงรายแรกในอีอีซี

“แล็บดังกล่าวจะรวบรวมการบริหารใช้งานทั้ง เครือข่าย 5จี ความสามารถของ Network Slicing, Edge Compute (MEC), ผู้ให้บริการ Cloud hyper-scalers ชั้นนำ, และ application ต่างๆ ไว้ด้วยกัน ทำให้หน่วยงานธุรกิจและภาครัฐ, ผู้ให้บริการ application และ solution ต่างๆ, และ system integrators สามารถบูรณาการ และให้บริการ 5G solutions ได้อย่างครบวงจร”

นายธนพงษ์ กล่าวต่อไปว่า “AIS 5G NEXTGen Platform จะสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการทดสอบ 5G ที่ AIS NEXTGen Center เ พื่อสนับสนุนการพัฒนา 5G solutions โดยลูกค้า รวมถึงการร่วมพัฒนากันระหว่าง AIS กับลูกค้าหรือพันธมิตรต่าง ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม”
 

“AIS มีการขยายความร่วมมือ 5G กับพันธมิตรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันส่งมอบ solution ต่างๆ ที่ครบวงจร ให้แก่ลูกค้าภาครัฐและธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม วันนี้ AIS ได้ประกาศความร่วมมือใหม่เพิ่มเติมกับพันธมิตรชั้นนำระดับโลก ได้แก่ Singtel: AIS และ Singtel ร่วมมือกันพัฒนาความสามารถของ 5G และ MEC platform อีกทั้งจะให้บริการเทคโนโลยีจากแต่ละประเทศ ไปสู่การใช้งาน applications บน MEC ได้ในระดับภูมิภาค ความร่วมมือนี้ยังรวมไปถึงการนำ 5G applications จากประเทศไทยไปสู่ตลาดในระดับภูมิภาค Asia Pacific ,5G Transformation Solutions with NCS. AIS ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ในการเป็นพันธมิตรกับ NCS Telco+ เพื่อร่วมกันสนับสนุนการให้บริการทางดิจิทัลพร้อมทั้งเสริมความสามารถให้กับผู้ประกอบการไทยสามารถทำ Digital Transformation ในอนาคต อันรวมถึงการนำ 5G Solutions ต่างๆ ที่พัฒนาโดย NCS อย่าง Robot, AR/VR, Open Video Analytics เข้ามาให้บริการในประเทศไทยอีกด้วย ,Siemens Smart Manufacturing. AIS ผนึกความร่วมมือกับ Siemens ผู้นำนวัตกรรมเทคโนโลยี automation และ digitalization สำหรับอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก เพื่อให้บริการโซลูชัน 5G สำหรับอุตสาหกรรม อาทิ Industrial 5G, Digital Factory Solution, Cybersecurity for Industry และ Energy Management

 

 

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์