อัพเดท! ช่องทางบริการนายจ้างชำระเงินสมทบผ่าน e-Payment

อัพเดท! ช่องทางบริการนายจ้างชำระเงินสมทบผ่าน e-Payment

ประกันสังคม เพิ่มช่องทางการให้บริการนายจ้างชำระเงินสมทบ กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การดำเนินงานเพิ่มช่องทางการให้บริการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ว่า สำนักงานประกันสังคม ได้ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพิ่มช่องทางการให้บริการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

โดยนายจ้าง สามารถส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคมและชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ผ่านบริการ Page To Page เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 22.30 น. ของแต่ละวัน

 

  • เพิ่มช่องทางบริการนายจ้างชำระเงินสมทบ

สำหรับการใช้บริการชำระเงินฯ นี้ นายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดา ต้องสมัครใช้บริการ ธ.ก.ส. A-Mobile และนายจ้างที่เป็นนิติบุคคลต้องสมัครใช้บริการ BAAC Corpoate Banking กับธนาคารก่อน สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) และตรวจสอบการชำระเงินสมทบได้ทันทีจากเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลการสมัครใช้บริการและการใช้งานระบบของธนาคารได้ที่ Call Center 02-555-0555

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมมีธนาคาร และหน่วยบริการที่ร่วมให้บริการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ทั้งหมด 14 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

อัพเดท! ช่องทางบริการนายจ้างชำระเงินสมทบผ่าน e-Payment

ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารดอยซ์ แบงก์ ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด

 

  • 8 ธนาคารร่วมชำระเงินสมทบผ่านระบบe-Payment

สำหรับธนาคารที่ร่วมให้บริการรับชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ทั้งหมด 8 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารดอยซ์ แบงก์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด หากนายจ้าง มีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ หรือโทร.1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง