อัพเดท! มาตรการเดินทางเข้าประเทศ คนไทย-ต่างชาติต้องปฎิบัติอย่างไร?

อัพเดท! มาตรการเดินทางเข้าประเทศ คนไทย-ต่างชาติต้องปฎิบัติอย่างไร?

ศบค.ผ่อนปรนมาตรการเดินทางเข้าไทย ยกเลิกการกักตัว ในกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับไม่ครบ และไม่มีการตรวจ โดยเมื่อเดินทางมาถึงสามารถ ตรวจ Professional ATK  เมื่อถึงสนามบิน พร้อมปรับการลงทะเบียนThailand Pass สำหรับต่างชาติ

วันนี้ (  20  พ.ค. 2565)  นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) กล่าวว่า ที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่ ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค. เป็นประธาน มีมติเห็นชอบมาตรการรองรับสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศ

อัพเดท! มาตรการเดินทางเข้าประเทศ คนไทย-ต่างชาติต้องปฎิบัติอย่างไร?

โดยผู้เดินผ่านทางท่าอากาศยาน  ให้ปรับลดการตรวจในการเข้าประเทศเพื่อรองรับ Endemic Approach ปรับลดการตรวจ เริ่ม 1 มิ.ย.2565 ดังต่อไปนี้

  • ผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือ ได้รับวัคซีนไม่ครบ สามารถแสดงผล  Professional ATK หรือ RT-PCR ภายใน 72 ชม.ก่อนเดินทาง
  • ยกเลิกการกักตัว ในกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับไม่ครบ และไม่มีการตรวจ โดยเมื่อเดินทางมาถึง สามารถ ตรวจ Professional ATK  เมื่อถึงสนามบิน

 

  • ปรับลงทะเบียน Thailand Pass สำหรับต่างชาติ

ทั้งนี้ ได้มีการปรับการลงทะเบียน  Thailand Pass  โดยยังคงให้ผู้เดินทางเฉพาะต่างชาติต้องลงข้อมูลในระบบ ดังกล่าว

ขณะที่ คนไทยไม่ต้องลงข้อมูลใน Thailand Pass   เนื่องจากปัจจุบันผู้เดินทางไทยมีสัดส่วน ร้อยละ 12-20  ต่อวันของผู้เดินทางทั้งหมด

อัพเดท! มาตรการเดินทางเข้าประเทศ คนไทย-ต่างชาติต้องปฎิบัติอย่างไร?

สำหรับ Thailand Pass ที่มีการปรับเปลี่ยนสำหรับต่างชาติ เพื่อความสะดวก ดังนี้

1.ปรับรูปแบบให้ง่าย โดยคงเหลืออข้อมูลที่จำเป็น ได้แก่

1) Vaccine/Test 2) Insurance และ 3) Passport (VIP/TIP)

2. ให้เป็นการออก QR code ทันทีหลังลงทะเบียนเสร็จ(ไม่มีการอนุมัติ) แต่ระบบสามารถตรวจสอบด้วยระบบ AI และ QR code ของวัคซีนได้

3.ประกันสุขภาพต่างชาติยังคงไว้ที่ 10,000 USD

4. แนวปฎิบัติ ให้สายการบินตรวจสอบเอกสารต่างชาติที่ปรากฏ ตามหน้า QR code (วัคซีน หรือ ผลตรวจทางห้องปฎิบัติการ) และออก Boarding Pass

5.เดินทางถึงประเทศไทย ทำการตรวจสอบ และลงระบบคัดกรองเข้าประเทศ

การเดินทางเข้ามาในไทยนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติ 80% ส่วน คนไทย 20%

 

 

  • ผ่อนปรนข้าราชการ นักเรียนทุนเดินทางไปต่างประเทศได้แล้ว

โดยต่างชาติที่ได้มีการฉีดวัคซีน  ที่ผ่านมามีประมาณ 98% แล้วนั้น จะมีการกรอก Thailand Pass   ด่านควบคุมโรค จะ มีการสแกน QR code ผ่าน ตม./ศุลกากร  และเดินทางได้ทันที

ส่วนต่างชาติที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน ซึ่งที่ผ่านมามีประมาณ 2%  จะต้องกรอก Thailand Pass   ด่านควบคุมโรค จะ มีการสแกน QR ถ้ามีผล PRO ATK หรือ PCR 72 ชม.  ผ่าน ตม./ศุลกากร และเดินทางได้ทันที

อัพเดท! มาตรการเดินทางเข้าประเทศ คนไทย-ต่างชาติต้องปฎิบัติอย่างไร?

ส่วนกลุ่มที่ไม่ได้มีการตรวจ PRO ATK หรือ PCR 72 ชม.   จะต้องมีการตรวจ ATK และถ้าผลเป็นบวก จะต้องพบแพทย์จัดการตามความรุนแรง แต่ถ้าผลเป็นลบ ผ่าน ตม./ศุลกากร  และเดินทางได้ทันที

ขณะที่กลุ่มข้าราชการและนักเรียนทุนนั้น เดิมไม่ได้ให้เดินทาง แต่ขณะนี้ได้มีการผ่อนคลายการเดินทางระหว่างประเทศได้แล้ว  โดยครม.พิจารณาผ่อนปรนมาตรการเดินทางไป-กลับต่างประเทศของข้าราชการ พนักงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ รวมถึงบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของก.พ. และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป