"สจล." ยกเครื่อง หลักสูตร "บริหารธุรกิจ" โกออนไลน์-โกอินเตอร์ 100%

"สจล." ยกเครื่อง หลักสูตร "บริหารธุรกิจ" โกออนไลน์-โกอินเตอร์ 100%

คณะบริหารธุรกิจ สจล. ยกเครื่องหลักสูตร "บริหารธุรกิจ" พลิกวิกฤต เป็นโอกาส อัปเดตหลักสูตรใหม่ ออนไลน์แบบ 100% ตอบโจทย์ทักษะจำเป็นและตลาดแรงงานยุคใหม่ ดันหลักสูตรบริหารไทย ทัดเทียมนานาประเทศ

การเกิดขึ้นของวิกฤตโรคระบาดนับเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้การดิสรัปของเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างชัดเจนมากขึ้น ส่งผลกับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะ ภาคการศึกษา ต้องเร่งปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลาอันสั้น และที่ผ่านมา สถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ต่างมองว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นนี้ เป็นโอกาสสำคัญที่จะเปลี่ยนโฉมวิธีการศึกษา หลักสูตร และทุกองคาพยพให้ก้าวทันเพื่อไม่ให้ตกขบวน

 

ล่าสุด KMITL Business School หรือ KBS หรือ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ปรับแนวคิด “พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส” พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับเทรนด์การเรียนและความต้องการของผู้เรียนท่ามกลางวิกฤตโรคระบาด ชูจุดแข็งสองด้าน คือ การสร้างระบบการเรียนออนไลน์ที่เข้มแข็งและการเปิดหลักสูตรนานาชาติที่ตอบโจทย์เทรนด์การเรียนในยุคนี้

 

หลักสูตรออนไลน์ 100% 

 

รศ.ดร.สุดาพร สาวม่วง คณบดี คณะบริหารธุรกิจ สจล. หรือ KMITL Business School (KBS) เผยว่า ปีการศึกษา 2565  KBS ได้เปิดตัวหลักสูตรใหม่ International Online MBA ซึ่งเป็น International Fully Online MBA หรือ หลักสูตร MBA ออนไลน์แบบ 100 เปอร์เซ็นต์ หลักสูตรแรกในประเทศไทย 

 

สำหรับหลักสูตร International Fully Online MBA นับเป็นการต่อยอดเอาความสำเร็จในการเปิดหลักสูตรนานาชาติ ที่ทางคณะฯ ได้เปิดสอนในแบบ Onsite อย่าง International MBA และมาปรับให้เป็นหลักสูตร Online แบบ 100% เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในยุคนี้ และตอบโจทย์การเรียนยุคใหม่ที่ต้องปรับตามกระแสการดิสรัปเทคโนโลยีและมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อในยุคที่โรคระบาดยังคงอยู่

 

\"สจล.\" ยกเครื่อง หลักสูตร \"บริหารธุรกิจ\" โกออนไลน์-โกอินเตอร์ 100%

จุดเด่นของหลักสูตร

 

  • ระยะเวลาการเรียน จากเดิม 2 ปี ปรับลงเหลือ 1 ปีครึ่ง
  • ค่าเล่าเรียน ลดลงกว่าการเรียนหลักสูตร MBA ในแบบ Onsite กว่าครึ่ง
  • เรียนออนไลน์จากที่ไหนก็ได้ในโลก ทำให้มีนักศึกษาต่างประเทศสมัครเข้ามาเรียน บรรยากาศในการเรียนจึงมีความเป็น International สูง
  • ทำการเรียนการสอนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ 100 % ทั้งสอนสดและสามารถเรียนออนไลน์ย้อนหลังได้
  • สะสมหน่วยกิตในระบบ Credit Bank ได้ เปิดโอกาสให้นักศึกษาปริญญาตรี สามารถเรียนออนไลน์ได้ถึง 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยกิตทั้งหมดในหลักสูตร แล้วนำรายวิชาที่เรียนมาเทียบโอนเมื่อมีความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตรปริญญาโทได้
  • Plug-in กับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ (ป.ตรี) ได้ เป็นทางเลือกให้นักศึกษาปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่เลือกเรียนในหลักสูตร International Fully Online MBA ต่อ เพื่อสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท MBA ได้ โดยใช้เวลาเรียนเพียง 5 ปี หรือ 4+1 ปี และในขณะนี้กำลังขยายไปยังคณะอื่นๆ ด้วย

คณบดี คณะบริหารธุรกิจ สจล. กล่าวต่อไปว่า วิกฤตโควิดที่เกิดขึ้นไปจนถึงการดิสรัปของเทคโนโลยี ที่มีส่วนทำให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งต้องปรับตัวครั้งใหญ่ คณะบริหารธุรกิจ สจล. ไม่ได้มองว่านี่เป็นวิกฤตหรือเหตุการณ์เลวร้าย แต่เรากลับมองว่านี่คือโอกาส ขณะเดียวกัน ที่ผ่านมา หลักสูตรนานาชาติมีนักศึกษาจากหลายชาติมาลงเรียนในหลักสูตร MBA คณาจารย์จึงคุ้นเคยดีกับการสอนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ยกตัวอย่าง ประเทศจีน ที่ต้องสอนผ่านแพลตฟอร์ม DingTalk หรือ VooV เนื่องจาก ประเทศจีนไม่อนุญาตให้ใช้ Zoom

 

"การปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับเทรนด์ Digital Marketing เป็นหลัก และให้ความมั่นใจว่า ประสิทธิภาพของการเรียนออนไลน์ไม่ได้ลดน้อยไปกว่าการเรียนในหลักสูตร Onsite หรือการเรียนแบบ Face to Face" 

 

ในส่วนของ บัณฑิตที่จบจาก KBS ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในยุคนี้ รวมถึงยังมีหลักสูตรที่บ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการ ด้วยการวางหลักสูตรและสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานยุคใหม่

 

\"สจล.\" ยกเครื่อง หลักสูตร \"บริหารธุรกิจ\" โกออนไลน์-โกอินเตอร์ 100%

 

4 หลักสูตรบริหารธุรกิจ 

 

ทั้งนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เปิดสอนใน 4 หลักสูตร ได้แก่ 

  • บริหารธุรกิจบัณฑิต
  • บริหารธุรกิจบัณฑิตนานาชาติ
  • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
  • หลักสูตรนานาชาติบริหารธุรกิจบัณฑิตการเป็นผู้ประกอบการระดับโลก

 

“นอกจากนี้ ยังเตรียมความพร้อม สร้าง Infrastructure เป็นอาคารเรียนใหม่ที่พร้อมเปิดใช้ในการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ Startup ให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รับการฝึกปฏิบัติเพื่อการเป็นผู้ประกอบการที่ดี ประสบความสำเร็จ มี Entrepreneur Spirit ซึ่งเกิดขึ้นได้จริงจากการวางรายวิชาในทุกหลักสูตร ให้ช่วยบ่มเพาะ นักศึกษา ให้ได้คิด วิเคราะห์ ทำ แล้วต่อยอดองค์ความรู้นั้นไปสู่เชิงพาณิชย์ได้ ล่าสุด WURI (World University Ranking International) มอบรางวัลให้ KBS เป็นสถาบันการศึกษาอันดับที่ 35 ของโลก ที่มีความโดดเด่นในแง่ของ Entrepreneur Spirit"

 

วางหลักสูตร ตอบโจทย์อุตสาหกรรม

 

รศ.ดร.สุดาพร กล่าวต่อไปถึง แนวทางที่ KBS ใช้ในการวางเนื้อหาหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยใช้เทคนิค Skill mapping หรือ การจับคู่เชื่อมโยงทักษะกับวิชาชีพของคนรุ่นใหม่ เพื่อให้เห็นภาพทักษะในรายวิชาที่สอนมีความสอดคล้องทั้งกับความต้องการของผู้เรียนและภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : สจล. พัฒนา Skill Mapping เมื่อ "ตลาดแรงงาน" เปลี่ยน การศึกษาต้องปรับ

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ ระยะสั้น

 

นอกจากนี้ ทางคณะฯ ยังเปิด ศูนย์บริการวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจแก่สังคม ซึ่งได้เปิดสอนในหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือ Short course training เพื่อให้ศิษย์เก่าหรือผู้ที่สนใจมา Reskill Upskill ทักษะที่จำเป็นในการทำงาน รวมถึงการเปิดหลักสูตรอบรมผู้บริหารระดับสูง ที่ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทำให้เราวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาสอน เช่นหลักสูตร Smart Supervisor ที่ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม หรือร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ จนเกิดหลักสูตรนักบริหารคิงบริดจ์ระดับสูง ที่ทำร่วมกับ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ 

 

ดันหลักสูตรบริหารไทย ทัดเทียมนานาประเทศ 

 

รศ.ดร.สุดาพร กล่าวถึง Mission หรือภารกิจสำคัญ ที่ทางคณะฯจะขับเคลื่อนไปถึงให้ได้ เพื่อสร้างมาตรฐานให้หลักสูตรบริหารธุรกิจของประเทศไทยให้ก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาประเทศ คือ มุ่งเน้นในการสร้างความเป็น International Outlook ทุกอย่างเกียร์อัพหรือขับเคลื่อนเข้าสู่ความเป็นสากล ความเป็นนานาชาติ

 

ทั้งการออกหลักสูตรใหม่ แนวทางการรับบุคลากร อาจารย์ใหม่ที่เข้ามา จะต้องจบจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ และบุคลากรสายสนับสนุนต้องสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ ตลอดจนมีการทำ MOU กับมหาวิทยาลัยชั้นนำอย่างมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ หรือมหาวิทยาลัยระดับท็อปของโลกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ และสร้างหลักสูตรร่วมกัน นั่นคือ หลักสูตรนักบริหารคิงส์บริดจ์ พร้อมกับการทำงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 

 

“นอกจากนั้น อีกหนึ่งภารกิจที่ยังโกออนอยู่ คือการดำเนินการเพื่อให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน AACSB ซึ่งตอนนี้เราเข้าเป็นสมาชิกแล้ว และอยู่ในช่วงรอรับการประเมิน ที่เราคาดว่าจะใช้เวลาภายใน 3 ปีต่อจากนี้”

 

“ส่วนการสร้างมาตรฐานบัณฑิตของ KBS ยังขอย้ำว่า บัณฑิตบริหารธุรกิจยุคนี้จำเป็นต้องมีทักษะดิจิทัล หรือ Digital Literacy ติดตัวอย่างรอบด้าน เพราะไม่ว่าจะจบไปทำงานบริษัท หรือมีกิจการของตนเอง ทักษะดิจิทัลล้วนจำเป็นทั้งสิ้น”

 

“และทักษะอีกด้านที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถฝ่าทุกวิกฤตไปได้นั่นคือ การเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือ Lifelong Learning ยกตัวอย่าง แต่ก่อน เราเรียนเรื่องการตลาด สิ่งที่ต้องรู้และเข้าใจให้แจ่มแจ้งคือ หลัก 4P Product, Price, Place, Promotion เท่านั้น

 

"แต่มาในยุคนี้ เราต้องหาความรู้ใน P ตัวอื่น เช่น P ที่หมายถึง Process กระบวนการหรือกลยุทธ์การตลาดที่จะทำให้สินค้าบริการเป็นที่สนใจ หรือ P อาจหมายถึง Physical Evidence ซึ่งเป็นสิ่งที่เราเห็นกว้าง ๆ ทั่วไปที่จะเชิญชวนให้คนสนใจผลิตภัณฑ์ของเรา หรือ P อาจหมายถึง Productivity and Quality ทำยังไงให้ผลิตภัณฑ์ของเรา ซึ่งก็มีคู่แข่งในตลาดเยอะ ขายได้ ในจุดนี้ก็ต้องสู้ด้วยคุณภาพที่เมื่อลูกค้าได้ใช้แล้ว บอกต่อกันปากต่อปาก เป็นต้น” คณบดี คณะบริหารธุรกิจ สจล. กล่าวทิ้งท้าย