ศบค. เผย "เสียชีวิตจากโควิด" สะสมทะลุ 2.7 หมื่นราย

ศบค. เผย "เสียชีวิตจากโควิด" สะสมทะลุ 2.7 หมื่นราย

ศบค. รายงาน "สถานการณ์โควิด-19" พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 16,994 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 124 ราย กว่า 116 ราย ยังไม่ได้ฉีด "บูสเตอร์โดส" ไทยเสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 ทะลุ 2.7 หมื่นราย

วันนี้ (18 เม.ย. 65) ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. รายงาน "สถานการณ์โควิด-19" พบผู้ป่วยรายใหม่ 16,994 ราย แบ่งเป็น ติดเชื้อจากในประเทศ 16,896 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 76 ราย เรือนจำ 22 ราย ป่วยยืนยันสะสม 4,046,953 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 124 ราย เสียชีวิตตั้งแต่ปี 2563 สะสม 27,006 ราย อยู่ระหว่างรักษาตัว 205,514 ราย อาการหนัก 2,123 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 939 ราย ภาพรวมอัตราครองเตียง 26.7%

 

ศบค. เผย "เสียชีวิตจากโควิด" สะสมทะลุ 2.7 หมื่นราย

 

เสียชีวิตจากโควิด 116 ราย ยังไม่ฉีด "บูสเตอร์โดส"

 

ภาพรวม "สถานการณ์โควิด-19" ในประเทศ ผู้ติดเชื้อ ป่วยปอดอักเสบ ใส่ท่อช่วยหายใจ และเสียชีวิตพบว่า ผู้ติดเชื้อรายวันเฉลี่ย 14 วัน ระหว่างวันที่ 5-18 เม.ย. 65 อยู่ที่ 22,176 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบจาก 1,858 ราย ในวันที่ 5 เม.ย. ขยับขึ้นมาอยู่ที่ 2,123 ราย ในวันที่ 18 เม.ย.

 

ใส่ท่อช่วยหายใจ จาก 781 ราย ขึ้นมาอยู่ที่ 939 ราย ผู้เสียชีวิตในวันที่ 5 เม.ย. 91 ราย เสียชีวิตล่าสุด 18 เม.ย. 124 ราย ในจำนวนนี้ 123 ราย เป็นกลุ่มเสี่ยง 608 และกว่า 116 ราย ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน "บูสเตอร์โดส"

 

ศบค. เผย "เสียชีวิตจากโควิด" สะสมทะลุ 2.7 หมื่นราย

เสียชีวิต 99% เป็นสูงวัย โรคเรื้อรัง

 

ผู้ป่วยโรค โควิด-19 ของไทย จำนวน 124 ราย เป็นชาย 66 ราย หญิง 58 ราย ชาวไทย 124 ราย  ค่ากลางอายุอยู่ที่ 79 ปี (5 เดือน - 103 ปี) ค่ากลางวันที่เสียชีวิต 5 วัน (0-31 วัน) พบเชื้อวันที่เสียชีวิต 11 ราย 

 

ผู้ป่วยโควิดเสียชีวิตส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มสูงวัย 60 ปีขึ้นไปกว่า 111 ราย (90%) และ โรคเรื้อรัง 12 ราย (9%) รวมทั้งสองกลุ่ม 99% เมื่อดูปัจจัยเสี่ยง พบว่า เป็นกลุ่มติดเตียงกว่า 15 ราย รวมถึงมีการติดเชื้อในครอบครัวกว่า 27 ราย 

 

ศบค. เผย "เสียชีวิตจากโควิด" สะสมทะลุ 2.7 หมื่นราย

 

ครองเตียงระดับ 2-3 : 26.7%

 

จำนวนผู้ป่วย โควิด-19 ปอดอักเสบ กำลังรักษาในโรงพยาบาล ภาพรวมทั่วประเทศ อัตราครองเตียงระดับ 2-3 อยู่ที่ 26.7% โดย 10 อันดับแรก ได้แก่ 

 • กทม. ปอดอักเสบ 211 ราย ครองเตียง 32.70%
 • นครราชสีมา ปอดอักเสบ 94 ราย ครองเตียง 32.80%
 • สมุทรปราการ ปอดอักเสบ 91 ราย ครองเตียง 33.10%
 • ชลบุรี ปอดอักเสบ 83 ราย ครองเตียง 32.90%
 • กาญจนบุรี  ปอดอักเสบ 67 ราย ครองเตียง 45.80%
 • สุพรรณบุรี ปอดอักเสบ 65 ราย ครองเตียง 29.90%
 • บุรีรัมย์ ปอดอักเสบ 62 ราย ครองเตียง 39.90%
 • นนทบุรี  ปอดอักเสบ 58 ราย ครองเตียง 38.90%
 • นครศรีธรรมราช ปอดอักเสบ 51 ราย ครองเตียง 16.40% 
 • ขอนแก่น ปอดอักเสบ 50 ราย ครองเตียง 25.20%

 

ศบค. เผย "เสียชีวิตจากโควิด" สะสมทะลุ 2.7 หมื่นราย

ไทยฉีดวัคซีนเข็ม 3 สะสม 25 ล้านโดส

 

จำนวนการได้รับ "วัคซีนโควิด-19" สะสม (28 ก.พ. 2564 - 17 เม.ย. 2565) รวม 131,690,241 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น 

 

 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 56,008,107 ราย (80.5%)
 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 50,676,207 ราย (72.9%)
 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 25,005927 ราย (36.0%)

 

ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 17 เมษายน 2565

ยอดฉีดทั่วประเทศ 19,811 โดส

 • เข็มที่ 1 : 2,638 ราย
 • เข็มที่ 2 : 2,947 ราย
 • เข็มที่ 3 : 12,650 ราย

 

ศบค. เผย "เสียชีวิตจากโควิด" สะสมทะลุ 2.7 หมื่นราย

 

สูงวัยฉีดเข็ม 3 สะสม 39.4%

 

ผลการได้รับ "วัคซีนโควิด-19" ในกลุ่มเป้าหมายหลัก ดังนี้

 

กลุ่มสูงวัย 60 ปีขึ้นไป เป้าหมาย 12,704,543 ราย 

 • ฉีดเข็ม 1 สะสม 84.0%
 • ฉีดเข็ม 2 สะสม 79.6%
 • ฉีดเข็ม 3 สะสม 39.4%

 

กลุ่ม 5-11 ปีขึ้นไป เป้าหมาย 5,105,082 ราย 

 • ฉีดเข็ม 1 สะสม 49.5%
 • ฉีดเข็ม 2 สะสม 4.0%

 

ศบค. เผย "เสียชีวิตจากโควิด" สะสมทะลุ 2.7 หมื่นราย