รู้หรือไม่ แต่ละปีมีขยะก้น "บุหรี่" 4.5 ล้านล้านชิ้น ถูกทิ้งสู่สิ่งแวดล้อม

รู้หรือไม่ แต่ละปีมีขยะก้น "บุหรี่" 4.5 ล้านล้านชิ้น ถูกทิ้งสู่สิ่งแวดล้อม

"องค์การอนามัยโลก" ประกาศประเด็นรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2565 ยาสูบ ภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม ทุกปีมี ขยะจากก้นบุหรี่ 4.5 ล้านล้านชิ้น ผลิต "บุหรี่" 1 มวน ต้องใช้น้ำ 3.7 ลิตร ใช้ต้นไม้ 1 ต้น ผลิตบุหรี่ได้ 300 มวน

เมื่อวันที่ 18 เมษายน นพ.จอส ฟอนเดลาร์  ผู้แทนองค์กรอนามัยโลกประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า องค์การอนามัยโลก ได้ประกาศประเด็นการรณรงค์เนื่องใน วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2565 คือ “ยาสูบ : ภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม” มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมจากยาสูบ ด้วยการสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากวงจรการปลูก การผลิต การจัดจำหน่ายยาสูบ ของเสีย และขยะที่เกิดจาก การสูบบุหรี่

 

ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่จะทำให้คนเลิกสูบบุหรี่อีกด้วย การปลูก การผลิต และการใช้ยาสูบ ก่อมลพิษให้แก่ แหล่งน้ำ ดิน ชายหาด และถนนหนทาง ซึ่งเกิดจากการปนเปื้อนของสารพิษในดินและน้ำ ขยะก้นบุหรี่ รวมถึงไมโครพลาสติก และขยะจากชิ้นส่วนของบุหรี่ไฟฟ้า รวมถึงต้นไม้เป็นจำนวนมากถูกตัดเพื่อแผ้วถางพื้นที่สำหรับการทำไร่ยาสูบ

 

รู้หรือไม่ แต่ละปีมีขยะก้น "บุหรี่" 4.5 ล้านล้านชิ้น ถูกทิ้งสู่สิ่งแวดล้อม

“การผลิตบุหรี่ ต้องใช้ต้นไม้ 1 ต้น ในการผลิตบุหรี่ 300 มวน ขณะที่กระบวนการผลิตบุหรี่ 1 มวน ต้องใช้ปริมาณน้ำถึง 3.7 ลิตร โดยเฉลี่ยหากนักสูบ 1 คน เลิกสูบบุหรี่ได้ จะช่วยประหยัดน้ำได้ถึง 74 ลิตรต่อวัน นอกจากนี้ ชาวไร่ยาสูบเองก็ได้รับนิโคตินจากการสัมผัสใบยาในปริมาณสูงเทียบเท่าการได้รับจากบุหรี่ 50 มวนต่อวัน มีการประมาณการว่า แต่ละปีมีขยะก้นบุหรี่ถึง 4.5 ล้านล้านชิ้น ถูกทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อม” นพ.จอส กล่าว

 

นพ.จอส กล่าวต่อว่า บุหรี่คร่าชีวิตประชาชนทั่วโลกสูงถึงกว่า 8 ล้านคนต่อปี เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และยังทำลายสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่กระบวนการปลูก การผลิต การจัดจำหน่าย การบริโภค และขยะหลังการบริโภค ซึ่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากอุตสาหกรรมยาสูบ และจากการสูบบุหรี่นั้น มหาศาล และเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อโลกที่มีทรัพยากรจำกัด และมีระบบนิเวศน์ที่เปราะบางอยู่ก่อนแล้ว ดังนั้น จึงถึงเวลาแล้วที่เราควรจะเลิกบุหรี่เพื่อรักษาสุขภาพและโลกของเรา

 

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์

รู้หรือไม่ แต่ละปีมีขยะก้น "บุหรี่" 4.5 ล้านล้านชิ้น ถูกทิ้งสู่สิ่งแวดล้อม