“ศุลกากร” ชี้เดือนก.พ.65 พบกระทำผิดตามกฎหมาย 2,134 คดี มูลค่า 160.92 ล้านบาท

“ศุลกากร” ชี้เดือนก.พ.65 พบกระทำผิดตามกฎหมาย 2,134 คดี มูลค่า 160.92 ล้านบาท

“ศุลกากร” ชี้เดือนกุมภาพันธ์ 2565 พบกระทำผิดตามกฎหมาย 2,134 คดี มูลค่ารวม 160.92 ล้านบาท ชี้ “ยาเสพติด-บุหรี่” เป็นสินค้ามีมูลค่าการลักลอบนำเข้าสำคัญ

นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร เปิดเผยว่า กรมศุลกากร มีนโยบายให้การเร่งรัดปราบปรามการลักลอบ และหลีกเลี่ยงนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี ปกป้องสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดพร้อมหน่วยปฏิบัติการวางแผนตรวจค้นจับกุมอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษ เพื่อสกัดกั้นป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น สินค้าเกษตร น้ำมัน ยาเสพติด IPRs และสินค้าละเมิดอนุสัญญา CITES

โดยสืบสวนหาข่าวและออกลาดตระเวนด้วยรถยนต์ ตรวจค้นรถบรรทุก โกดัง แหล่งจำหน่าย สถานที่เก็บรักษาที่เชื่อได้ว่ามีของผิดกฎหมายเก็บซุกซ่อนอยู่ อีกทั้งยังมีแผนการป้องกันและปราบปรามสินค้าดังกล่าวในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงในการลักลอบนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ มีการบูรณาการกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ ทหาร กอ.รมน. ป.ป.ส. บช.ปส. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สถานทูตต่าง ๆ องค์การตำรวจสากล (Interpol) สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (Drug Enforcement Administration: DEA) เป็นต้น เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าวระหว่างกัน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

สำหรับการตรวจพบการกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากรประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีจำนวน 2,134 คดี คิดเป็นมูลค่ารวม 160.92 ล้านบาท มีผลงานที่น่าสนใจ ดังนี้

1. ผลการจับกุม "ยาเสพติด"

- เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 กรมศุลกากรโดย เจ้าหน้าที่ สำนักงานตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ทำการตรวจค้นผู้โดยสารชายและหญิง สัญชาติบราซิล ซึ่งเดินทางมาจากประเทศบราซิล ผลการตรวจค้น พบยาเสพติดให้โทษประเภท 2 (โคคาอีน) น้ำหนักรวม 9,320 กรัม โดยบรรจุอยู่ในห่อพลาสติกใสห่อหุ้มด้วยกระดาษคาร์บอนสีดำอีกชั้นหนึ่ง จำนวน 6 ห่อ ซุกซ่อนอยู่ในช่องลับที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษบริเวณพื้นหลังกระเป๋าและพื้นด้านข้างฝั่งที่มีล้อลากภายในกระเป๋าเดินทาง จำนวน 3 ใบ มูลค่า 28 ล้านบาท

- เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 กรมศุลกากรโดย กองสืบสวนและปราบปราม ร่วมกับชุดปฏิบัติการ Airport Interdiction Task Force: AITF ทำการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงผู้โดยสารที่เดินทางในรูปแบบของผู้ลักลอบยาเสพติดจากต่างประเทศ ตามโครงการสกัดกั้นการลักลอบยาเสพติดทางอากาศยาน ผลการวิเคราะห์พบ ผู้โดยสายชาวเซียราเลโอน เดินทางในรูปแบบของผู้ลักลอบขนยาเสพติด

จึงได้ทำการติดตามและเฝ้าระวังในที่กักกันตามมาตรการของสาธารณสุข จนวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ต้องสงสัยได้ออกจากสถานกักกันโรค เวลา 04.50 น. ชุดปฏิบัติการจึงได้เชิญตัวมาตรวจสอบ ผลการตรวจสอบพบยาเสพติดให้โทษประเภท 2 (โคคาอีน) จำนวน 74 ก้อน ซึ่งผู้ต้องหาถ่ายออกมาจากช่องท้อง น้ำหนักประมาณ 1,280 กรัม ราคาประมาณ 3.84 ล้านบาท

ทั้งนี้ สถิติการตรวจยึด "ยาเสพติด" และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีจำนวน 7 คดี มูลค่า 55.57 ล้านบาท

2. ผลการจับกุม "บุหรี่"

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 กองสืบสวนและปราบปราม ร่วมกับสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 และด่านศุลกากรช่องเม็ก ได้ร่วมกันวางแผนตรวจค้นอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่ใน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เนื่องจากสืบทราบว่ามีการซุกซ่อน และจำหน่ายสินค้าต้องห้ามประเภทบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นสินค้าต้องห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักรตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ผลการค้นพบสินค้าประเภท “บุหรี่ไฟฟ้า” และ “น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า” รวม 813 รายการ มูลค่าของกลางกว่า 600,000 บาท

ทั้งนี้ สถิติการจับกุม "บุหรี่" และ "บุหรี่ไฟฟ้า" ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ได้แก่

  1. บุหรี่ จำนวน 79คดี มูลค่า 6.86 ล้านบาท
  2. บารากู่ บารากู่ไฟฟ้า บุหรี่ไฟฟ้า และอุปกรณ์ จำนวน 33 คดี มูลค่า 947,889 บาท